Биография на Христо Даскалов, в препис от Богомил Даскалов с негови допълнения. Б. д. 226лстраница1/5
Дата28.08.2017
Размер0.63 Mb.
ТипБиография
  1   2   3   4   5
ФОНД 455К
ИНВЕНТАРЕН ОПИС № 1
ДАСКАЛОВ, БОГОМИЛ ХРИСТОВ

1. I-1 Автобиография на Христо Даскалов, в препис от Богомил Даскалов с негови допълнения. Б. д. 226л.

2. I-1 Тетрадка с биографичен материал за Христо Н. Даскалов по случай 26 г. от смъртта и 100 г. от рождението му. 1943 г. 9л.

3. I-1 Страници от автобиографията на Христо Н. Даскалов. Ръкопис. Б. д. 25л.

4. I-1 Родословие на Даскалови - ръкопис от Христо Даскалов. 16 фев. 1913 г. 10л.

5. I-1 Родословие на Даскалови - ръкопис от Б. Даскалов. 1937 г. 58л.

6. I-1 Учителски бележник с родословно дърво на Цоки. 1912 - 1913 г. 28л.

7. I-2 Удостоверения и открити листове от военни поделения и училища. 1 ноем. 1912 г. - 19 юни 1933 г. 24л.

8. I-2 Открити листове от народния музей - София, с които дава право на Богомил Даскалов да провежда археологически разкопки в Костолац - Македония. 21 юни - 21 авг. 1917 г. 3л.

9. I-2 Свидетелства за завършено образование и добиване учителска правоспособност. 1884 - 1904 г. 9л.

10. I-2 Служебни списъци и удостоверения с данни за учителстването на Богомил Даскалов. 21 юли 1895 г. - 2 февр. 1923 г. 32л.

11. I-2 Свидетелства от Министерство на войната за участие във войните 1912-13 г. и 1915-18 г. 20 дек. 1937 г. 2л.

12. I-2 Свидетелства, удостоверения и др. за получаване пенсия. 2 март 1928 г. - 3 окт. 1928 г. 48л.

13. I-2 Свидетелства за венчаване. 8 ноем. 1898 г. 2л.

14. I-2 Членски карти за членуване в Демократическата партия, Българския учителски съюз, Общ съюз на земеделско-стопанската задруга и Тревненската туристическа чета "П. Славейков". 1905 - 1938 г. 4л.

15. I-2 Дялове от членство в кооперация "Съгласие" - Враца и "Солидарност" - Трявна. 1916 - 1919 г. 3л.

16. I-2 Благодарност от народно читалище "Напредък" гр. Трявна за обществена дейност. 17 март 1944 г. 2л.

17. I-2 Некролози и телеграми по случай смъртта на Богомил Даскалов. 1944 г. 58л.

18. I-3 Съобщение до редакцията на вестник "Моравски глас" за изнесена сказка от Богомил Даскалов. Ръкопис. Б. д. 1л.

19. II-1 Автобиография с мемоарен характер (незавършена) Б. д. 29л.

20. II-2 Дневник 1915 - 1916 г. 55л.

21. II-2 Дневник Б. д. 5л.22. II-2 Дневник Б. д. 3л.

23. II-3 Спомени "Екскурзия". Ръкопис. 1902 г. 16л.

24. II-3 Бележник - спомени от войната. 1915 г. 18л.


25. II-3 Спомен за Цветан Радославов, учител в Априловската гимназия. Ръкопис. 4 ноем. 1931 г. 3л.

26. II-3 "Диамантения ми пръстен" - спомен. 19 септ. 1938 г. 4л.

27. II-3 Спомени за Петко Р. Славейков и Петко Кулов от Коста Петков - Пловдив. 1938 г. 12л.

28. II-3 Спомени от учителстването на Б. Даскалов в Стражица. 28 май 1939 г. 19л.

29. II-3 Тетрадка към спомените ми за архивата на П. Р. Славейков и даскал Генко Кръстев Зографов. 6 юни 1939 г. 8л.

30. II-3 Спомени - първо виждане на море, железници, содолимонада и първо ходене на лозе. 1939 г. 8л.

31. II-3 Тетрадка със записки за училището, честване 50 годишнина на читалището, 100 години от рождението на П. Р. Славейков, 50 години от смъртта на А. Кънчев, 50 години на Д. Горов, 100 години на тревненското училище, женското дружество в Трявна, годишнина на Капитан Никола, основаване туристическо дружество, музикално дружество "Гусла", птицевъдно дружество "Кокошка", пенсионерско дружество и др. 1939 г. 24л.

32. II-3 Тетрадка-спомени. 1940 г. 46л.

33. II-3 "Аз и театърът" - спомени. 18 апр. 1943 г. 5л.

34. II-3 Тетрадка-спомен от европейската война. Б. д. 12л.

35. II-3 Тетрадка - "война" - спомен. Б. д. 4л.

36. II-3 Спомен на Б. Даскалов като председател на "Стопански грижи и обществена предвидливост" в Зайчар. Б. д. 10л.

37. II-3 Тетрадка - типове учители (отнася се за учители от Априловската гимназия, гр. Габрово) Б. д. 58л.

38. II-3 Спомен за запознаване с Херман Шкорпил – чехски археолог във Варна. Ръкопис, незавършен. Б. д. 1л.

39. II-3 Т. Г. Влайков - спомен, ръкопис. Б. д. 4л.

40. II-3 Спомен за пътуването на Б. Даскалов от София до Трявна (незавършен) ръкопис. Б. д. 3л.

41. II-3 Бележник-спомени "Как ядох омлет, други сладки и други" Б. д. 10л.

42. II-3 Тетрадка-Спомени из учителстването на Б. Даскалов. Ръкопис. Б. д. 12л.

42а. II-3 Тетрадка - записани спомени за музиката и музикални инструменти. Ръкопис. Б. д. 40л.

42б. II-3 Тетрадка - записани спомени за музиката и музикални инструменти. Ръкопис. Б. д. 18л.

43. III-1 Пощенски и илюстровани картички от близки с интимен характер. 9 окт. 1906 г. - 4 окт. 1940 г. 85л.

44. III-1 Пощенски и илюстровани картички от другарката му Минка с интимен характер. 12 окт. 1908 г. - 23 авг. 1923 г. 92л.

45. III-1 Писма до Богомил Даскалов от съпругата му Минка от семеен характер. 1917 г. 111л.

46. III-1 Илюстровани картички от познати, близки и др. 5 ян. 1904 г. - 20 юли 1939 г. 112л.

47. III-1 Писма на Христо Б. Даскалов до родителите си. 22 окт. 1909 г. - 28 март 1918 г. 20л.

48. III-1 Писма от Петър и Пенка Даскалови до баща си Богомил от семеен характер. 1912 - 1944 г. 18л.

49. III-1 Пощенски картички от Д. Шиваров - Русе с интимен характер. 17 ян. 1917 г. - 10 дек. 1936 г. 6л.

50. III-2 Заявления до Министерството на народното просвещение, окръжния училищен инспектор гр. В. Търново, училищното настоятелство гр. Трявна и др. относно преместване в др. училища и училищни въпроси. Ръкопис и машинописен екз. 21 юни 1894 г. - 1 март 1928 г. 14л.

51. III-2 Писма от Министерство на народното просвещение ­София, относно отпечатване ръкописи на Хр. Н. Даскалов в списание "Училищен преглед" за запазване старинния вид на къщата и др. 12 ноем. 1923 г. - 2 юни 1933 г. 3л.

52. III-2 Заявления от и до Министъра на обществените сгради и пътища, българската академия на науките - София, Търновската окръжна постоянна комисия и Тревненската градска община за запазване старинния вид на града. 25 апр. 1924 г. 2л.

53. III-2 Заявления до министъра на народното просвещение ­София относно предлаганите исторически картини, документи и старопечатни книги за откупуване от народната библиотека и музея в София. 20 юни 1929 г. - 27 ян. 1943 г. 5л.

54. III-2 Молба, жалба и заявление до Председателя на народното събрание - София, кмета на Тревненската градска община и Министерство на обществените сгради, пътища и благоустройство - София относно опазване на Даскаловата къща. Машинопис и ръкопис. 15 ноем. 1930 г. - 1943 г. 5л.

55. III-2 Преписка с цар Борис III относно отпечатване трудът "Числовия мир" и благодари за приветствия. Ръкопис и машинопис. 25 ноем. 1930 г. - 17 юни 1933 г. 4л.

56. III-2 Писмо до Председателя на българската академия на науките - София относно обнародване "Числовия мир". Чернова, ръкопис. 8 окт. 1937 г. 2л.

57. III-2 Писмо от Министерство на войната - София, не одобрява книгата "Кърджалии в Трявна", за разпространение във войската. Машинопис. 10 ноем. 1938 г. 1л.

58. III-2 Покани и други от близки и познати за присъствие на годежи и венчални обреди. 1889 - 1914 г. 21л.

59. III-3 Пощенска картичка от неизвестен кореспондент - Лозана в Швейцария, за отиването му в града и записване в университета. Ръкопис. 7 авг. 1891 г. 1л.

60. III-3 Писма и пощенски картички от братовчед му Петър, гр. Попово с интимен характер. Ръкопис. 19 юли 1893 г. - 20 септ. 1920 г. 13л.

61. III-3 Пощенски картички от Т. Иванов - Габрово с напътствие да учителства поне една година. 10 юни 1894 г. 1л.

62. III-3 Пощенска картичка от Н. Христов - Русе от интимен характер с препоръка за работа в учителското сдружение. 22 ноем. 1895 г. 1л.

63. III-3 Писмо от Г. Симеонов - Търново с интимен характер. Ръкопис. 5 ноем. 1898 г. 1л.

64. III-3 Поздравителна телеграма от Мария Даскалова - Браила, по случай встъпването в брак на Богомил и Минка Даскалови. Ръкопис. 20 ноем. 1898 г. 1л.

65. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент гр. Шумен (Коларовград) с обръщение "Богомиле" за ходатайство относно назначаване негов познат на служба стражар, против правителството на Драган Цанков и др. Ръкопис. 8 юли 1901 г. 2л.

66. III-3 Писма и пощенски картички от неизвестен кореспондент "Никола" с обръщение "Богомиле и драги ми" от интимен характер. Ръкопис. 15 юни 1905 г. - 7 апр. 1918 г. 44л.

67. III-3 Пощенска картичка и писмо от Ст. Коледаров - София, за услуги. Ръкопис. 6 февр. 1906 г. - 22 окт. 1916 г. 3л.

68. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент - София за лоши отношения на леля му към близките им. Ръкопис. 14 юли 1906 г. 2л.

69. III-3 Пощенски картички от Христо Иванов, с. Фъревци за дейността на учителското дружество. 28 авг. 1906 г. - 7 септ. 1906 г. 2л.

70. III-3 Писма от Д. Икономов - Панчерево, за изложба на овощни и зеленчукови плодове в София и др. Ръкопис. 18 юли 1906 г. ­12 септ. 1906 г. 2л.

71. III-3 Пощенски картички от A. Monzino e. Figli - Milano, Милано, Италия. Ръкопис на италиански език. 19 септ. 1906 г. - 30 ноем. 1910 г. 6л.

72. III-3 Пощенска картичка от Г. Алексиев, Плачковци за партийни борби между "широките" и "демократите". 4 окт. 1906 г. 1л.

73. III-3 Писма и пощенски картички от Н. Симеонов, гр. Трявна от инттимен характер. Ръкопис. 1 окт. 1906 г. - 4 март 1915 г. 39л.

74. III-3 Писма и пощенски картички от П. Черняев - учител, гр. София, от интимен характер. 2 окт. 1906 г. - 25 ян. 1928 г. 17л.

75. III-3 Пощенски картички от неизвестен кореспондент -Петър, гр. София, с обръщение "Драги и любезни Богомиле", с интимен характер. 2 окт. 1906 г. - 19 окт. 1913 г. 2л.

76. III-3 Пощенска картичка от неизвестен кореспондент - Александър, София, за избиране ново ръководство в учителското дружество. 3 окт. 1906 г. 1л.

77. III-3 Пощенски картички с подател Рачо, гр. Трявна, за приходи на дружествата и с интимен характер. 17 окт. 1906 г. - 5 март 1909 г. 3л.

78. III-3 Писма, пощенски и илюстровани картички от Сърнев, гр. Трявна, с интиммен характер. Ръкопис. Окт. 1906 г. - 31 дек. 1913 г. 24л.

79. III-3 Пощенски картички от неизвестен кореспондент - Петър, гр. Попово, с обръщение "Драги куме", с интимен характер. 11 дек. 1906 г. - 4 дек. 1908 г. 10л.

80. III-3 Пощенски картички от Ангел Бояджиев - Попово, с молба за услуги и др. 26 дек. 1906 г. - 30 ян. 1907 г. 2л.

81. III-3 Пощенски картички, писмо и илюстровани картички от Алекси Попов, тревненец, с интимен характер за услуги и благодари за издигането му в изборите за народен представител от демократическата партия като същевременно се отказва и посочва какви качества трябва да притежава кандидата. Ръкопис. 31 ян. 1907 г. - 18 ян. 1923 г. 19л.

82. III-3 Писма от Върбан г Калинчев - бояджийна и склад на

бои, гр. Габрово, от интимен характер и др. Ръкопис. 3 февр. 1907 г. ­17 ноем. 1910 г. 7л.

83. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент Димо гр. София по въпроса за стачката на железничарите и помощта на стачкуващите от учителите. Ръкопис. 9 февр. 1907 г. 1л.

84. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент Зографов гр. Трявна от интимен характер и направени услуги. Ръкопис. 26 февр. 1907 г. 2л.

85. III-3 Пощенски картички от В. Арнаудов - Търново, по интимни и др. въпроси. 5 юни 1907 г. - 11 ян. 1928 г. 5л.

86. III-3 Писма и пощенски картички от Иван Славов - учител, с. Стражица, от интимен характер и благодари за направени услуги. Ръкопис. 21 юли 1917 г. - 18 ян. 1935 г. 22л.

87. III-3 Пощенски картички от неизвестен кореспондент с. Стражица с обръщение "Драги" за направена екскурзия до Казанлък и др., за училищни въпроси и др. 14 септ. 1907 г. - 17 дек. 1907 г. 3л.

88. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент Петър, гр. Попово с обръщение "Кумчо" за действията на демократическата партия и политическите борби между нея и народняшката, цанковистката и стамболовистката партии. Ръкопис. 6 февр. 1908 г. 2л.

89. III-3 Писма и пощенски картички от Петър Пашов, гр. Трявна, с интимен характер. Ръкопис. 8 март 1908 г. - 4 март 1916 г. 9л.

90. III-3 Писма от Бончо Тихолов - София с молба за ходатайство. Ръкопис. 2 юни 1908 г. - 8 юни 1908 г. 2л.

91. III-3 Пощенски картички и писмо от Радко Радославов - Трявна за извършени услуги. Ръкопис. 28 ян. 1909 г. - 5 февр. 1942 г. 10л.

92. III-3 Пощенска картичка от неизвестен кореспондент - Попов, гр. Трявна за посещението на царя къщата на Даскалов. 24 септ. 1909 г. 1л.

93. III-3 Пощенски картички от Никола Чушков, учител, гр. Трявна, от интимен характер. Ръкопис. 10 окт. 1909 г. - 3 окт. 1913 г. 3л.

94. III-3 Пощенски картички от Frisef Jang, Виена - Австрия. Ръкопис на немски език. 5 февр. 1910 г. 1л.

95. III-3 Пощенска картичка от кантора, разполагат с календар за 1898 г. Ръкопис на руски език. 10 март 1910 г. 1л.

96. III-3 Пощенски картички от Недю Петров гр. Търново относно явяване на изпит за завършване на образование. 4 май 1910 г. - 23 май 1910 г. 2л.

97. III-3 Писма от Минчо Г. Киряков, с. Килифарево относно уреждане сметки. Ръкопис. 6 юли 1910 г. - 1 септ. 1913 г. 3л.

98. III-3 Пощенски картички от Ив. Селаманов, гр. Габрово, с интимен характер. 21 юли 1911 г. - 19 авг. 1913 г. 5л.

99. III-3 Пощенски картички и писмо от Вата Тотева, учителка, гр. Трявна, с интимен характер. Ръкопис. 21 окт. 1911 г. ­22 юли 1918 г. 4л.

100. III-3 Писмо от Макс Б. Верих, гр. Ст. Загора, с предложение за продажба на пиано. Ръкопис. 25 май 1912 г. 1л.

101. III-3 Пощенски картички от неизвестен подател с име Крум, гр. Варна за откриване детска градина. 6 юли 1912 г. - 24 юли 1912 г. 2л.

102. III-3 Пощенски картички от Ст. Иванов, с. Люта Врачанско, с интимен характер и за услуги. Ръкопис. 26 дек. 1912 г. ­23 дек. 1915 г. 10л.

103. III-3 Пощенски картички от семейство Катранджиеви - Враца, с интимен характер. 25 февр. 1913 г. - 8 дек. 1914 г. 2л.

104. III-3 Писмо от В. Катранджиев гр. Враца, в което се посочва за разпространението на болестта "холера" и др. Ръкопис. 21 авг. 1913 г. 2л.

105. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент Велко гр. Ловеч, от интимен характер, с пожелания за идване на власт демократите. Ръкопис. 21 окт. 1914 г. 2л.

106. III-3 Пощенски картички от неизвестен кореспондент с обръщение "Г-н Даскалов", за здравословното му положение и др. 20 ян. 1915 г. - 3 март 1915 г. 2л.

107. III-3 Пощенски картички от Роман Пухлев, учител, гр. Враца, интимен характер. Ръкопис. 4 юни 1915 г. - 9 май 1924 г. 7л.

108. III-3 Писма и пощенски картички от С. Ж. Дацов София за направена услуга относно закупуване и изпращане учебници и др. Ръкопис. 30 март 1916 г. - 10 март 1918 г. 6л.

109. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент гр. Трявна с обръщение "Г-н Даскалов" с молба за ходатайство относно намиране работа в "новите земи". Ръкопис. 23 авг. 1916 г. 1л.

110. III-3 Пощенски картички от неизвестен кореспондент с Гложене с обръщение "Др. Богомиле" от интимен характер. 27 дек. 1916 г. - 9 ян. 1918 г. 3л.

111. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент с обръщение "Драги Даскалов" с молба за услуга за брашно. Ръкопис. 22 март 1917 г. 1л.

112. III-3 Писмо от майор Иванов - Княжевац, Македония с молба за услуга. Ръкопис. 17 юни 1917 г. 1л.

113. III-3 Покана от германския комендант Ротка за присъствие на вечеря. Машинопис на немски език. 25 юни 1917 г. 1л.

114. III-3 Пощенски картички от Бончо Генов гр. Трявна с молба за услуги и от интимен характер. Ръкопис. 30 юни 1916 г. - 10 септ. 1934 г. 9л.

115. III-3 Писма и пощенски картички от Р. Рашкова - учителка с. Люта с интимен характер. Ръкопис. 3 окт. 1916 г. - 24 юни 1917 г. 4л.

116. III-3 Пощенски картички от А. Гюджулев Враня за направена справка за не получаване вестник и др. 2 юни 1917 г. - 26 юни 1917 г. 3л.

117. III-3 Пощенски картички от Райна Сахатчиева - Ловеч, с които моли за услуги. 29 дек. 1917 г. - 10 май 1918 г. 2л.

118. III-3 Писма и телеграма от Теодоси Кънчев – окръжен управител гр. В. Търново, който дава мнение за състава на нов общински съвет, заемане учителското място в училището гр. Трявна и др. 2 ноем. 1918 г. - 1 март 1919 г. 12л.

119. III-3 Писма от Т. Чакъров - Варна за услуги. Ръкопис. 24 ноем. 1918 г. - 18 дек. 1919 г. 3л.

120. III-3 Писма и пощенски картички от Дабко Уста Генчов - София, в които дава спомен на П. Р. Славейков сведения за Ботев четник, за идването на даалиите в Трявна и др. 9 апр. 1919 г. - 25 ян. 1937 г. 34л.

121. III-3 Писма от Христо Киндухов - София за направена услуга за снабдяване с облигации от заем и др. Машинопис и ръкопис. 21 юли 1919 г. - 15 септ. 1919 г. 10л.

122. III-3 Писма от Ц. Вакавчиев - София с молба за изпращане на плодове и др. Ръкопис. 18 окт. 1919 г. - 29 окт. 1919 г. 3л.

123. III-3 Пощенски картички от Ст. Ошанов София за уреждане парични въпроси и др. 27 авг. 1921 г. - 10 юли 1922 г. 3л.

124. III-3 Писма от Цвета Димитрова, съпруга и П. Ив. Димитрова, дъщеря на Димитър Ив. Горов с исторически сведения за Горов и изработване на паметник. Ръкопис. 2 окт. 1921 г. 3л.

125. III-3 Пощенска картичка от неустановен кореспондент Христо - София за отпечатване статии в пресата и др. 14 окт. 1921 г. 1л.

126. III-3 Пощенска картичка от Г. Тишков - Габрово с молба за откопирване на резбените тавани. 27 окт. 1921 г. 1л.

127. III-3 Писмо и пощенски картички от генерал от запаса Сливков - София, в които дава сведения за баща си Уста Илия Райновски - майстор строител и др. Ръкопис. 17 ноем. 1921 г. - 15 септ. 1938 г. 4л.

128. III-3 Пощенски картички от Сливков - агроном гр. Ст. Загора с интимен характер. 21 ноем. 1921 г. - 23 ноем. 1921 г. 2л.

129. III-3 Писмо от агрономическо бюро Александър Ст. Пенчев, В. Търново за семена. 1 дек. 1921 г. 1л.

130. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент архимандрит гр. Русе за честване годишнина на Ангел Кънчев и полагане паметна плоча. Ръкопис. 10 февр. 1922 г. 1л.

131. III-3 Пощенски картички и писмо от свещеник П. Франгов, с. Бяла Черква, в които дава някои сведения за капитан Райчо, Ангел Кънчев и др. Ръкопис. 15 февр. 1922 г. - 3 февр. 1925 г. 6л.

132. III-3 Пощенска картичка от неизвестен кореспондент - София с обръщение "г. Б. Даскалов" за отпечатване на труд в изданията на академията на науките. 17 окт. 1922 г. 1л.

133. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент София с обръщение "Др. Богомиле" по повод оскърблението за измама цените на някои услуги. Ръкопис. 26 март 1923 г. 2л.

134. III-3 Писма и пощенски картички от Мих. Димитров - София относно идването на Левски в Трявна и майстора за иконостаса в манастира в Румъния и др. Ръкопис. 11 авг. 1924 г. - 28 окт. 1925 г. 5л.

135. III-3 Писма и пощенска картичка от Алекси Г. Попов, адвокат - София, в които дава подробни сведения за баща си Георги Попов като инициатор за построяване Калпазановата фабрика в Габрово и текстилна фабрика в гр. Трявна и др. Ръкопис и машинопис. 7 окт. 1924 г. - 3 февр. 1938 г. 3л.

136. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент гр. Горна Оряховица с обръщение "Др. Богомиле" от интиимен характер. Ръкопис. 24 окт. 1924 г. 3л.

137. III-3 Пощенски картички и писмо от Моско Москов гр. Търново за изнасяне сказки в Трявна и др. Ръкопис. 15 септ. 1924 г. ­5 авг. 1926 г. 4л.

138. III-3 Пощенски картички от Никола Духлев, Търново, относно уреждане услуги. 10 ян. 1925 г. - 16 ноем. 1927 г. 2л.

139. III-3 Писма и пощенски картички от Д-р Иван Г. Клинчаров - София относно отпечатване статии във вестник "Мир", исторически въпроси свързани с Трявна за услуги и др. Ръкопис. 12 апр. 1925 г. - 27 февр. 1942 г. 27л.

140. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент - Варна за условията, при които могат да отпечатат брошурка във Варна на Даскалов. Ръкопис. 11 юли 1925 г. 2л.

141. III-3 Пощенска картичка от Димитър К. Рачев мина "Борущица", гара Кръстец, с която запитва има ли събрани буболечки за инспектор Хануш от Чехия. 26 авг. 1925 г. 1л.

142. III-3 Пощенски картички от Кръстю Мутафов, уредник в народната библиотека - София с молба за подготовка изнасяне сказки, реферати, с интимен характер и др. Ръкопис. 29 дек. 1925 г. - 3 апр. 1939 г. 18л.

143. III-3 Писмо от Ангел Каралийчев - писател, в което благодари за услуга и моли за набиране абонати за "Златорог". Ръкопис. 18 март 1926 г. 1л.

144. III-3 Писма от Ст. Фъртунов - Търново и Боню Ненков - Трявна, относно отпечатване брошури и вестника издавани от Б. Даскалов. Ръкопис и машинопис. 18 апр. 1926 г. - 13 ноем. 1939 г. 4л.

145. III-3 Писма от Юрдан Н. Несторов - София, относно сътрудничество в написване книга алманах за гр. Трявна. Машинопис и ръкопис. 18 окт. 1926 г. - 7 март 1927 г. 3л.

146. III-3 Писма и пощенски картички от отец Шишков, преподавател и секретар във френския колеж гр. Варна относно преглеждане и даване мнение за някои брошурки и др. Печатни и ръкопис. 10 ноем. 1926 г. - 17 окт. 1943 г. 19л.

147. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент - Добри гр. Елена, в което посочва за старо ръкописно евангелие и кондика в църквата гр. Трявна. Ръкопис. 6 юни 1927 г. 2л.

148. III-3 Писма от неизвестен кореспондент София с молба за квартира през курортния сезон и за изпратени екземпляри от "Факел". Ръкопис. 20 юни 1927 г. - 23 авг. 1932 г. 3л.

149. III-3 Писмо от Иван Везирев гр. Пловдив за отпразнуване 100 години в Трявна на първия български превод на четери евангелия направени от Серафима и Петър Сапунов. 14 юли 1927 г. 2л.

150. III-3 Пощенски картички от Г. Пеев В. Търново за услуги. 23 ноем. 1927 г. - 4 септ. 1942 г. 2л.

151. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент София с обръщение "Др. Богомиле" относно промени в Министерството на народното просвещение и др. Ръкопис. 20 дек. 1929 г. 2л.

152. III-3 Покана от Б. Даскалов за записване спомоществователи на книгата "Несъстоятелност на Айнщайновата релативна теория". Печатно. 31 ян. 1930 г. 1л.

153. III-3 Писма и пощенски картички от Андрея Петречку - Букурещ за услуги и от интимен характер. Ръкопис. 14 май 1930 г. - 17 ян. 1941 г. 13л.

154. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент, Букурещ, на френски език. Ръкопис. 3 юни 1930 г. 1л.

155. III-3 Писма от архитектурно бюро Златев г Коев - София, в които се дават сведения за майстори строители, за Даскаловата и Райковата къща и др. Ръкописи. 30 окт. 1931 г. - 12 ноем. 1931 г. 2л.

156. III-3 Пощенски картички от Г. Г. Зарбев с. Килифарево за изпращане снимки на Килифарския манастир, читалището, училището и др. 3 дек. 1931 г. - 18 ян. 1933 г. 3л.

157. III-3 Писма от неизвестен кореспондент гр. Сливен с обръщение "Драги Богомиле" за положението на инженерите в града и др. Ръкопис. 16 - 22 февр. 1932 г. 4л.

158. III-3 Преписка с В. Витанов, Министерство на войната и др., относно пласиране книжката "Райчо". Машинопис и ръкопис. 17 май 1932 г. - 18 ян. 1933 г. 17л.

159. III-3 Пощенски картички от Гъдю К. Кашев Варна за разпространение брошурите "Маса и плътност на луната", "Аберация на луната", уреждане възнаграждението като учител, лектор и др. 24 юни 1932 г. - 4 ноем. 1936 г. 3л.

160. III-3 Пощенски картички от Богдана Шиварова - Русе за среща с Казанлиев, областен директор в Плевен, за събиране костите им в един гроб и др. 10 апр. 1933 г. - 17 юли 1943 г. 5л.

161. III-3 Писмо от неизвестен кореспондент В. Търново с обръщение "Г-н Даскалов" за изпратен устав на тревненското колоездачно дружество "Вихрушка". Ръкопис. 30 юни 1933 г. 2л.

162. III-3 Писмо от писателя Звезделин Цонев, Г. Оряховица с молба да му изпрати история на църквата "Св. Арахангел Михаил" и съобщи за летописите на поп Йовчо. Ръкопис. 10 септ. 1933 г. 1л.

163. III-3 Пощенски картички от Иван Данов, библиотекар, гр. Плевен, относно издирване старопечатна литература за библиотеката в Плевен. Ръкопис. 11 авг. 1934 г. - 9 март 1943 г. 3л.

164. III-3 Пощенска картичка от Ячо Ст. Хлебаров, адвокат, гр. Плевен, за годината на създаването читалището в гр. Трявна. 10 дек. 1935 г. 1л.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница