Биография" Фондация „Клуб Европеистика"Дата22.01.2019
Размер1.04 Mb.
#111498
ТипБиография

Русе, 30.11.2009г.Проект „Русе – град с биография”Фондация „Клуб Европеистика”
www.evropeistika.eu

www.evropeistika.dir.bg

evropeistika@yahoo.com

Лице за контакт:

Боряна Станчева – Мениджър на проекта „Русе – град с биография” GSM: 0886.032.771С успех завърши реализацията на проекта „Русе – град с биография” на фондация „Клуб Европеистика”. Той беше осъществен в периода май – ноември 2009г., с финансовата подкрепа на Община Русе – Отдел „Култура”, по Програмата за финансиране на проекти в сферата на изкуството и културата.


Проектът „Русе – град с биография” имаше за цел да стимулира интереса и идентификацията на млади русенци с историята, символите и културното наследство на техния град, посредством алтернативни образователни формати. Тази тема е особено актуална в контекста на процесите на европейска интеграция и концепцията за „Европа на регионите”.
В отделните етапи от реализацията на проекта се включиха общо над 100 младежи – ученици от горния курс на обучение в СОУПНЕ „Фридрих Шилер”, МГ „Баба Тонка”, СОУ „Васил Левски” и ПЧСОУ „Леонардо да Винчи”, както и студенти от специалност „Европеистика” на Русенския университет „Ангел Кънчев”.
В първата фаза на проекта беше сформиран екип от млади изследователи, които, в рамките на специален обучителен курс, придобиха важни умения, свързани с планиране и управление на проект, работа в екип, презентационни техники и приложението на научно-изследователски методи.
В хода на втория етап на проекта участниците се посветиха на проучвателна дейност, в чийто фокус беше поставено културно-историческото и архитектурното наследство на Русе. В поредица от лекции те бяха запознати с важни факти относно символите и традициите от миналото и настоящето на техния град. Паралелно с това, младежите, разделени в три изследователски екипа, проведоха собствени изследвания, посредством разнообразни методи: преглед на статии и архивни документи, анкетни проучвания, посещение на музейни експозиции, интервюта с експерти и т.н. По този начин те задълбочиха своите знания относно историята на Русе и се специализираха съобразно своите научни интереси.
Третата фаза от работата на проекта включваше изготвянето на концепции за тематични туристически разходки, съчетаващи типични за града забележителности и атракции, посредством които активно се ангажират вниманието, сетивата и съпричастността на участниците в тях, напр. викторини, мултимедийни презентации, дегустации, арт-прояви и т.н. Изследователските екипи се опитаха да обхванат многоликостта на Русе, разглеждайки го съответно като древен, иновативен и европейски град. Беше разработена специална „разходка – игра” (city-rallye; Stadtspiel) – интерактивен модел на представяне на забележителностите на Русе пред туристи и гости на града, особено разпространен в Западна и Централна Европа.
В последния, четвърти етап от проекта, резултатите от изследователската работа бяха популяризирани сред местната общественост. Концепциите за тематичните туристически разходки бяха експериментално приложени сред русенски младежи. Участниците в трите проектни екипа влязоха в ролята на екскурзоводи, а контактът с включилите се в ролята на туристи ученици и студенти имаше за цел да изтъкне силните и слабите страни на идеите и приложените методи, да направи възможна обратната връзка и да даде насока за възможно подобряване на концепциите за туристически разходки. Беше проведен и дискусионен форум „Русе – град с биография”, с участието на представители на гражданския сектор в града, с които бяха обсъдени възможностите за практическо приложение на резултатите от проекта. Като приоритетни акценти беше маркирано тяхното включване в учебната програма по СИП „Русезнание”, както и перспективата за създаване на карта на нещата, случили се в Русе за първи път в България, определящи славата на града като „център на иновации”.
Проектът „Русе – град с биография” допринесе за развитието на местна идентичност сред включилите се в него младежи и ги подготви за това да бъдат добри домакини в техния град. По този начин фондация „Клуб Европеистика” за пореден път легитимира своята ангажираност в посока пълноценно ангажиране на свободното време на младите хора, посредством тяхното включване в алтернативни, неформални образователни форми и обществено значими каузи и прояви.

Каталог: 2009
2009 -> Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г. Обн. Дв бр. 109 от 23 Декември 2008г
2009 -> Операционни системи Unix въведение
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> Програма 10 11 февруари 2009 г. Гр. София, Конферентна зала на хотел „Диана-3 Лектори
2009 -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
2009 -> Общински съвет гр. Тервел п р е д л о ж е н и е от
2009 -> Предлага изработване на абитуриентски албуми


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница