Биография на Стилиян Стилиянов Лишев Дата и място 18 юни 1979, на раждане: гр. Плевен Ползуване на чужди езици: английски, рускиДата11.02.2017
Размер33.93 Kb.
#14634
ТипБиография
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на Стилиян Стилиянов Лишев


  1. Дата и място 18 юни 1979,

на раждане: гр. Плевен


  1. Ползуване на чужди езици: английски, руски
  1. Образование:

1997 г., Плевен завършено средно образование

2002 г., София завършено висше образование

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”(СУ)

Физически факултет (ФзФ)

Специалност:

Физика


Специализация:

Радиофизика и електроника

Дипломна работа:

в областта на Физика на плазмата

ръководител: проф. дфн А. Шиварова

2004 – 2007 г. редовен докторант във Физическия факултет на СУ,

кат. Радиофизика и електроника (РФЕ)

специалност: Радиофизика и физична електроника

ръководител: проф. дфн А. Шиварова
2008 – защита на докторска дисертация

Софийски университет “Св. Кл. Охридски”(СУ)

Физически факултет (ФзФ)  1. Трудов стаж:

2004 – физик в кат. РФЕ на ФзФ на СУ

2007 – физик в кат. РФЕ на ФзФ на СУ


5) Командировки и специализации в чужбина

2006 Макс-Планк Институт по Физика на плазмата, гр. Гархинг, Германия

(2 месеца)

2005 Ruhr-University, гр. Бохум, Германия (1 месеца)

2001 Международна лятна школа по физика на нискотемпературна плазма,

гр. Бад Хонеф, Германия


6) Квалификации и умения

Притежавам опит в

програмиране,

работата със софтуерните продукти Maple, Matlab, Comsol Multiphysics,

Origin, MS Office,

7) Научно-изследователска работа:

Област на изследвания: Физика на плазмата и газови разряди:

високочестотни разряди, диагностика на плазма


Публикации: общ брой – 7, от които:

статии в научни списания – 5

доклади на международни научни конференции, публикувани в пълен текст – 2
Допълнителен актив:

доклади, представени на научни конференции/форуми или публикувани като

абстракти – 4
8) Научно-изследователска работа по договори
(а) Договори, финансирани от Националния Фонд “Научни изследвания”

2001 – 2005 г. дог. № 1007 “Вълноводни разряди”

2003 г. – дог. № Ф-1315 “Изследване на високочестотни разряди във

водород”


2004 г. – дог. № Ф-1316 “Изследване на механизми и диагностика на

източници на снопове отрицателни йони”

2005 г. – дог. № Д-01-143 “Диагностичен комплект за разряди във

водород при ниско налягане”


(б) Договори с финансиране по програма EURATOM на Европейската комисия

2002 – 2005 г. дог. № FU-CT-2002-00092

“Изследване на високочестотни разряди във

водород”


V-та рамкова програма на ЕС

2003 – 2006 г. – дог. № FU-CT-2003-00139

“Изследване ма механизми и диагностика на

източници на снопове отрицателни йони”

VІ-та рамкова програма на ЕС
(в) Договор с финансиране по програми за наука на НАТО

2000 – 2003 г. дог. № LG 976911 (NATO Linkage Grant), Брюксел “Диагностика на газови разряди в поле на

разпространяващи се вълни”
(г) Договори с финансиране от DFG-Германия

2000 – 2002 г. тема № BUL-113/114/0-1 “Теоретично и

експериментално изследване на

високочестотни разряди във външно

магнитно поле”

2002 г. – 2005 тема № 436 BUL-113/122/0-1 “Плазмени структури във високочестотни разряди”

2006 г. – тема № 436 BUL-113/144/0-1 “Високочестотни

разряди в електроотрицателни газове”


(д) Договори с финансиране от Фондация “Александър фон Хумболт”, Германия

2006 г. – тема “Индуктивни разряди”


9) Членство в научни организации
2003 г. – Член на Съюза на физиците в България

16. 04. 2008 г. Подпис:София


Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница