Биоразнообразие видове биоразнообразие, значение и опазванестраница2/4
Дата16.09.2022
Размер81.89 Kb.
#115087
1   2   3   4
Курсова работа по агроекология
Генетичното разнообразие се изразява в различието на гени вътре във вида, обхващащи отделни популации от еднакви видове. Всеки индивид притежава голям брой гени, които определят белезите присъщи на вида: голямото физиологично разнообразие при човека, например отразява персоналната генетична специфичност.
Видовото разнообразие обхваща различните растителни и животински видове в даден регион, като природната екосистема е много богата на видове в сравнение с бедното видово разнообразие при конвенционалните монокултурни екосистеми. До този момент учените са изброили и описали около 1,7 млн. живи организми. Освен разнообразието на екосистемите в понятието биоразнообразие се включва и относителното разнообразие на видовете във възрастовата структура на популациите, промените в състава и структурата на съществата във времето. Биоразнообразието оказва влияние върху продуктивността и нормалното функциониране на екосистемите.
Екосистема разнообразие
Естествените екосистеми осигуряват нашето съществуване, като ни снабдяват с храна, дървесина, чиста вода, защита от наводнения, преработка на хранителни вещества, кислород, лекарства, отмора и много други блага. Ние дотолкова приемаме тези блага за даденост, че ще можем да осъзнаем тяхната важност едва когато ги изгубим. И все пак – според научните доказателства – две трети от тези блага са в процес на намаляване. Загубата на биологично разнообразие е заплаха за планетата равна по важност на промяната в климата, защото когато един биологичен вид изчезне, то е завинаги. Със сигурност може да има краткосрочна полза от изсичането на гора или циментирането на блатни площи. Но стремежът към краткосрочна полза не гледа в бъдещето. Когато строителите погледнат към земя, определена за защитена, те се отнасят към нея като към „прахосана земя”, те не взимат под внимание високите й икономически ползи, които идват от естествените,здрави и силни екосистеми.
Икономическата стойност на биологичното разнообразие става все по-важна за хората. Много бизнеси инвестират в защита на биологичното разнообразие, защото осъзнават, че приходите им пряко зависят от здраво функциониращите екосистеми –
например фермерите, хранителната промишленост, дървопреработвателни, хартиени и фармацевтични компании и голяма част от туристическия сектор. 
Биологичното разнообразие предоставя необходимост, която прави живота възможен. Тя осигурява прясна вода, чист въздух и хранителни вещества. Без всички тези неща, това е невъзможно за консумация от човека да оцелее.
Човешкото унищожаване на природните местообитания е една от заплахите за биоразнообразието.Човекът унищожава гори и джунгли и ги заменя с железници и фабрики. Това е предизвикало големи количества животни да изгубят домовете си и да изчезнат.Горите представляват важен източник на биоразнообразие, предпазват градовете и селата в редица части на Европа, като регулират метеорологичните условия, предотвратяват свличания на земни маси, спират пролетните води и лавините в планинските райони. Горите задържат и пречистват водата, повишават плодородието на почвата и неутрализират ерозията.Когато екосистемите са непокътнати , биологичните процеси са запазени. Тези процеси включват хранителни вещества, прибиране на реколта светлина чрез фотосинтеза, поток на енергия чрез хранителната верига. Ние можем да опазваме биологичното разнообразие в следните методи: съхраняване и опазване. Опазване да се определят средствата заделени от употреба. Национален парк е една форма на опазване. Други стратегии включват да се въведат закони и правила за намаляване на замърсяването.


Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница