Биография анна костова михайлова домашен адресДата18.01.2018
Размер22.8 Kb.
#47931
ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

АННА КОСТОВА МИХАЙЛОВА

Домашен адрес:

София 1336

Ж.к.”Люлин” бл.218, вх.Ь, ет.31 ап.6

Тел. 928 85 99

GSM 0889 43 13 53

Образование : висше.

Висш медицински институт, София

Специалност “ Медицина”, 1967 г

Придобити специалности : Токсикология, Трудова медицина.Научни степени и звания :

Доктор на медицинските науки : 1975 година

Старши научен сътрудник – 1993 година.

Заемани длъжности (през последните 5 години):


Зав. лаборатория “ Токсикология” – акредитиран изпитвателен център , НЦООЗ.

Зам.директор на НЦООЗ.

Зам. Председател на Експертен съвет към МЗ за пускане на пазара на биоцидни препарати.

Консултант по токсикология и трудова медицина към Националната лекарска експертна комисия.

Представител на България в ЕС по проблем “ Биоциди”.

Области на професионален интерес ( ключови думи):

Експериментална токсикология :


  • токсично действие на химични агенти, биоциди, лекарствени препарати, козметични средства, пестициди върху критични органи и системи при различни пътища на постъпване и режими ( монотонен и интермитентен), изолирано и в комбинация;

  • токсикокинетика, механизъм на действие, процеси на кумулация и адаптация.

Епидемиология на незаразните болести :

  • оценка на риска,

  • ранни отломения в чернодробния статус,

  • управление на риска.

Регулаторна токсикология :

  • хармонизиране на законодателството по химикали с европейското.

  • Участие в разработването на Закони и под нормативни актове, вкл. Добрата лабораторна практика.

Членство в научни организации:

MEDICHIM , EUROTOX, Асоциация по фармакология и токсикология, НД по хигиена, Лекарски съюз, Съюз на научните работници и др.Езици:

Английски, френски и руски- работен.


Специализации в чужбина:

Англия, СЗО, Химическа безопасност”- 1989г;

Югославия, СЗО “ Токсикология на пестицидите” 1985

МОСВ - Прилагане на новото законодателство за химикали в България. “


Основни публикации през последните 5 години :

Michailova A, Georgieva T, Troyanova P, Popov T, Possibilities for the Prevention of Free Radical Disease by Supplementation with Antioxidants, farmaci&terapia Vol. XIX - n. 1/2 (49-55) – 2002
Georgieva T, Michailova A, Panev T, Popov T: Possibilities to control the health risk of petrochemical workers Int Arch Occup Environ Health (2002) 75 (Suppl) S 21 – S26

Михайлова, A. Ръководство за Добрата лабораторна практика. Българска национална асоциация “ Етерични масла, парфюмерия, козметика”, Пловдив, 2000 г.
Михайлова, А., Халкова, Ж., Цолова, Св. Локални ефекти на препарата “Ketoprofen gel 2.5%”. Пробл. Хиг., 2005 .

Michailova A., Popov T, Yordanov,Hr., Panev T. Possibilites for using 1-hydroxypyren as a liomarcer for exposure to PAH. Journal of Environmental Protection and Ecology, (2002) XX, 6,621-626.
Монографии и учебници :

Ръководство по дезинфекция и стерилизация в медицинската и стоматологичната практика, , под ред. на доц. Д-р Л.Ангелов, дм, Пловдив , 2005 г.Учебник по Трудова медицина и професионални болести, под ред. на профЦветков, том.2, глава Химични агенти, 2004


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница