Биография на доц. Желю Дечев ВладимировДата06.02.2018
Размер20.21 Kb.
#55534
ТипБиография
творческа Автобиография
на доц. Желю Дечев Владимиров
Желю Дечев Владимиров е роден на 14 юли 1954 в с. Николово, област Хасковска. Средното образование завършва в г. Рудозем през 1972 г., а висшето си образование завършва през 1979 г. в Московски държавен университет, Философски факултет. През същата година започва работа в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. През 1986 г. защищава кандидатска (докторска) дисертация на тема „Обществото като система”. От 1999 г. е на работа в Стопанския факултет като главен асистент, а през 2001 г. се хабилитира се успешно по шифър 05.02.20 „Социално управление”. Бил е зам. декан на факултета, а понастоящем е зам. ректор на университета по информационните дейности и администрацията.

Основните му научни интереси и публикации до 1999 г. са посветени на проблемите на обществената трансформация в страната, като сред тях се открояват книгите „Културното наследство срещу демокрацията и пазара”, „България в кръговете на аномията”, „България след 1997 г. – ефекта на тунела” и др. След този период изследванията му се насочват към проблемите на МСП, главно на предприятията от ХВП, селското стопанство и търговията с храни, като в тази област са и публикациите за последните 10 години. Той е ръководител на изследователски екипи, съавтор и научен редактор на книги като „Икономически и социални ефекти от внедряването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България” (2009); „Готовност на МСП в България за включване в информационното общество” (2005), „Политики за стимулиране развитието на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони в България” (2004); „Конкурентоспособност на земеделските стопанство в България” (2003); „Устойчивото развитие в преходните икономики: възстановяване на икономическите потоци” (2003); „Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: конкурентоспособност в условия на институционална промяна (2002) и автор на редица статии по тази проблематика.

Владее много добре руски, английски и френски и не толкова добре испански и гръцки. Специализирал е в университета Нюшател (Швейцария) в периода 1991-1992; г.; Международния институт по социология на правото (Онати – Испания) през 1996 г.; Атинския университет по икономика и бизнес (2002 г.); Университета Джордж Вашингтон, Вашингтон ДС, САЩ (2005 г.), участвал е в редица национални и международни конференции.

В момента чете основни курсове в Стопанския факултет на Софийския университет по: „Управление на човешките ресурси”; „Организационно развитие и организационна промяна”; „Системи за оценка и възнаграждения на персонала”; изборни курсове по „Икономическа социология” и „Култура на предприемачеството”.Член е на AISLF (Международна асоциация на френско говорещите социолози) – от 1988 г. досега, бил е член на Научния борд на Швейцарската академия за развитие през 1998 – 2002 г., член е на Българската социологическа асоциация от 1998, участва в колективно членство на катедрата към Българската асоциация за УЧР от 2001. За приноси в изследването на постсоциалиситическата трансформация има присъдена почетна степен доктор хонорис кауза от Университета в Нюшател, Швейцария през 1999 г.
Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница