Биография на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова I. Лична информация Дата и място на раждане 14. 06. 1972 г., гр. Сопот, България Националност БългаркаДата31.03.2018
Размер56.42 Kb.
ТипБиография
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на гл. ас. д-р Станка Бонова Дойчинова


i. Лична информация
Дата и място на раждане 14.06.1972 г., гр. Сопот, България

Националност Българка

Контакт 5003 гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” №2,

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,

Филологически факултет, катедра “Славистика”

служ. тел: 062/62 39 64

e-mail адрес: s_bonowa@abv.bg, s.todorova@uni-vt.bg
II. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2006 г. Придобита образователна и научна степен Доктор (PhD) след защита на дисертационен труд пред СНС по Славянско езикознание при ВАК, научен шифър 05.04.18 Славянски езици – полски език. Тема на дисертационния труд: „Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството“, научен ръководител проф. дфн Искра Ликоманова

2001 – 2003 г. Редовен докторант по съвременен полски език, към катедра “Славистика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

1993 – 1998 г. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”,

Специалност Славянска филология – полски език

придобита образователна степен: магистър (Mgr.) по славянска филология

с професионална квалификация: филолог, учител по български език и литература


1987 – 1991 г. ОТИХ “Проф. д-р Асен Златаров”, Димитровград
Езици – степен на владеене

майчин език българскиполски език писмено и говоримо C2

руски език писмено и говоримо B2

френски език писмено и говоримо А2

английски език четене и говоримо А1

III. Трудов стаж

от 2004 г. до сега Щатен преподавател по полски език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, главен асистент д-р в катедра Славистика


2008 – 2012 г. Лектор по български език и култура в Ягелонски Университет, Краков, Полша
2000 – 2004 г. Хоноруван преподавател по практически полски език във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий"
Опит като преводач

от 2000 г. Заклет преводач към бюра за превод и легализация в България. Опит в преводите на документация. Работа като преводач от и на полски език в рамките на конференции и различни културни, туристически и образователни форуми.


IV. Учебно-преподавАтелска дейност


  1. Във ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”


Преподавател в специалностите:

в бакалавърска степен Славянска филология (Славистика), Приложна лингвистика със западен (или руски) и втори чужд език (полски)

магистърска степен програма Транслатология със славянски език (полски), Литература и култура на славянските народи
Преподавани дисциплини лекции (Л) и упражнения (У):

Полски език – практически курс (У); Полски език – теоретичен курс (фонетика и лексикология; морфология и синтаксис) (Л, У); Сравнително славянско словообразуване – български и полски език (Л, У); Екскурзоводски беседи на съответния славянски език (полски) (У); Методика на преподаването на съответния славянски език (полски) като чужд (Л, У); Специализиран превод (полски) (Л, У); Превод на културни реалии (полски) (Л, У); Превод на публицистичен текст (полски) (У); Симултанен превод (У); Консекутивен превод (У); Принципи на превода на специализирани текстове (полски) (Л, У); Превод на официално-делови текстове (полски) (Л, У); Превод на научно-технически текстове и документация (полски) (Л, У); Принципи на художествения превод (Л, У); Теория на превода (Л); История и култура на Полша (Л); Преддипломен семинар (У)


Преподавател по български език на Международния летен семинар по български език и култура (2005 г., 2006 г., 2007 г.) при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Работа със студенти: ръководител, консултант и рецензент на балакавърски и магистърски дипломни работи, консултант и редактор на преводи за студентски конкурси и сборници, научен ръководител на студентски участия в конференции, координатор на извънаудиторни студентски инициативи, координатор на инициативи на полски студенти от университетите в Познан, Краков, Торун, Люблин и Лодз, обучаващи се във ВТУ по програма Еразъм.


  1. Извън ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”


Лектор по български език и литература в Ягелонски университет, Краков, Полша

Лектор по програма „Еразъм” в Ягелонски Университет, Краков, Полша; Университет Мария Кюри Склодовска, Люблин, Полша; Техническо-хуманитарна академия, Белско-Бяла, Полша; Университет „Кардинал Стефан Вишински“, Варшава, Полша
V. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ


  1. Научно развитие във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

2004 – 2006 г. асистент

2006 – 2007 г. асистент доктор

2007 – 2008 г. старши асистент доктор

2008 – 2016 г. главен асистент доктор

2016 доцент доктор  1. Научни специализации

2006 г.


Лятна школа по полски език и култура, Академия Подляска, Шедлце, Полша
01. 12. 2005 – 31. 12. 2005 г.

Научен стаж в Ягелонски университет, Краков; с конкурсна стипендия от полската фондация Карлица Ядвига


01. 03. 2003 – 09. 05. 2003 г.

Научен стаж при проф. Й. Бартмински в Университет “Мария Кюри-Склодовска”, Люблин; с конкурсна стипендия от полската фондация Kasa Mianowskiego


29. 01. 2002 – 18. 06. 2002 г.

Научен стаж във Варшавски Университет, Полша; с конкурсна стипендия от МОН на Република България

август 1994 г.

Семинар по полски език и култура, Варшава, Полша; с конкурсна стипендия от МОН на Република България
  1. Научни интереси

В областта на фразеологията, фразематиката, специализирания превод, консекутивния превод, речевия етикет, методиката на преподаване на полски език като чужд

  1. Научни публикации (общо)

монографии – 1; учебници и учебни полагала – 1; студии и статии – 10: научни рецензии – 3; преводи – 4; членство в редакционни колегии на сборници – 3.
  1. Участие в международни научни форуми

Букурещ (2017), В. Търново (2001, 2002, 2014, 2016, 2017), Катовице (2016), София (2004, 2006, 2014), Рогалин (2002), Варшава (2008), Краков (2010), Благоевград (2016).
  1. Научно-организационна дейност


Участие в Организационния комитет на Юбилейна международна научна конференция „Диалогични пространства”, 13-14 май 2014 г, гр. Велико Търново.

Участие в организацията на посещението на проф. Ирена Груджинска-Грос и Анджей Франашек във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 9 октомври 2014 г.

Участие в представянето на книгата на М. Бенчик „Книга на лицето“ в Полския институт в София.

Участие в организацията на посещения във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” на полски културни дейци, преподаватели и гости.

Посредничество в контактите и съвместната дейност на Филологически факултет и Полски институт в София.

Участие в Организационния комитет на организираната от Филологически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ международна научна конференция на тема „Езици, култури, комуникации“, 3-4 юни 2016 г. и 8-9 юни 2017 г.
Каталог: userinfo -> 581 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Списък на публикацииte на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова монографии/ monograph


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница