Bio-oss естествена минерална кост за костна регенерацияДата21.01.2018
Размер75.23 Kb.
#49836
BIO-OSS


ЕСТЕСТВЕНА МИНЕРАЛНА КОСТ ЗА КОСТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ


КОСТНО ЗАМЕСТВАНЕ

В костната регенерация се употребяват успешно автогенна кост /взета от тялото на пациента/ или хомогенната кост /човешки препарат от костна банка/. Въпреки това употребата на автогенна кост е ограничена поради малкото налично количество и допълнителното натоварване на пациента с втора операция. По отношение на хомогенната кост все още се дискутират рисковете от имунологично контаминиране /СПИН, хепатит и т.н./.

Синтетичните костни присадъчни материали, като хидроксиапатита, се различават от костта по структура и състав. Те не са интегрирани в естествения преобразувателен процес на костта.

С разработването на Bio-Oss клиницистите вече разполагат с алтернативен косто- заместващ материал, със запазена естествена неорганична костна структура. Bio-Oss се резорбира бавно и се интегрира в естествен ремоделиращ процес.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Bio-Oss

Bio-Oss е произведен чрез патентован технологичен процес на пълно извличане на органичните съставки на говежда кост. Изходните характеристики на естествената минерална структура остават абсолютно непроменени. Благодарение на естествения си произход, Bio-Oss до голяма степен се доближава до човешката кост.


МОРФОЛОГИЯ И ПОРЬОЗНОСТ - КАТО ЕСТЕСТВЕНА КОСТ

Размерът на порите е определящ фактор за интегрирането на имплантирания материал в костта. Bio-Oss има естествена система от пори, съставени от спонгиозна и кортикална кост, което осигурява ревитализиция чрез пролиферация на кръвоносни съдове и костни клетки. Размерът на порите варира подобно на тези в естествената кост и средно е около 100 микрона.
ВЪТРЕШНА ПОВЪРХНОСТ - КАТО ЕСТЕСТВЕНА КОСТ

Поради широко ретикулираните вътрешни пори и малките кристали, вътрешната повърхност на Bio-Oss възлиза на повече от 90 кв. м./грам /измерено чрез живачна порозиметрия/, която е подобна на човешката пореста кост. Това предполага оптимално близък контакт с новоформираната кост.Bio-Oss 97 кв. м/г

Автогенна кост 50 кв. м./г

Синтетичен ХА 1 до 10 кв.м/г


КРИСТАЛИННА СТРУКТУРА - КАТО ЕСТЕСТВЕНА КОСТ

Минералният компонент на човешката кост е съставен от фини апатитни кристали. Bio-Oss е произведен по начин, който запазва кристалната структура. Това улеснява интегрирането на Bio-Oss по естествен път чрез процес на костно ремоделиране.
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ - КАТО ЕСТЕСТВЕНА КОСТ

Bio-Oss се състои от биологичен апатит от костта с по-малко хидроксилни групи и повече карбонатни йони от синтетичните материали. Калциевите и фосфатните йони са в съотношение 2:1 /СаР index 2.03/.ИМПЛАНТИРАНЕ

Порьозната структура и по-специално клетъчния материал с неговите мрежовидно разположени пори осигуряват бърза васкуларизация и миграция на колагенни фибри като първооснова на костообразуването. Остеобластните образувания по повърхността на Bio-Oss и процеса на минерализация /изграждане на остеоидни структури/ водят до произвеждането на нова кост. Тази нова кост свързва единичните порести трабекули на Bio-Oss и частиците от процеса на костно заместване, като прави имплантанта Bio-Oss плътен и стабилен.

След имплантирането на Bio-Oss /при фрактура на тибиалното плато на препарат от заек/, се установява отлична опорно-направляваща функция на Bio-Oss по време на костообразуването. Осем месеца по-късно наблюдаваме биопсия на човек/5 х 15 мм/ с три зони на сливане. В свързващата тъкан на периоста кортикалната кост на тибиата /зона 1/, Bio-Oss частиците са, както се очаква, обградени от свързващи тъканни фибри /влакна/ и кръвоносни съдове.

В кортикалната кост на тибиата /зона 2/ Bio-Oss частиците, заедно с новата кост формират плътна маса, която също съдържа съдови канали. Зона 3 се състои от трабекуларна структура с относително широки интратрабекуларни пространства /до 500 jum/. Трабекулите показват нова структура от ламеларна кост и Bio-Oss. Във всички райони Bio-Oss се интегрира без никаква външна реакция на тялото.


ПОКАЗАНИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

 • Аугментация с едновременна имплантация:

 • веднага след екстракция;

 • с отложена имплантация;

 • Локално повдигане на алвеоларния гребен за последваща имплантация.

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

 • възстановяване на алвеоларен гребен за протетично лечение;

 • запълване на костни дефекти след коренова резекция, отстраняване на кисти и екстракция на ретинирани мъдреци;

 • запълване на алвеоли след екстракция за запазване на алвеоларен гребен. ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

 • реконструкция на алвеоларния гребен

 • запълване на дефекти след травми

 • като добавка към автогенни костни трансплантати ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 • запълване на костни дефекти;

/ Bio-Oss колаген /

 • местопазителна функция под мембрани при водената тъканна регенерация /GTR/.

КОСТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ С Bio-Oss

Поради сходството си с човешката кост, Bio-Oss осигурява: • ревитализация чрез пролиферация на нови кръвоносни съдове поради естествената си порьозност и трабекуларна структура; • остеоинтеграция, поради отличната си опорна функция, базирана на висок порозитет и голяма вътрешна повърхност;

 • бавно резорбиране и интегриране в естествен процес на ремоделиране

благодарение на естествената си кристалинна структура.
БЕЗОПАСНОСТ

Bio-Oss е продукт, създаден чрез специфичен процес, включващ пълното отстраняване на протеините от говеждата кост. Bio-Oss не съдържа органични и патогенни съставки. Полученият неорганичен костен матрикс е напълно рафиниран и е със запазена структура. • Комбинация от топлинна обработка и прецизни химични методи за пълно

отстраняване на всички органични структури. Благодарение на това се елиминира риска от заразяване с болестотворни патогени и предизвикване на имунни реакции.

 • Система за контрол на качеството, базирана на международни стандарти /ISO 9001/EN 46001/, която се контролира ежегодно от независими експерти.

 • Поддържане висок стандарт на качеството на продуктите.

 • От 1985 г. продуктът е тестван в многобройни предклинични и клинични експерименти. Досега е използван при над 150 000 пациенти.

 • Одобрен за клиничната практика в страните от ЕО и САЩ.


Bio-Oss - СПОНГИОЗА ИЛИ КОРТИКАЛИС

Bio-Oss спонгиоза оставя значително повече пространство за прорастване на нова кост в сравнение с Bio-Oss кортикалис. Това се дължи на високата степен на макропорьозност и голямата контактна повърхност на Bio-Oss спонгиоза. Въз основа на тези си характеристики, Bio-Oss спонгиоза-се прилага предимно за нуждите на стоматологията. Кортикалната форма намира приложение предимно в голямата лицево-челюстна и ортопедична хирургия,Bio-Oss гранули

Bio-Oss гранулите следва да се аплицират в максимално близък контакт с костта. Все пак трябва да се има предвид, че Bio-Oss гранулите не трябва да се притискат силно към дефекта, за да остане достатъчно свободно пространство за проникване на новосинтезирана кост. Това позволява на организма да се възползва от уникалните качества на Bio-Oss: висок порозитет и голяма контактна повърхност.Bio-Oss спонгиоза блок

Bio-Oss спонгиоза блок се навлажнява със стерилен физиологичен разтвор и се оразмерява до необходимия размер със скалпел. След срязване на блокчето, се извършва повторна промивка на порите с физиологичен разтвор. Блокчето се поставя в дефекта при директен контакт с костта. Свободните пространства между материала и костта се запълват с гранули Bio-Oss.Bio-Oss колаген

Чрез добавката на колаген, Bio-Oss колаген залепва по-добре към дефекта, което го прави изключително подходящ за пародонтална хирургия Чрез стерилна пинсета и ножица, блокчето може да бъде срязвано до необходимия размер в сухо състояние или навлажнен /кръв, физиологичен разтвор/Аплицира се с подходяща пинсета.ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

 • При работа с Bio-Oss важат всички общоприети правила за стерилност и медикация на пациентите, както при всички хирургични процедури;

 • При по-големи дефекти, аугментацията се извършва със смес от автогенна спонгиозна кост и Bio-Oss гранули. Съотношение 1:1;

 • След разкриване на костния дефект чрез препариране на мукопериостално ламбо се отстранява напълно гранулационната тъкан;

 • За да се гарантира формирането на нова кост, Bio-Oss следва да се поставя в директен контакт само с добре кръвоснабдена кост /ако е необходимо, костта трябва да се обработи с фрези/;

 • За да се подобри прогнозата на лечение, се препоръчва лечение с мембрана /Вю-Gide/. Bio-Oss има поддържаща и опорна функция за растежа на костта;

 • Трябва да се избягва предозиране върху дефектите;

 • Мукопериосталното ламбо трябва да се зашива заедно с имплантирания Bio-Oss, така че да го покрие изцяло /дюшекчийски шев/. Върху раната се поставя превръзка /Перипак за период от 1 до 2 седмици/;

 • Bio-Oss не може да се стерилизира повторно.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

 • В случаите, когато Bio-Oss се използва за моделиране на костта с цел късна имплантация, трябва да се има предвид, че самото поставяне на имплантата се извършва 4 до 6 месеца след интервенцията с костния заместител;

 • След повдигане пода на синуса са нужни 9-12 месеца костна регенерация, за да се допусне имплантация или натоварване.

За протекция на синусната мембрана се използва колагенна мембрана /Bio-Gide/.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

 • Преди запълването на костните дефекти с Bio-Oss, се извършва контрол на плаката и локално лечение на пародонталната лезия /заглаждане и почистване на кореновата повърхност/.

СИСТЕМА ЗА ЕСТЕСТВЕНА КОСТНА РЕГЕНЕРАЦИЯ

Продуктовата линия на фирма Geistlich предлага завършена система за естествена костна регенерация.Bio-Oss - Естествен костен минерал

Bio-Oss е естествена остеокондуктивна костен матрикс. Химическите и физическите параметри до голяма степен са идентични на тези на човешката кост. Bio-Oss е еластичен, също като естествена кост. Ревитализира се чрез пролиферация на кръвоносни съдове и спомага за отлагане на костно вещество. Bio-Oss е бавно резорбируем и е интегриран в естествените процеси на ремоделиране на костта. Bio-Gide - Резорбируема двупластова мембрана за водена костна регенерация. Resor-pin - Резорбируем щифт за фиксиране на резорбируемите мембрани в GTR и GBR.Вносител: „Мипис” ООД – Варна

mipis@abv.bg

www.mipis.com

Производител:


гр. Варна

ул.”Генерал Цимерман” №55

тел/факс: 052 / 612 123гр.Варна


ул.”Патриарх Евтимий” №35

тел/факс: 052 / 601 648Geistlich Pharma AG- Швейцария

гр.София


ул.”Перник” 91

02 / 952 66 450882 / 508 239; 0882 / 820 766

Каталог: Datasheets
Datasheets -> I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
Datasheets -> I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
Datasheets -> S р е е d ех силиконов отпечатъчен материал speedex putty -основна маса
Datasheets -> Tubulicid blue туболицид син описание
Datasheets -> Временен цимент без евгенол
Datasheets -> Herculite xrv микрохибриден композиционен възстановителен материал
Datasheets -> Superacryl® plus топлополимеризираща пластмаса за протези характеристика
Datasheets -> Duracryl характеристика
Datasheets -> Brealloy f 400 Показания
Datasheets -> Dycal dycal ® е твърд, самовтвърдяващ, радио-непрозрачeн калциев хидрооксиден състав. Той няма да инхибира полимеризацията на акрилни и композитни възстановявания. Dycal се предлага в туби и в cfc разфасовки. Състав


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница