Биоразнообразие видове биоразнообразие, значение и опазванестраница4/4
Дата16.09.2022
Размер81.89 Kb.
#115087
1   2   3   4
Курсова работа по агроекология
ЗАКЛЮЧЕНИE
Биологичното разнообразие, многообразието от живот на Земята изчезват с нарастващи темпове, заплашвайки самото съществуване на Живота. Науката и управлението за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие са ключови елементи за намаляване темповете на тази загуба. Справянето със заплахите за биоразнообразието изисква незабавни и дългосрочни промени в начините на използване на ресурси и разпределяне на печалбите от тях. Постигането на тези промени, ще изисква широкоспектърни действия сред голям кръг от участници.
В Европа се наблюдава не само постоянна загуба, влошаване и разпокъсване на естествените местообитания, но също така цели екосистеми биват изтласквани до точката на гибел. Потенциалните последици от това са изключително сериозни.
Нашето икономическо и социално благосъстояние е силно зависимо от непрекъснатия приток на жизненоважни „екосистемни услуги”, но ползите, които те имат за обществото, често се пренебрегват.
Всичко това налага в следващите години отново да увеличим усилията си, свързани с политиката в областта на биологичното разнообразие, и да гарантираме, че биологичното разнообразие и всички екосистеми услуги, които то осигурява, ще бъдат по-добре интегрирани във всички останали области на политиките на ЕС, така че то да стане основата, върху която градим нашето икономическо развитие и социално благосъстояние.


4. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Проф. Байко Байков – Основи на екологията за икономисти
Деян Кръстевич - Ролята на образованието и обществеността за подобряване състоянието на околната среда.
Иван Цветанов – Екологично обучение и възпитание
Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие в България
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://bg.vvikipedla.com/wiki/Biodiversity

Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница