Биография на член на колектива Лични данни Име: Мая Радославова Христова Академична длъжност: Научна степенДата12.12.2017
Размер34.29 Kb.
#36585
ТипБиография
Научна биография на член на колектива


Лични данни

Име: Мая Радославова Христова

Академична длъжност:

Научна степен:

Дата и място на раждане: 14 февруари 1988г., гр. Павликени

Адрес: гр. Велико Търново, ул. Плиска 8

Електронна поща: maqhristova@gmail.comМестоработаОбразование

Докторант към катедра „Информационни технологии“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Тема на дисертацията: Методи и алгоритми за конструиране и класификация на класически и квантови шумозащитни кодове.

  • Октомври 2011 – Юли 2013

Магистър, специалност „Защита на информацията“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

  • Октовмри 2007 – Юли 2011

Бакалавър, специалност „Компютърни науки“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“


Заемани длъжности за последните пет години
  • 2012 – 2016

Хоноруван преподавател към катедра ''Информационни технологии'', ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.Основна област и подобласти на научни изследвания
  • Комбинаторни алгоритми,

  • Програмиране на Java, C/C++,

  • Теория на кодирането - линейни кодове, оптимални кодове, самоортогонални и самодуални кодове, адитивни кодове, квантови кодове.Специализации в чужбина и международно сътрудничество


NATO Advanced Study Institute, Ohrid, Macedonia 2014


Научни награди и членство в научни организации

Общ брой научни публикации: 4

От тях с импакт фактор или импакт ранг: 0

Брой цитати на научните публикации: 1

Брой научни публикации от последните пет години: 4

От тях с импакт фактор или импакт ранг: 0

Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 1Избрани научни публикации по тематиката на проекта

[1] Върбанов, З., Тодоров, Т., Христова, М., Нови ДНК кодове, получени от адитивни самодуални кодове над GF(4), Национален семинар по Теория на кодирането ''Стефан Додунеков'', Велико Търново, 20-23.11.2014г.


[2] Varbanov, Z., Todorov, T., Hristova, M., A Method for Constructing DNA Codes from Additive Self-Dual Codes over GF(4), Conference on Applied and Industrial Mathematics, Romania, 2014
[3] Varbanov, Z., Hristova, M., Constructive Methods for Additive Self-dual Codes Over GF(4),

Юбилейна международна научна конференция ''25 години факултет Математика и информатика'', Велико Търново, 27-28 ноември 2015г.


[4] Varbanov, Z., Hristova, M., ''ДНК кодове с дължини, по-големи от 35'', Национален семинар по Теория на кодирането ''Стефан Додунеков'', Велико Търново, 11-13.11.2016г.
Участие в проекти през последните 5 години

Финансираща организация: Фонд „Научни изследвания“ към ВТУ

Тип на конкурса и година: 2010/2011/2012

Номер или акроним на проекта: РД-642-01/26.07.2010

Тема: „Алгебрични, геометрични и стохастични приложения при защита на информацията“

Ръководител на проекта: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Статус на проекта: (приключил)

Финансираща организация: ФНИ-ВТУ по Наредба 9

Тип на конкурса и година: 2014/2015/2016

Номер или акроним на проекта: РД 09-422-13/09.04.2014 г.

Тема: „Алгебрични и геометрични модели в кодирането и криптографията и реализирането им чрез паралелни алгоритми“

Ръководител на проекта: проф. дмн Стефка Христова Буюклиева

Статус на проекта: (текущ, с предаден отчет на етап)


Финансираща организация: ФНИ - МОН

Тип на конкурса и година: 2016г.

Номер или акроним на проекта: ДН 02/2 13/12/2016

Тема: „Кодове и конбинаторни конфигурации“

Ръководител на проекта: проф. дмн Илия Георгиев Буюклиев

Статус на проекта: (текущ)


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница