Биография на Доц д-р светлозар хараланов, д м. Дата на раждане: Месторождение: Месторабота: Настояща позиция: 20 ноември 1954Дата23.07.2016
Размер90.65 Kb.
#2495
ТипБиография


АВТОБИОГРАФИЯ

на

Доц. д-р СВЕТЛОЗАР ХАРАЛАНОВ ХАРАЛАНОВ, д.м.

Дата на раждане: Месторождение:
Месторабота:

Настояща позиция:20 ноември 1954

гр. София, България


Университетска МБАЛНП "Св. Наум"

Първа психиатрична клиника

1113 София, бул."Цариградско шосе" - IV км, ул. Любен Русев No 1

тел. 02-970-22-51


Медицински университет, Катедра по психиатрия – София:

Доцент по психиатрия,

Университетска МБАЛНП "Св. Наум" – София:

Зам. директор по учебната работа

Началник на Първа психиатрична клиника

Завеждащ лаборатория по клинична психофармакология

Завеждащ лаборатория по клинична неврофизиология

Завеждащ лаборатория по клинична и експериментална психофизиологияОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
1967-1973

Френска езикова гимназия - София

1974-1980

Медицинска Академия - София: студент по медицина

1980

Диплома за висше образование, специалност медицина

1980-1981Висш Военно Медицински Институт, Катедра по вътрешни болести - София

Клиника по фтизиатрия

Клинична ординатура по вътрешни болести


1981-1983


Медицинска Академия, Катедра по психиатрия - София

Клиника по токсикомании, специализация по психиатрия1983-1984


Медицинска Академия, Катедра по психиатрия - София

Втора психиатрична клиника, специализация по психиатрия1984Медицинска Академия, Катедра по психиатрия - София

Основен курс по психиатрия

Призната специалност по психиатрия


1985Медицинска Академия, Катедра по психиатрия - София

Клиника по токсикомании - Суходол

Основен курс по наркология


1987-1991


Педагогически курсове за асистенти

МА - Катедра по медицинска педагогика :

"Въведение в педагогиката"

"Начален курс по медицинска педагогика"

"Методично творчество"

"Трениране на комуникационни умения"1988


Медицинска Академия, Катедра по езиково обучение - София

Основен курс по медицински английски1989


Медицинска Академия, Академичен клуб за ТНТМ - София

Основен курс по компютърни умения1992


Курс за следдипломна квалификация – Американска психиатрична асоциация, Вашингтон, САЩ: "Човешки стойности и биопсихосоциална интеграция"

1993-1994


Вюрцбургски Университет, Център по невронауки, Вюрцбург, Германия Тримесечна специализация по съвместен научен проект:

"Психиатрични аспекти на невроотологията"

Стипендия от Германската фондация за научен обмен - DAAD


1997


Вюрцбургски Университет, Център по невронауки, Вюрцбург, Германия Тримесечна специализация по съвместен научен проект:

"Невроотологични аспекти на психиатрията"

Стипендия от Германската фондация за научен обмен - DAAD

НАУЧНО РАЗВИТИЕ
1986-1987


Медицинска Академия, Катедра по психиатрия - София

Свободна докторантура на тема:

"Методи и устройства за провокиране и изследване на халюцинаторни изживявания:възможности и перспективи"


1988

Официална защита на дисертацията

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

1980-1981

Висш Военно-Медицински Институт, Катедра по вътрешни болести - София

Клиника по фтизиатрия, лекар ординатор1981-1983


Медицинска Академия, Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, Катедра по психиатрия - София, Клиника по токсикомании

Научен сътрудник по психиатрия1983-1990

Медицинска Академия, Научен институт по неврология, психиатрия и неврохирургия, Катедра по психиатрия - София, Втора психиатрична клиника

1983-1984

Асистент по психиатрия

1984-1988

Старши асистент по психиатрия

1985-

Завеждащ лаборатория по клинична и експериментална психофизиология

1988-1996

Главен асистент по психиатрия

1990-2009


Медицински университет, Катедра по психиатрия – София

Университетска болница по неврология и психиатрия “Св. Наум”

Втора психиатрична клиника


1991-1999

Ръководител на мъжко отделение

1996-

Доцент по психиатрия,

1996-

Завеждащ лаборатория по клинична психофармакология

1999-2009

2008-


Началник на Втора психиатрична клиника

Зам. директор по учебната работа на МБАЛНП “Св. Наум”2001- Завеждащ лаборатория по клинична неврофизиология

2009- Началник на Първа психиатрична клиника


ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА
1982-1990 Научно дружество по психиатрия

1985- Научно дружество по клинична фармакология

1988-1990 Зам.председател на научното дружество по клинична психофизиология

1993- Научно дружество по проблемите на стреса и адаптацията "Ханс Селие" - председател

1994- Международно дружество по невроотология и еквилибриометрия

2003- Българско дружество по биологична психиатрия

2004- Световна федерация на дружествата по биологична психиатрия

НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО:


1984 Награда на МНЗ

1985 Златна значка на Националния преглед на ТНТМ

1985 Награда на Президиума на МА за млад учен

1986 Златна значка за млад изобретател на София

1987 Златна значка "Почетен изобретател"

1987 Призова награда за медицина в Националния конкурс: "Изследване-внедряване-

световно равнище"

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТИ:


1984-2015 Общо 7 изобретения: методи и устройства за ранна диагностика и терапевтично

повлияване на психопатологични и невропатологични състояния.

Едно от изобретенията – Spatial-Temporal Equilibriometric Movement Pattern Analysis

(STEMPA), разработено съвместно с проф. Каус-Клаусен (Президент на

Международното дружество по невроотология и еквилибриометрия и Директор на

Международния институт по невронауки в Бад Кисинген, Германия) има издадени

патенти в страните от ЕС, САЩ, Япония, Канада, Китай и Австралия. Единствен

български патент в психиатрията.


НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:
1982-2015 Повече от 250 научни публикации, голяма част от тях – в чужбина
МОНОГРАФИИ В БЪЛГАРИЯ:
1982-2015 Общо 3 монографии, от които 1 самостоятелна и 2 в съавторство
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ МОНОГРАФИИ И СБОРНИЦИ
1991-2015 Повече от 20 участия, включително в три монографии, издадени от едно от най-престижните научни издателства в света (Elsevier B.V.)
УЧАСТИЕ В УЧЕБНИЦИ:
2007-2015 Общо в 5 университетски учебника по неврология и в последния университетски учебник по психиатрия
АДМИНИСТРАТИВНИ АНГАЖИМЕНТИ:
2003-2006 Национален консултант по психиатрия на НЗОК

2006-2011 Експерт по психиатрия на НЗОК

2004-2006 Член на Комисия за провеждане на държавен изпит по психиатрия

2007-2015 Председател на Държавна комисия за специалност по психиатрия

2007-2010 Член на специализирания научен съвет по неврология и психиатрия при ВАК

2010-2011 Зам. председател на Съвета за психично здраве към МЗ на РБългария

2010-2011 Национален консултант по психиатрия към МЗ на РБългария

2011-2012 Председател на Комисията за разработване на медицински стандарт по психиатрия


УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ НА НАУЧНИ СПИСАНИЯ:
2002-2012 Асоцииран редактор в. “International Tinnitus Journal” (New York, USA)

2004-2011 Главен редактор на психиатричната част в българо-австрийското сп. “Неврология и

психиатрия” (Виена/София)

2005-2009 Главен редактор на психиатричната част в сп. “Българска неврологична и

психиатрична практика” (София)

2011-2015 Член на редакционния екип на сп. „Неврология и психиатрия“ (МедикАрт)


МЕЖДУНАРОДНИ ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ:
1997-2009 Общо 26 международни мултицентрови психофармакологични проучвания

II и III фаза (шизофрения, депресия, биполярна мания, биполярна депресия, психотична депресия, късни дискинезии, органични психози), от които 21 като

главен изследовател и 1 като национален координатор.
УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ:
1994-2015 Общо 8 международни интердисциплинарни научни проекти с екипи от

университетите в Мюнхен, Аахен и Вюрцбург (Германия) и от Пенсилванския

университет във Филаделфия (САЩ), както и от Международния институт по

невронауки в Бад Кисинген (Германия).


УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
1981-2015 Преподаване и изпитване на студенти по медицина

1984-1989 Преподаване, изпитване и научно ръководство на дипломни работи в курс по обща

психопатология на студенти по психология и философия в СУ „Климент Охридски“

1996-2015 Преподаване и провеждане на колоквиуми на специализанти по психиатрия

1996-2015 Обучение на клинични ординатори по психиатрия и неврология

1997-2015 Гостуващ професор по психиатрична еквилибриометрия във Вюрцбургския

университет и в Международния институт по невронауки в Бад Кисинген (Германия)

1998-1999 Преподаване и изпитване по психиатрия на студенти от Медицинския колеж в София

2008-2015 Ръководство на докторанти по психиатрия и клинична психология
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ СЪБИТИЯ
1984-2015 Повече от 100 научни симпозиума, конференции и конгреси у нас и в чужбина в

различни области като: психиатрия, клинична психология, психофизиология,

неврофизиология, неврология, неврохирургия, невроотология, еквилибриометрия,

вестибулогия, двигателни нарушения, кибернетика, математическо моделиране,

психосоматична медицина, психотерапия, трудова медицина, медицина на

екстремалните състояния, космическа медицина, социална медицина, социология,

социална психология, психолингвистика, невронауки, когнитивна психология,

философия, електрофизиология, хигиена на труда, компютърни науки,

психофармакология, лекарствен мониторинг, медицинска етика, медицинско право.

1984-2015 Участие в организационни и научни комитети на симпозиуми, конференции и

конгреси у нас и в чужбина в различни области като: психиатрия, невроотология,

еквилибриометрия, философия и психично здраве.

1984-2015 Председател на научни заседания у нас и в чужбина в области като: психиатрия,

неврофизиология, медицина на екстремалните състояния, невроотология и

еквилибриометрия.

Дата: Подпис:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница