Биография на Даниела Димитрова Тодорова Родена съм през 1971г в гр. София. Омъжена съм и имам двама сина



Дата20.09.2017
Размер22.31 Kb.
ТипБиография
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на

Даниела Димитрова Тодорова
Родена съм през 1971г. в гр. София.

Омъжена съм и имам двама сина.

Завършила съм през 1994г. с отличие висшето си образование в гр. Москва, Русия в Московски държавен минен университет със специалност „Икономика и управление на отраслите ”.

От 1996г. съм асистент към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” на ВТУ „Тодор Каблешков”. След положителни атестации съм повишена съответно в старши асистент и главен асистент.

Преподавам в Образователно квалификационните степени Професионален бакалавър, Бакалавър и Магистър по дисциплините: „Икономика на транспорта”, „Ценообразуване на транспортната услуга”, „Икономически анализ на транспортната фирма”.

Ръководила съм 28 дипломанта, които успешно защитиха работата си.

От 2002г. съм заместник ръководител на катедра „Икономика и счетоводство в транспорта”.

През периода съм изпълнявала различни ръководни, управленски, контролни и организационни дейности на катедрата.

Била съм член на :


  • Съвета на Транспортен колеж;

  • Комисия по изготвяне на учебни планове за икономическите специалности;

  • Комисия по признаване на образователни кредити;

  • Комисия за изготвяне на доклад самооценка за програмна акредитация на професионално направление 3.8 “Икономика”;

  • Комитета по условия на труд;

През 2004г. съм провела кратък специализиран курс в Института по икономика и финанси на Московския държавен университет по пътища и съобщения, гр. Москва, Русия по две специалности: „Икономика и управление на предприятията (транспорт) ” и „Финанси и кредит”.

Имам участия в два национални и в два международни научно-изследователски проекти.

Многократно съм участвала в национални и международни научни конференции.

Имам 24 публикации.

През 2000г. съм зачислена като задочен докторант към катедра „Икономика и счетоводство в транспорта” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление в (транспорта)” с тема „Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия”. Научен ръководител е проф.д.ик.н. Петко Методиев Аврамов. Успешно съм положила изпитите си от кандидатския минимум, като съм получила следните резултати:


  • „Икономикс” – Много добър;

  • „Икономика на транспорта” – Много добър;

  • „Икономически анализ на стопанската дейност” – Много добър;

  • „Английски език” – Отличен 5,50;

През 2004г. съм отчислена като докторант с право на защита.

По време на работата си като докторант съм изпълнявала в срок индивидуалния си учебен план. През годините редовно съм участвала в различни национални научни форуми, където успешно съм представяла резултатите от работата си и съм установявала научни контакти с наши и чужди специалисти.

За времето на докторантурата си нямах възможност да ползвам време за творческо развитие поради сериозните служебни ангажименти като заместник ръководител на катедрата и свръх голямото учебно натоварване.

Подпис на докторанта:



/Д. Тодорова/


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница