Биография на проф д-р Петко Ст. Петков фамилия, име, презиме петков, Петко Стефанов Дата на раждане 20. 11. 1963 г. Месторождение


Слово на доц. д-р Петко Ст. Петков при откриването на паметник-барелеф на Васил Левски в Самоводене, 18.07.2012. https://www.youtube.com/watch?v=_zNXmQs4qC0&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=55страница3/3
Дата11.02.2017
Размер0.5 Mb.
ТипБиография
1   2   3

Слово на доц. д-р Петко Ст. Петков при откриването на паметник-барелеф на Васил Левски в Самоводене, 18.07.2012. https://www.youtube.com/watch?v=_zNXmQs4qC0&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=552013

Мирослав Дечев, „След закуска” (ТВ Видеосат), 24.03.2013: За наградата „Велико Търново”; гост: доц. д-р Петко Ст. Петков: http://www.youtube.com/watch?v=OtS4zjep1O8
Б. Мартинова, „Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 21.03.2013: За наградата „Велико Търново”; гост: доц. д-р Петко Ст. Петков: http://www.youtube.com/watch?v=CZeRCWMK2is

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=347

Пламен Павлов, „Час по България”, 14 юни 2013 г.: Петдесет години ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков http://www.skat.bg/products.php?type=10&genre=2248

2014

Десислава Колева, „Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 15 април 2014 г.:За Търновската конституция”; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

https://www.youtube.com/watch?v=RZNw_CYlucA&index=16&list=PLBBA36050CAC7B9DA
Пламен Павлов, „Час по България”, 5 декември 2014 г.: Българската православна църква и държавната власт (1878-1912); гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

1 част https://www.youtube.com/watch?v=4IO9RddAzkk2 част https://www.youtube.com/watch?v=iCkcgRS9rkw

2015

Ана Минева, „След закуска” (ТВ Видеосат), 17 февруари 2015: За Васил Левски; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

https://www.youtube.com/watch?v=pYvEYPZM4k0
Десислава Колева, „Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 18 февруари 2015 г.:Почитаме паметта на Васил Левски”; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=1383
Десислава Колева, „Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 14 май 2015;

гост: проф. д-р Петко Ст. Петков

https://www.youtube.com/watch?v=RFr3sATK4Gg&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=93
Мирослав Дечев, „След закуска” (ТВ Видеосат), 15 май 2015;

гост: проф. д-р Петко Ст. Петков

https://www.youtube.com/watch?v=vYG9o5Et4ic&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=91
2016

Първият кабинет на България. Водещ Георги Ангелов. С участието на проф. д-р Петко Ст. Петков // История-БГ, БНТ-Канал 1, 1 февруари 2016 г.

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/istoriya-bg/parviyat-kabinet-na-balgariya

https://www.youtube.com/watch?v=H4JsA-RRSH0&index=19&list=PLBBA36050CAC7B9DA
Правителствата на България (2 серия). Водещ Андрей Захариев. С участието на проф. д-р Петко Ст. Петков // История-БГ, БНТ-Канал 1, 8 февруари 2016 г.

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/istoriya-bg/pravitelstvata-na-balgariya-2-seriya

https://www.youtube.com/watch?v=coAYPcZGwIk&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=18
Слово на проф. Петко Ст. Петков по повод 143 години от кончината на Васил Левски. В. Търново, 18 февруари 2016 г.

https://www.youtube.com/watch?v=auldZNjuB2M&feature=youtu.be
Таня Мишева (ТВ Видеосат), 19 февруари 2016; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков

https://www.youtube.com/watch?v=VYpX2FVZ02w&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=23
Българската криза от 1886-1887 година. Водещ Горан Благоев. С участието на проф. д-р Петко Ст. Петков // История-БГ, БНТ-Канал 1, 21 март 2016 г.

http://imedia.bnt.bg/predavanyia/istoriya-bg/balgarskata-kriza-ot-1886-1887-godina

https://www.youtube.com/watch?v=wtJ5rq0T-LQ&index=4&list=PLBBA36050CAC7B9DA
Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 15 април 2016 г.:195 години от рождението на Георги С. Раковски”; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=2060

https://www.youtube.com/watch?v=-Yi2HLKrx4I&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=13
Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 20 април 2016 г.:140 години от Априлското въстание”; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=2068

https://www.youtube.com/watch?v=98o2nvpgrLs&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=7
Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 2 юни 2016 г.:2 юни - ден на поклон пред делото на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България”; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=2131

https://www.youtube.com/watch?v=GeRYqwEWB24&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=10
Прозорец към деня” (Евроком ВТ), 7 юли 2016 г.:139 години от освобождението на Велико Търново”; гост: проф. д-р Петко Ст. Петков.

http://ekcarevec.com/view_prozorec.php?id=2195

https://www.youtube.com/watch?v=aCvyrcjKWnM&index=6&list=PLBBA36050CAC7B9DA

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПРОФ. Д-Р ПЕТКО СТ. ПЕТКОВ
1998

Петков, Петко Стефанов (20.11.1963). // Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” : Биографско-библиографски справочник 1963–1998. Т. 1. Исторически факултет. В. Търново, 1998, с. 151–153.2002

Встреча в редакции (гост Измаилского государственного университета д-р истории П. Ст. Петков). // Придунайские вести (Измаил, Украйна), № 149, 12 дек. 2002.


Договор работает! Первый ученый-историк из Великотырновского университета побывал в Измаилском государственном университете и прочитал студентом ІІІ-VІ курсам истфака ИГГУ спецкурс о болгарском возраждении и участие в этом процессе болгар Бессарабии. // Курьер недели (Измаил, Украйна), № 50, 30 ноем. 2002, с. 2.
2003

Александрова, Сашка. Гл. ас. Петко Петков написа „История на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. // Янтра днес (В. Търново), № 86, 8 май 2003, с. 12.


Петков, Петко Стефанов. // Кой кой е във Великотърновския университет? : Преподавателите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2003, с. 143–144.
2004

Наградени учени в конкурса за високи нaучни постижения през 2004 г. Доц. Петко Стефанов Петков от Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” за три негови книги “Документи за новата история на България ХІХ – началото на ХХ век”; “Идеи за държавното устройство и управление на българското общество 1856–1879 г.” и “История на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. // http://www.democrit. com/this_archive.php?n=548 16.11.2004.


Петко Ст. Петков. // Ел. сп. LiterNet, 23.04.2004, № 4 (53) http://liternet.bg/publish11/petko_petkov/
2007

Димитрова, Златина. Доц. Петко Ст. Петков влезе в управата на Българското историческо дружество. // Янтра днес (В. Търново), № 19, 29 януари 2007, с. 5.


2008

Заместник-ректори. Доц. д-р Петко Стефанов Петков. // Шопов, Георги. История на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” в снимки и документи 1963–2008 г. – В. Търново, 2008, с. 315.


2009

Зам.-ректорът доц. Петко Петков оглави търновската секция на учените. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=361485 01.06.2009.


Зам.-ректорът доц. Петко Петков оглави търновската секция на учените. // Борба (В. Търново), № 100, 1 юни 2009, с. 1, 6. http://www.borbabg.com/pdf/2009_100_page1.pdf
Павлов, Петко. Великотърновски документален филм с първа награда от филмов фестивал. // http://radio.dariknews.bg/?page=audio&id=44539 15.05.2009.
Петрова, Марина. Доц. Петко Петков беше избран в Управителния съвет на Съюза на учените в България. // Янтра днес (В. Търново), 28 ноември 2009. http://www.dnesbg.comindex.php?page=NewsDetailsPage&id=1 0365
Поппетров, Н. Преосмисляне на Възраждането. Нови парадигми или различни дебати. // Сборник в чест на 70-год. на акад. Константин Косев. – София, 2009, с. 245–252. (За доц. д-р П. Ст. Петков – с. 249–252)
[Сто и тридесет] 130-годишнината на Търновската конституция отбеляза Българо-руският юридически клуб. // Български дипломатически преглед, 2009, 3-4, с. 72-77. (Броят излиза на български, руски и английски език)
Филмът за Учредителното събрание с първа награда от фестивала в Пловдив. // Янтра днес (В. Търново), № 90, 18 май 2009.
2010

Александрова, Сашка. Доц. Петко Петков представи сборника си „Преди сто и повече години”. // Борба (В. Търново), № 23, 3 февр. 2010. http://www.borbabg.com/?action=news&news=3733


Байчева, Р. Две книги представи доцент Петков в Казанлък. // Долина (Казанлък), № 48, 2 дек. 2010, с. 3. http://www.facebook.com/notes.php?id=338180013363¬es_tab=app_2347471856#!/note.php?note_id=10150328992635523
Бобева, Д. Доцент Петков: „Да подредим българските национални празници”. // http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=624015 22.11.2010.
Бъчваров, Георги. Евродепутати аплодираха филм за Търновската конституция. // Борба (В. Търново), № 9, 14 ян. 2010. http://www.borbabg.com/?action=news&news=3443
Великотърновски учени с награди от конкурса за високи научни постижения. // <http://www.vtnovini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1843%3A2010-11-11-16-36-09&catid=104%3Asalon&Itemid=475> 11.11.2010.
Димитрова, Златина. Двама търновски учени получиха награди за високи постижения. // Янтра днес (В. Търново), № 219, 12–14 ноември 2010, с. 12.
Димитрова, Златина. Доц. Петко Петков от ВТУ събра в сборник изследванията си за най-новата ни история. // Янтра днес (В. Търново), № 23, 3 февруари 2010.
Димитрова, М. По стъпките на историята с доц. д-р Петко Ст. Петков. (Представяне на две негови книги в Литературно-художествен музей „Чудомир”, гр. Казанлък на 26.11.2010). //

http://www.kazanlak-bg.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4910:2012-07-14-14-23-29&catid=9:kultura-i-izkustvo&Itemid=32 > 02.12.2010.
Доц. Петко Петков влезе в Управителния съвет на учените в България. // Университет (В. Търново), № 52, ян. 2010.
Доц. Петко Петков със сборник - обзор за новата българска история. // http://www.vtnovini.com/index.php?option=com_content&view=article&id=521:2010-01-07-07-08-49&catid=104:salon&Itemid=475 07.01.2010.
Доцент Петков гостува в Казанлък. // Искра (Казанлък), № 45, 3 декeмври 2010, с. 5.
Един ден с... доц. д-р Петко Петков. // Анонс (В. Търново), № 36, 8 февр. 2010.
Историк ни връща в миналото столетие. // Новината (Ст. Загора), № 479, 11 март 2010.
Лазарова, Д. Съюзът на учените отличи двама преподаватели от ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. // http://radiovelikotarnovo.com/news/1953 12.11.2010.
Петрова, Марина. Ректорът отличи най-добрите снимки на „Юлско утро над ВТУ” (Специалната ректорска награда – картината на Пламен Легкоступ „Храмът Божи – дом човешки” – получи зам.-ректора доц. д-р Петко Ст. Петков за поредицата снимки, посветени на първия юлски хепънинг на ВТУ). // Янтра днес (В. Търново), № 129, 8 юли 2010, с. 12. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=556470
Чолов, Петър. Петков, Петко Ст. // Чолов, Петър. Български историци : Биографично-библиографски справочник. – 3. преработено и допълнено издание. София, 2010, с. 250.
2011

Бояджиева, Г. 100 години от рождението на проф. Александър Бурмов отбелязаха във ВТУ. // http://radiovelikotarnovo.com/news/2353 02.02.2011.


Начался визит делегации из Болгарии. (Представители на Великотърновския университет гостуват на Башкирския държавен университет в Уфа). // <http://www.bashedu.ru/rnews/nachalsya-vizit-delegatsii-iz-bolgarii> 29.04.2011.
Честваме 100 години от рождението на първия ректор проф. Александър Бурмов. // Университет (В. Търново), № 56, март 2011, с. 1.
2012

Семерджиева, З. Историята на официалните празници обсъждат в музея. // <http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=856446> 17.02.2012.


2013

Павлов, Петко. Проф. Петко Петков ще продължи да ръководи великотърновските учени. // <http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1090110> 23.05.2013.


Димитрова, Златина. Преизбраха проф. Петко Петков за шеф на търновския съюз на учените. // Янтра днес (В. Търново), № 99, 27 май 2013.
Проф. Петко Петков остана председател на Съюза на учените. // Борба (В. Търново), № 99, 27 май 2013.
Димитрова, З. Наградиха проф. Петко Петков с почетния знак на Съюза на учените. // Янтра днес, 4 ноември 2013, с. 3.

http://www.dnesbg.com/obshtestvo/nagradiha-prof-petko-petkov-s-potchetniya-znak-na-sayuza-na-utchenite.html
Ние в науката и науката в нас. [Сборник] В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. We in Science and Science in Us. In Honour of the 50th Anniversary of Prof. Petko St. Petkov, Phd. В. Търново : Фабер, 2013. 623 с.
Димитрова, Златина. Представиха юбилеен сборник, посветен на проф. Петко Петков. // Янтра днес (В. Търново), № 234. <http://www.dnesbg.com/obshtestvo/predstaviha-yubileen-sbornik-posveten-na-prof-petko-petkov.html> 03.12.2013.
Лазарова, Даниела, Общинско радио Велико Търново, Сборник в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков, 30 ноември 2013. // https://www.youtube.com/watch?v=HLnRKXVMgKE&index=58&list=PLBBA36050CAC7B9DA
Соня Стоянова, Север БГ: Сборник по повод юбилея на проф. Петко Петков. 30 ноември 2013 г.

http://sever.bg/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D0%B2%D0%B8/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2_l.a_c.29916_i.346554.html
Петков, Петко Стефанов, професор, доктор. // Преподавателите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (1963–2013) : В. Търново, 2013, с. 447-448.
2014

Георгиева, З. В Деня на Конституцията парламентарният звънец от 1879 г. отново огласи Учредителното събрание. // Янтра днес, бр. 74, 17-21 април 2014 г. , с. 2.http://www.dnesbg.com/obshtestvo/v-denya-na-konstitutsiyata-parlamentarniyat-zvanets-ot-1879-godina-otnovo-oglasi-utchreditelnoto-sabranie.html
Александрова, С. Търновски историк предлага Денят на Търновската конституция да стане национален паметен ден. // Борба, бр. 74, 17 април 2014, с. 3.

http://www.borbabg.com/?action=news&news=33625
Международна научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи”, 2-3 октомври 2014 г., Регионален исторически музей – Габрово. //

http://h-museum-gabrovo.bg/?page_id=1682

Стоянова, М. Великотърновският клон на учените чества 50-годишен юбилей. // Дарик-В. Търново, 5 ноември 2014.


http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1352486

Лазарова, Д. Великотърновският клон на Съюза на учените чества 50 години. / Общинско радио Велико Търново, 13.11.2014 г. http://radiovelikotarnovo.com/news/10508

Карагьозов, Н. Кольо Фичето бе почетен с изложба и в научна конференция на ВТУ и БАН. 27 ноември 2014 //http://destinationdryanovo.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E-%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%81-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83/
Димитрова, З. Обсъждаха културното наследство на Велико Търново. // Янтра днес, 27 ноември 2014 г.

http://www.dnesbg.com/obshtestvo/obsazhdaha-kulturnoto-nasledstvo-na-v-tarnovo.html
2015

„ТОЗИ ГРАД Е ЛЮБОВ, ТОЗИ ГРАД Е ВДЪХНОВЕНИЕ, ТОЗИ ГРАД Е СЪДБА”. / Представяне на луксозна илюстрована хроника и изложба с фотографии "155 години Габрово град". / http://www.kulturabg.com/%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE/%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B5-%D0%B2%D0%B4%D1%8A%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B1%D0%B0.html


Проект “155 години Габрово град”. Заключителна пресконференция / http://h-museum-gabrovo.bg/?page_id=2915

„Честваме 107 години от обявяването на независимостта на България”. / Българско национално радио. 22 септември 2015 г.http://bnr.bg/post/100604514/chestvame-107-godini-ot-obavavaneto-na-nezavisimostta-na-balgaria

http://bnr.bg/hristobotev/post/100603826
Николова, А. Инициативен комитет за създаване на паметна плоча на химна на 23 Пехотен шипченски полк бе създаден в Казанлък. / 01.10.2015 г.

http://www.zakazanlak.bg/akcent-13/iniciativen-komitet-za-szdavane-na-pametna-plocha-na-himna-na-23-pehoten-shipchenski-polk-be-szdaden-v-kazanlk-976
Изграждат паметник с „Велик е нашият войник". / Дарик-Стара Загора, 2 октомври 2015. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1508239

Научна конференция “Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм” - 8-9 октомври 2015 г. //


http://h-museum-gabrovo.bg/?page_id=1682
Пенчева, Б. Историческият музей и Великотърновският университет за втора година събират учени и изследователи с цел да популяризират Старопланинския регион. // Сто вести. Вестник за общините Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, бр. 234, 12 октомври 2015, с. 1, 8.

Национална научна конференция "Казанлъшкият край в българската история“. 27 ноември 2015; Телевизия „Стара Загора“.


https://www.youtube.com/watch?v=bgWORBwRwR8&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=24
Гайдарова, С. Двудневна Национална научна конференция „Казанлъшкият край в българската история“ се провежда в Казанлък. 27 ноември 2015, Агенция "Фокус"

http://www.focus-news.net/news/2015/11/27/2157471/dvudnevna-natsionalna-nauchna-konferentsiya-kazanlashkiyat-kray-v-balgarskata-istoriya-se-provezhda-v-kazanlak.html ;

http://www.kazanlak.com/news-19881.html

Мерджанова, К. Възраждане на балканските чаршии. Евроком Царевец, 11.12.2015 г. //


http://ekcarevec.com/view.php?id=4733
2016

Майски научни четения събраха във В. Търново водещи учени от цялата страна. // Дарик-В. Търново, 31 май 2016.http://www.dariknews.bg/view_article.php?article_id=1579605

Представяне на сборника „Казанлък в миналото и днес“. // Казанлък новини / Телевизия Стара Загора, 29 юни 2016 г.


https://www.youtube.com/watch?v=8Uh3Dg2_F20&index=11&list=PLBBA36050CAC7B9DA

https://www.youtube.com/watch?v=LetZ8fC47bI&list=PLBBA36050CAC7B9DA&index=10


Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница