Биография на проф. Д-р румен янков лична информация Име Румен Христов Янков Пощенски адресДата21.06.2018
Размер89 Kb.
#75403
ТипБиография
АВТОБИОГРАФИЯ НА проф. Д-Р РУМЕН ЯНКОВ


Лична информация

Име

Румен Христов Янков

Пощенски адрес

гр. Велико Търново 5000

Телефони

062 618 316 – служ., 0886 078 776 – моб.

E-mail

yankov_rumen@yahoo.com

Дата и място на раждане

11.11.1959 г., гр. Добрич

Семейно положение

женен

Месторабота/длъжност

Основна месторабота/

длъжност

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“/преподавател (от 03.1989 г. досега)

Предишна месторабота/

длъжност

СОУ „Отец Пайсии“ – с. Люляково, обл. Бургас/учител по география (1985-1989 г.)

Образование/квалификация

Образователни степени

Докторант на самостоятелна подготовка в катера География 1997-2000 г./Доктор по научна специалност 01.08.08. География на населението и селищата – Диплома на ВАК №27060 от 12.03.2001 г.;
Висше образование – Софийски университет, ГГФ, спец. География (1980-1985 г.)/Магистър икономгеограф, втора специалност – История;
Средно специално образование – Строителен техникум „П. Пенев“, гр. Добрич (1974-1978 г.)/строителен техник

Научни звания

Професор по по икономическа и социална география – 2014 г.

Доцент по икономическа и социална география – 2006 г.

Главен асистент – 1997 г.

Старши асистент – 1992 г.

Асистент по икономическа и социална география – 1989 г.


Професионален опит

Лекционни курсове във ВТУ – ОКС бакалавър

География на населението и селищата

География на населението на България

География на селищата на България

Електорална географияЛекционни курсове във ВТУ – ОКС магистър

Регионален анализ на човешките ресурси

Устройство на територията

Сравнителна геодемография

Електорална география на България

ГИС за археолози

ГИС в туризмаДруги компетенции

Компютърни умения

Windows, Microsoft Office, ГИС – ArcGIS 8x-10x, Global Mapper, Map Maker 2x-3x

Административна дейност

 • Член на Факултетния съвет на Исторически факултет, ВТУ;

 • Член (2007-2011) на Атестационната комисия на Исторически факултет, ВТУ;

 • Председател (2011-2015 г.) на Атестационната комисия на Исторически факултет, ВТУ;

 • Член на Факултетната комисия по качеството (2007-2015) на Исторически факултет, ВТУ

Участие в проекти

Ръководител на два тригодишни проекта във ВТУ по Наредба №9 на МОНМ:

 • „Дигитализация и дългосрочно съхраняване на картна информация и географски данни в Лаборатория ГИС“ (2002-2004 г.);

 • „Научно-изследователски и образователни приложения на ГИС - нови технологии за визуализация и анализ на географската информация“ (2008-2010 г.);

Участник като експерт-изследовател в двугодишен проект (2013-2014 г.): „Създаване на Център по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране (GEOARCHCE) във ВТУ, който ще осигури изработването на ефективен и гъвкав модел за мултидисциплинарни регионални изследвания на археологическото наследство въз основа на интеграция на археологически данни в ГИС-среда“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – сесия 2012Друга научно-приложна дейност

Участие в колективи за разработване на планове за развитие, междинни оценки и актуализации на плановете за развитие на общините (2005-2013 г.)

Редакторска и рецензентска дейност

Член на редакционната колегия на сборници във ВТУ;

Рецензент на книгите:

“Силистра – многовековна и многолика” (В. Дойков, 2009 г.) и “Градовете на България” (В. Дойков, С. Димитров, Д. Симеонов, 2009 г.)

Рецензент в сп. „Население“, ИИНЧ-БАНРъководство на докторанти

Научно ръководство на двама успешно защитили докторанти;

Настоящо ръководство на един редовен докторант по социално-икономическа география към катедра „География“Oсновни публикации

Книги (пълен списък)
І. Монографии:

1. Концентрация и депопулация. Зониране на България по прираст на селищата, Изд. „Фабер”, 2000., 161 с. ISBN 954-9541-71-X

2. Електорална география на България. Емпиричен увод, Изд. “ИВИС”, В.Т., 2009. 184 с., ISBN 978-954-8387-59-0

3. Популационна динамика и проблеми в развитието на Северна България, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, В.Т., 2014.,


ІІ. Учебници за студенти:

1. География на световното стопанство, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 1992., 236 с., ISBN 954-524-014-8 (в съавторство)

2. География на населението и селищата, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, В.T., 1995., 275 с., ISBN 954-524-129-2 (в съавторство)

3. География на населението и селищата в света, Изд. „Фабер“, 1997., 335 с., ISBN 954-9541-11-8 (в съавторство)

4. География на производството и световното стопанство, Изд. „Абагар“, В.Т., 2004., 272 с., ISBN 954-427-589-4 (в съавторство)

5. География на населението, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2009., 143 с., ISBN 978-954-524-702-6 (в съавторство)


III. Учебни пособия:

1. Христоматия по икономическа география на света, Изд. „Слово”, 1992., 195 с., ISBN 954-439-061-8 (в съавторство)

2. Малка географска библиотека. Британски острови, Изд. „Слово”, 1994. (в съавторство)

3. Малка географска библиотека. Бенелюкс, Изд. „Слово”, 1993., 128 с., ISBN 954 439 128-2 (в съавторство)

4. Малка географска библиотека. Германия, Изд. „Парнас”, 1996., 127 с. (в съавторство)

5. Малка географска библиотека. Франция, Изд. „Парнас”, 1996., 110 с. (в съавторство)

6. География на света. Географски миниатюри, анализи, прогнози, Изд. „Фабер”, 1997., 184 с., ISBN 954-9541-19-3 (в съавторство)

7. Тренировъчни тестови варианти по география на България, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2003, 2004., 148 с., ISBN 954-524-351-1 (в съавторство)

8. Електорална география на България. Малък учебен атлас, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2006., 43 с., ISBN-10: 954-524-502-6, ISBN-13: 978-954-524-502-2

9. Тестове по география на България. (География на България - тренировъчни тестови варианти), „Сиела”, С., (2006, 2008, 2009, 2010) 2012., 380 с. ISBN 978-954-28-1094-0 (в съавторство)

10. ЕПИ за кандидат-студенти бакалаври. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове. Модул 3. География на България, Унив. изд. „Стопанство”, С., 2009., 209 с., ISBN 978-954-494-777-4 (в съавторство)

11. Помагало за самоподготовка с примерни тестове за ЕПИ, Модул 3. География на България, Унив. изд. „Стопанство”, С., 2009. ISBN 978-954-494-844-3 (в съавторство)


Избрани статии


 1. ГИС - нов подход в достъпът до географска информация за нуждите на регионалното планиране и управление на туризма, В: Технологичните иновации и туризмът на България, Изд. „Славена“, В., 2004. с. 12 - 19 (в съавторство)

 2. Устойчивостта на електоралните нагласи в България – елемент на социо-културната регионализация, В: Социална и културна география, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, В.Т., 2004., с. 233-248, ISBN 954-524-420-8

 3. Примерни подходи и средства при създаване на геоинформационна система за селищната мрежа, В: Сборник от Научна конференция ИЮФ, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, В.Т., 2005., с. 303 – 312, ISBN 954-524-453-4

 4. Резултати от местните избори през 2003 г. – опит за географски анализ, В: „Научни съобщения на СУБ кл. Добрич” – електронна версия, 2005., с. 101 – 112, ISBN 1311-2708

 5. Застрояването на Черноморското крайбрежие – тенденции и заплахи, В: „Научни съобщения на СУБ кл. Добрич” – електронна версия, 2005., с. 124 – 128, ISBN 1311-2708

6. Резултати от местните избори през 2007 г. – опит за географски анализ, В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. II, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2008., с. 357 – 373, ISBN 978 – 954 – 524 – 660 – 9

7. Аспекти на географското изследване на социалното неблагополучие, В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. III, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2009., с. 501 – 511, ISBN 978 – 954 – 524 – 713 - 2

8. Диверсификация на туризма – възможности и перспективи на примера на община Созопол, В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. V, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2012., с. 580 - 588, ISBN 978-954-524-844-3

9. Териториално-структурни компоненти на електоралното противопоставяне на локално ниво (от изборната география на община Созопол), В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, Изд. “ИВИС”, В.Т., 2010., с. 49 – 61, ISBN 978 – 954 – 8387 – 84 - 2

10. Ролята на големите български градове в съвременната концентрация на населението (на примера на Пловдив и Варна), В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, II Научна конференция, Изд. „ИВИС“, В.Т., 2012., с. 181 - 189, ISBN 978-954-2968-13-9

11. Македония в електоралногеографски образи – поглед отвън, В: Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа, III н.к., Изд. “ИВИС”, В.Т., 2013., с. 169 – 182, ISBN 978-954-2968-55-9

12. Динамика на селското население в България (1985-2011 г.) и проблемите на обезлюдяването, В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VI, В.Т., 2013., с. 423 – 432, ISBN 978-954-524-930-3

13. Нагласите за предстоящите парламентарни избори в България (2013 г.) и проблемите на регионалното представителство, В: Балканите – език, история, култура, т. III, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В.Т., 2013., с. 519 – 526 ISSN 1314-4065Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница