Биография на доц д-р румяна николаева нейкова лична информация Име [фДата17.10.2018
Размер109 Kb.
#90361
ТипБиография

автобиография

на доц. д-р РУМЯНА НИКОЛАЕВА НЕЙКОВА


Лична информацияИме амилно, лично, бащино]
Нейкова, Румяна Николаева

Адрес
гр. София 1680, ул. Борово № 59, вх. „А”, ап. 13

Телефон
02/850 55 45, GSM - 0887 316 815 ; 066/827 542 – сл.

E-mail
neikova@tugab.bg

neykova_r@abv.bgДата на раждане24.06.1945, гр. Севлиево, обл. ГабровскаТрудов стаж
От 29.09-2004 г. до сега
Технически университет – гр. Габрово

Име и адрес на работодателя
Доц. д-р инж.Илия Немигенчев, гр. Габрово, ул. Х. Димитър 4

Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска и научно-изследователска работа

към катедра «Управление и маркетинг» - лекции по управление на промишленото предприятие, управление на фирмата, реинженеринг в индустриалното предприятие, стопанско управление, основи на управлението, планиране и прогнозиране, управление на персоналаЗаемана длъжност
Преподавател, доцент, Ръководител на катедра «Управление и маркетинг», Зам. Декан на факултет «Стопански», Директор на Център за дистанционно обучение към ТУ – Габрово.

Основни дейности и отговорности
Участие в учебен процес и контрол за неговото качество в катедра «Управление и маркетинг»; Организира и контролира учебния процес в Центъра за дистанционно управление; отговорност за изпълнение на преподавателски задължения на членовете на катедра „Управление и маркетинг” и на лични преподавателски задължения във връзка с лекционни курсове по Управление на промишленото предприятие, Управление на фирмата, Стопанско управление, Основи на управлението, Реинженеринг в индустриалното предприятие, Планиране и прогнозиране, Управление на персонала; работа с дипломанти - бакалаври и магистри от специалност Стопанско управление и Индустриален мениджмънт; работа с докторанти и др.

От 29.05.2002 г. до 29.09.2004г


Бургаски Свободен Университет

Име и адрес на работодателя
Петко Чобанов, , гр. Бургас, ул. Сан-Стефано 2

Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска работа към Програмен колектив «Стопанско управление»

На БСУ


Заемана длъжност
Преподавател, доцент

Основни дейности и отговорности
Участие в учебен процес , отговорност за изпълнение на преподавателски задължения

01.07.1983 г. До 01.06. 1993 г
Институт по профсъюзни проблеми, Център за обучение и квалификация

Име и адрес на работодателя
Кръстю Петков, гр. София, ул. Петко Напетов, 34

Вид на дейността или сферата на работа
Участие в учебен процес и научно-изследователска работа към Център за обучение и квалификация на български и чуждестранни профсъюзни кадри


Заемана длъжност
Преподавател, Зам. Директор на Центъра по учебната работа

Основни дейности и отговорности
отговорност за изпълнение на преподавателски задължения по

основи на управлението, планиране и прогнозиране, управление на персонала;
От 01.06.2007 до момента (втори договор)
Висше училище по застраховане и финанси - София

Име и адрес на работодателя
Доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане и финанси – София, ул. Гусла № 1

Вид на дейността или сферата на работа
Участие в учебен процес и научно-изследователска работа на Висшето училище

Заемана длъжност
Преподавател


01. 01.1968 г. до 30.06.1983 г.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов

Име и адрес на работодателя
Проф. Величко Нанков, ул. Ем. Чакъров 2

Вид на дейността или сферата на работа
Участие в учебен процес и научно-изследователска работа към катедра «Планиране на народното стопанство»


Заемана длъжност
Преподавател, Ръководител на катедра «Планиране на народното стопанство»


Основни дейности и отговорност
отговорност за изпълнение на преподавателски задължения по

основи на стопанското управление, планиране на народното стопанство, управление на персонала;
Образование и обучение
01.09.1954 до 01.06.1964 г.


Начално и средно образование в гр. Свищов

01.09.1964 до 01.06. 1968 г
Висше образование, Висш финансово-стопански институт «Д. А. Ценов» – гр. Свищов

Наименование на придобитата квалификация
Икономист - финансист

Научни степени и звания

„Кандидат на икономическите науки”
През декември 1973 г. защита на дисертация на тема : Анализ и

контрол на управленските функции с прилагане на мрежови

методи” - научната степен „Кандидат на икономическите

науки” – Протокол на ВАК (VIII, №3 от 27.ІІ.1975 г. )«Доцент»
През 1978 г. получава научното звание „доцент” , Протокол на ВАК (VІІІ, №3 от 9.ІІІ.1978 г.), по конкурс, обявен от , Висшия финансово-стопански институт «Д.А.Ценов» – гр. СвищовПреподавателска работа
Лекции и работа с дипломанти - бакалаври и магистри по специалност Стопанско управление н Индустриален мениджмънт
Лекции по дисциплините: Управление на промишленото предприятие,

Управление на фирмата, Реинженеринг в управлението на

индустриалното предприятие, Основи на стопанското управление,Основи на

управлението, Предприемачество и предприемаческо

поведение в индустриалното предприятие; Планиране и

прогнозиране, Управление на персонала;

Друга информация:
Майчин език -
български

Други езици –


Руски Френски

Четене
много добро основно

Писане
добро основно

Разговор
много добро основно
Обществени ангажименти:
Председател на Контролен съвет на синдиката на ВОН, Член на УС на Съюза на икономистите в България, Зам. Председател на Клуба на икономистите в България. Член на Управителен съвет на асоциацията „Жени в науката”, Член на УС на Национален център за дистанционно обучение; Член на Редколегия на списание “Общество, човек, природа” и на списание „Бизнес – посоки”, Сертифициран оценител към НАОА и др.


Награди и отличия:

От Съюз на научните работници – награда за книгата “Контролът в системата на управление на икономиката”,/Съавт. със С. Дилков/ Книгоиздателство “Г. Бакалов” гр. Варна, 1976 г.


Почетен знак и кристална купа на ТУ – ГабровоСпециализации:
Публикационна и лекционна дейност

Специализирала е икономика и мениджмънт в Московски финансов институт, Финансово-икономически институт - Санктпетербург, Висше училище по планиране и статистика във Варшава, Икономически университети в Краков и Гданск, Икономически институт в Прага, Стопанка академия в Букурещ, Институт по икономика и труд в Дамаск, Киевски политехнически университет – Стопански факултет, Държавен икономически университет - Минс, Участие в преподавателска мобилност по Еразъм в Технически университет – Каунас, Стопански факултет и др.

Автор е на над 160 научни публикации – монографии, студии, статии, учебници, научни

Чете лекции по в ТУ – Габрово, Висше училище по застраховане и финанси и Бургаски свободен университет.
Страна

Година

Наименование на проекта


България

1999 г.

Ръководител на проект на тема “Обнова на хуманитарните дисциплини в специалността “Стопанско управление” и “Индустриално инженерство” във факултет Инженерно-икономически на ТУ - гр. Габрово, Договор N 2464 от 10.12.1999г


България

2000 г.

Leonardo da Vinci – WORK ORGANIZATIOH, 2001г. /Пилотен проект Компанията на бъдещето, чрез обучение на/ и извън работното място/

България

2001 г.

2007 г.


Консултант по обучение и квалификация на персонала и ръководител на екип за обучение на ръководни кадри в “Идеал Стандарт” – Севлиево;

България

2003 г.

European Project № 132088 /Бизнеспланиране и бизнеспланове/ - участие в проект; Габрово, 2003 г.

България

2005 г.

Програма “Е” за професионално образование с придобиване на втора степен на професионална квалификация за професия – участие в проекта и в обучителния процес към БСУ на служители от държавната администрация (от 2006 г. до 2009 г. включително)

България

2006 г.

Изсдезване на предприемачеството в малките и средни предприятия за създаване на и утвърждаване на предприемачески проекти, Договор ІІІ – 5 /15.03.2006, ТУ - Габрово

България

2007 г.

Държавна политика за стимулиране на предприемачеството – международен сравнителен анализ, Договор С – 701/01.03.2007,

България

2008 г.

Развитие на иновациите и конкурента способността на производствените предприятия, Договор С – 902/ 15.03.2009, ТУ - Габрово

30.01. 2009 г.ГабровоПодпис:Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница