Бизнес план караоке бар “escada”Дата27.03.2017
Размер324.7 Kb.
#17850
ТипБизнес-план
БИЗНЕС ПЛАН
Караоке бар
ESCADA”

Резюме
Целта за написването на бизнес плана е да създадем стратегия за успешно стартиране и развитие на нашия бизнес план. Фирма „ Ескада ” е регистрирана на 10.10.2007 година в районен съд град Добрич. Фирмата е дружество с ограничена отговорност и дейността, която изпълнява е в сферата на обслужването – разработва караоке бар. Целта на бизнеса ни е създаване на лоялни клиенти и да работим за постигане на печалба.

Караоке нар „Ескада” е разположен в централната част на град Добрич в близост до хотел България и читалище Йордан Йовков.

Основният продукт, който ще бъде предлаган на потребителите са: алкохолни и безалкохолни напитки и разнообразни ястия. За гостите си ние ще осигурим жива караоке музика, която е сравнително нов начин за забавление на гражданите в град Добрич. Собственици са Илиан Илиев и Дарин Даринов, които участват с равни вноски на основния капитал. Те са хора с висше образование и нужния опит в областта на обслужването.

Основните ни доставчици са фирмите „Пато” и „Сстелс – 90”, които ще ни снабдяват с необходимите продукти.

След прогнозите за бизнеса ни, които направихме, установихме, че средствата, с които ( основен капитал 10 000 лв. ) не са достатъчни. Взехме решение да изтеглим дългосрочен банков кредит в размер на 100 000 лв., със срок на погасяване 10 години, при 14% лихва.

Направените прогнози показват:Години

Приходи в лв.

Разходи в лв.

Нетна печалба в лв.

2008

525 141,83

285 188,75

193 162,23

2009

535 644,66

143 534,29

234 148,86

2010

535 644,66

241 783,33

236 558,40


I. Мисия и цели на бизнеса.
Ние сме „Ескада” ООД. Стартираме своя бизнес в сферата на обслужването.

С откриването на нашия Караоке бар „Ескада” се стремим да осигурим едно вулнуващо, екзотично преживяване на нашите клиенти. Високо ниво на обслужване, богатия асортимент ястия и напитки, и живата караоке музика допринасят за това, нашето аяведение да стане едно от най-предпочитаните места за забавление на жителите, студентите и гостите на град Добрич.

Разпознавайки специфичните нужди на нашите клиенти от нов и различен за град Добрич начин на забавление, а именно караоке музиката, бизнеса ни стартира с цел: • Създаване на лоялни клиенти, чрез повишаване качеството на продукти и услуги, постигане на високи печалби.

 • В дългосрочен план от 8-10 години ще работим за създаване на верига караоке барове в по-големите градове в Северна България.

Постигайки нашите цели ще дадем възможност на най-добрите кадри от МК-Добрич в специалности Туристическо мениджмънт и маркетинг и мениджмънт да намерят реализация.II. описание на бизнеса.
„Ескада” ООД е регистрирана на 10.10.2007 година в районен съд град Добрич.
Седалище: Град Добрич

Общ. Добрич

Обл. Добрич-град

Ул. „Абрит” 14 бх.А 1 ап.1


Телефон за връзка: 058/ 41 79 13

GSM: 0889 549 683

GSM: 0886 321 654

Караоке бар „Ескада” е разположен в централната част на град Добрич в близост до хотел България и читалище Йордан Йовков.

Фирмата е стартираща и имайки предвид, че бизнесът е целогодишен дейостта ще започне на 01.02.2008 година.


 • Барът е категоризиран с 2 звезди. Предмет на дейността ни ще бъде предлагането на висококачествени безалкохолни и алкохолни напитки и коктейли, и вкусни ястия в съчетание с караоке музика.

 • Барът ще бъде с работно време:

От 9:00 до 01:00 – от понедлник до събота

От 10:00 до12:00 – в неделя

След 22:00 часа всеки ден няма да бъде прадлаган алкохол на лица под 18 годишна възраст.

Собствения капитал е 10 000лв.

Собственици: Илиан Илиев

Дарин Даринов


Основния капитал е осигурен от двама собственици на равни вноски.

Илиан Илиев е управител на фирмата. Той има висше икономическо образование, занимава се с финансово-административна дейност, маркетинга и рекламата.

Дарин Даринов е управител на обекта. Той има висше образование-туристически мениджмънт, с дългогодишен опит в сферата на обслужването и туризма. Господинът ще следи за нивото на обслужване, хигиената и наемането на персонал.

Двамата управители ще изпълняват длъжността бармани. За първата година си гласуват заплати в размер на 300 лв.

Дивидентите ще се разпределят след втората година според дяловото им участие по 50% за двамата собственици.

Сградата е взета под наем от 01.01.2007г. от предишния й собственик Ивайло Иванов, изплаща му се ежемесечен наем в размер на 2000лв. Сградата се нуждае от козметичен ремонт, дошълнително оборудване и обзавеждане. Състои се от следните помещени: • Търговска зала с общ капацитет 100 места

 • Полу-обурудвана кухня

 • Санитарни възли за клиенти

 • Помощни и сервизни помещения (склад), стая за почивка на персонала със собствена баня и санитарен възел.

Собствения капитал на фирмата се равнява на 10 000 лв. Фирамата желае да получи заем в размер на 100 000лв. 1. Закупуване на ДМА.
  • Маси – 8бр.

  • Претапициране на сепарета и столове

  • Касов апарат – 2бр.

  • Компютър

  • Инвентар

  • Професионално оборудване за възпроизвеждане на караоке музика:

   • Видеостени – 2бр.

   • Музикални носители

   • Звукова апаратура

   • Микрофони

   • Компютър

  • Професионално оборудване за бар:

 • Бар чаши, бармански инструменти

 • Сокоизтисквачка

 • Блендер

 • Кафемашина

 • Ледотрошачка

 • Шейкъри – 4бр. 1. Закупуване на краткотрайни активи.

Начално зареждане за 8 дни.

 1. Разходи за реклама4. Разходи за вътрешен и външен козметичен ремонт на обекта.

Заемът ще бъде погасен за 10 години чрез анюитетни вноски при 14% лихва
III. Анализ на макросредата. 1. Икономически анализ.


 • БВП

Брутният бътрешен продукт през първото тримесечие на 2006 г. Възлиза на 7294,2 млн.лв. по текущи цени.

На човек от населението се падат по 927 лв.

Спрямо първото тримесечие на 2006 г. Реалният обем на БВП е 3,8% от 100% повече.
Година

2002

2003

2004

2005

2006

%БВП

3,5

2,8

5,3

4,4

4

БВП в млн.лв.

20 972

22 776

25 454

28 461

30 783

Устойчивият ръст на БВП в реално изражение (по предварителни данни 2007 той е в границите между 4,5-5%)

Дължи се на увеличаването на производството, предлагането и потрблението на стоки и услуги. По своята същност БВП показва общата пазарна стойност на всички стоки и услуги, произведени в рамките на националното ни стопанство и с национални ресурси.

Обема на външнотърговския стокооборот е нарастнал с 19,2 на 100. Износът на стоки и услуги е нарастнал с 13,6% , докато вносът бележи увеличение спрямо първото тримесечие на 2006г. С 13,9%.


- Безработица.

Безработицата за 2007, 2006, 2005, 2004 в %


Година

2004

2005

2006

2007

%

18.4

16.3

13.5

12

За пръв път от 4 години насам безработицата спада под 13%, а това става през месец август 2006г.

Година

2006

2005

2004

2003

Хил. Души

693 481

669 610

592 486

260 122

През месец август 2006г. Безработните младежи до 29г. са 134 605. В сравнение с август 2005г. техният брой намалява значително с над 62 000 души.
Безработица за град Добрич.
Сезонната заетост в икономиката и туризма оказва съществено влияние върху параметрите и характеристиките на безработицата. Паралелно с това процесите на приватизация, намаляването на обема на поръчки, суровини, материали и пазари за продукция, изтичането на срочни трудови договори и други фактори доведоха до освобождаване на значителна част от заетата работна сила. Равнището на безработица към 31.12.2007г. е ..............., а регистрираните безработни са ..............души.

Инфлация
Корекцията в административните цени и сезонни фактори са основните причини за колебливостта на месечната инфлация. Друга причина за поскъпването е сравнително високата цена на петрола и общата несигурност на пазарите, свързани с нея. Същевременно някои фактори като певтиняването на щатския долар, действаха антиинфлационно чрез цените на вносните стоки.


Политически и правен анализ.
Според приложената от валутния борд политика, едно от основните изисквания е държавния бюджет да постигне минимален бюджетен дефицит. Това оказва влияние върху данъчната политика, която правителството опражнява, тъй като баланса на държавния бюджет по принцип се постига чрез увеличаване на приходната част и намаляване на разходната част. Бюджета за 2008г. продължава традициите на предишните, с цел завършването на структурните реформи.

Данъчна политика
Данък за авторските права.
Плаща се за музикално оформление, кабелна телевизия в заведенията за хранене и развлечение според категоризацията. За заведения 2 звезди в размер на 100 лв. за 2007г. Този данък е сравнително нов за нашата страна и е въведен според световните изисквания, с цел да намали злоупотребата с авторски права.

Санкции в заведенията за хранене и развлечения.


За неиздаването на касови бележки се прилагат следните санкции:

 • От 200 до 1000 лв. за неидаване на фиксална касова бележка

 • При повторно нарушение данъчните органи запечатват за срок от един месец търговския обект.

 • За неиздаването на касова бележка лицето може да бъде лишено от правото за упражняване на дейността за срок от 1 до 6 месеца


Изисквания за стартиране на ресторантски бизнес


 • Съгласуване на проектите в ХЕИ (15 дни)

 • Заверка на заповедната книга в ДВСК (2 дни)

 • Замерване на фактори на работната среда (14 дни)

 • Санитарно разрешително (10 дни)

 • Становище за експлоатация от противопожарна служба (30 дни)

 • Ветеринарно санитарно разрешително (ДВСК 15 дни)

 • Регистрация на търговски обект

 • Категоризация

 • Лиценз за продажба на спиртни напиткиАнализ на индустрията
А) Характеристика на продукта
Въпреки недоброто икономическо състояние на страната, хората продължават да отделят време и пари за развлечения. В България се наблюдават голямо разнообразие от ресторанти и заведения за бързо хранене. Времетраенето по изготвянето на поръчките е чувствително занижено, благодарение на модерното оборудване. Високо категорийните заведения в днешно време сами произвеждат продуктите, които са им необходими, като с това гарантират произхода и доброто им качество.

Атмосферата и дизайна в заведенията е също толкова важна, колкото и качествата на предлаганата продукция. Нашето заведение ще се стреми да създаде една уникална и предразполагаща към по-дълъг престой атмосфера. Ще отделим голямо внимание към дизайна, нежните и топли цветови тонове, приятното осветление, разнообразната и съобразена с всички възможни предпочитания, жива караоке музка.Ще се съсредоточим върху постигането на висок стандарт на обслужването, като служителите ни ще са с доказани знания и опит. Отличното отношение на госта е съществена част от успеха на нашия караоке бар „ЕСКАДА”.

SWOT анализ на фирмата

S – Силни страни

 • Добро местоположение

 • Квалифициран персонал

 • Висока хигиена

 • Приятна предлазполагаща атмосфера

 • Уникалност на музикалното оформление

 • Охраняеми места за паркинг в близост до заведението

 • Конкурентни цени

 • Значително нов за град Добрич продуктW – слаби страни

 • Финансови задължения (погасяване на банкови кредити)

 • Стартиращ бизнес

 • Неутвърденото търговско имеO – възможности

 • Увеличаване на БВП

 • Намаляване на данък печалба

 • Облекчение на плащанията на социално осигуровки

 • Увеличение на МРЗТ – заплахи

 • Промяна на цената на акцизите за алкохол, таксите и лицензите

 • Непрекъснато променящата се данъчна политика

 • Безработица

 • Обезлюдяване на град Добрич през летния сезонКраткосрочни и дългосрочни цели

Компоненти

Дългосрочни цели

Краткосрочни цели

Обществена значимост

Участие и организиране на благотворителни кампании за деца сираци

Участие и организиране на благотворителни кампании за деца сираци

Социална отговорност

Използване на екологично чисти продукти, поддържане на площта около заведението.

Използване на екологично чисти продукти, поддържане на площта около заведението.

Рентабилност

15%

10%

Ефективност

20%

22%

Развитие на персонала

Преквалификация на персонала. Изпращане на обслужващия персонал на допълнително обучение.

Подбор на квалифициран персонал. Въвеждане на обучение.

Фирмена структура

Постоянен квалифициран персонал

Стандарти за работа. Мотивация на персонала. Уважение към персонала. Демократично вземане на решения.

Конкурентноспособност

Увеличаване на заетостта.

Фирмата да си създаде име на пазара.
Погасяване на всички задължения на фирмата.

Изплащане на месечните задължения.
Лидерство на пазара след първата година. Висок пазарен дял по отношение на нашите конкуренти.

Превръщане на караоке бара в предпочитано място за развлечение.
Откриване на нов караоке бар в град Монтана.

Увеличаване на местата за консумация.Функционални планове.

Целта на функционалните планове е да разкрият в детайли дейността на фирмата и да докажат ефективността й.
 1. Маркетингов план
 • местоположение

Заведението се намира в идеалния център на град Добрич. На 200 м. от Международен колеж – Добрич.
 • Целеви пазари и сегментация

Нашите целеви пазари са хора на възраст от 18 до 60 години, с доходи около и над средните за град Добрич, работни заплати. Вниманието ни е насочено към студентите ( по-специално Международен колеж – Добрич ). Целевият ни пазар може да бъде сегментиран по няколко признака: пол, хоби, възраст.
 • Атмосфера

Ние ще посрещаме активни участници в цялостната атмосфера на заведението. С влизането си в бар „ЕСКАДА” гостите ще бъдат посрещнати от персонала и насочени към предпочитаните от тях места. DJ-ят и помощникът му ще предразполагат гостите ни към изява в изпълнение на караоке песни, участие в игрите и други. Най-жадните за изява клиенти ще бъдат насочени към масите с поставени на тях микрофони.


Б) Веществен продукт на фирмата.
За разлика от конкурентите ни, ние ще предлагаме екологично чисти продукти ( повечето от които, българско производство ) съобразане със завишените изисквания на нашите клиенти.

Веществените продукти за нашето заведение са напитките, салатите, аламинутите, основните ястия и десертите.

Външният вид на приготвените напитки е един много важен елемент, за който ще разчитаме на творчеството и професионализма на барманите. Топлите напитки ще се сервират с дребни сладки и бисквитки. Натуралните сокове ще се поднасят с резенче от съответния плод. Безалкохолните и алкохолните напитки ще бъдат богато украсени с различни преливащи се цветове.
В) Анализ на конкурентите.

Нашият единствен пряк конкурент е бистро „централ”, който се намира в близост до НОИ в град Добрич. Той е с капацитет от 50 места. Предимството на конкурента ни е, че имат вече утвърдена клиентела. Обслужването се извършва от не мого квалифициран персонал. Музиката в заведеието е поп-фолк. Метода на тяхната дистрибуция е комбиниран като определя своите цени на принципа себестойност + надценка.

Нашите непреки конкуренти са: ресторант „Сезони”, бар-грил България, пицария „Ропотамо”, бар „Гардения”, ресторант „Албена”.

Г) Реклама и промоция

Нашата реклама ще е по-активна преди откриванетоза рекламните ни плакати избрахме червен фон. За плакатите и брошурите ще се погрижи рекламно студио „Стратегс” ЕТ. Рекламната ни дейност ще започне две седмици преди откриването. За целта ще бъдат похарчени следните финанси: • Рекламно изображение над входа – 300 лв.

 • 75 плаката по 1,50лв. – 112,50 лв.

 • 500 флаери по 0,20лв. – 100 лв.

 • 100 рекламни химикала по 0,20 лв. – 20 лв.

 • 50 рекламни запалки по 0,30 лв. – 15 лв.

ПРОГНОЗИ ЗА ПОСЕЩАЕМОСТТА ПРЕЗ 2008 ГОДИНА


МЕСЕЦ

УВЕЛИЧЕНИЕ СПРЯМО ПРЕДХОДНИЯ МЕСЕЦ

ОБЩА СУМА В ЛЕВА

МАРТ

4%

46 794.10

АПРИЛ

4%

48 665.86

МАЙ

4%

50 612.49

ЮНИ

1%

51 118.61

ЮЛИ

1%

51 629.80

АВГУСТ

3%

52 818.69

СЕПТЕМВРИ

5%

55 459.62

ОКТОМВРИ

1%

56 014.22

НОЕМВРИ

0%

56 014.22

ДЕКЕМВРИ

0%

56 014.22


Обща сума за 2008г. 525 141.83

Общ приход за 2009г. При 2% увеличение на продажбите 535 644.66

Общ приход за 2010г. 535 644.66

Обща сума за продажбите за 2008, 2009 и 2010г. е 1 596 431.13

IX. Операционен план
 1. Доставна политика

На територията на град Добрич са разположени повече от 20 склада за търговия на едро и функционират повече от 20 фирми доставчици.

За доставките на алкохолни и белкохолни напитки ще разчитаме на фирма “Пато”, която е с над десет годишен опит в този бранш. Тъи като ще зареждаме продукти на “Кока Кола”, “Капи” и “Флорина”ще получаваме безвъзмездно хладилни витрини на тези фирми. Същите ще получим и от фирмите “Девин” и “загорка”.
Стоки

Доставчици

Начин на зареждане

Кафе, чай, зах. Изделия и ядки

Корона ООД

Доставка на място

Безалкохолни и алкохолни напитки

Пато ООД

Доставка на място

Зеленчуци и плодове


Риголит

Доставка на място

Местни продукти


Стелс-90

Доставка на място

Млечни продукти


Стелс-90

Доставка на място

Бланширани и пикантни картофи

Saranda Dis Tribution

Доставка на място

Рибни деликатеси


Океан Къмпани ООД

Доставка на място

Олио и тестени продукти


Bella – Food Industry

Доставка на място

Посочените доставчици са избрани по следните критерии: 1. качество на продуктите

 2. конкуретна цена

 3. надежност на доставката

 4. възможности за разсрочено плащани и консигнация

Заведението ни разполага с едно помещение за складиране от 20 кв.м. Нашият склад е тъмно, сухо и неохлаждаемо помещение. В него ще складираме безакохолни и алкохолни напитки, вина , бира, удки, зеленчуци, плодове и подправки.

Хранителните продукти ще се складират в кухня както следва.


 1. мляко и млечни продукти – хладилници при температура от 0 до 4 градуса.

 2. Замразени местни продукти, замразени зеленчуци и бланширани картофи във фризери.

 3. сладолед във фризери.

 4. Захарни и сладкарски изделия.Същинско производство


 • Локализация

Караоке бар “Ескада” е разположен на адрес гр. Добрич “25 Септември”18.

 • Помещения

Сградата е взета под наем, наема се заплаща ежемесечно и в размер на 2000лв. Заведението е с капацитет от 100 места разпределени както следва:

 • 32 места за Непушачи

 • 68 места за Пушачи

Сградата разполага с 350 кв.м. площ и е разпределена по следния начин:  • 250 кв.м за Търговска зала

  • 50 кв.м кухня

  • 10кв.м санитарни помещения за клиенти

  • 20 кв.м складово помещение

  • 20 кв.м сервизни помещения.Разходи за закупуване на ДМА


Вид актив

Обща сума

Оборудване на търговската зала


10700

Звукова и светлинна апаратура за караоке

4500

Инвентар за бара

 • ел. Уреди

 • помощни прибори

 • чаши
2200

Инвентар – кухненски прибори

 • чинии

 • посуда

 • луксозен инвентар

 • ел. Оборудване за кухня

12600


Общо: 30000

Украса за откриването – 120лв.

Украса за 14 февруари – 100лв.

Новогодишна украса – 300лв.


Разходи за козметичен ремонт


 • за поставяне на окачен таван – 7000

 • Ремонт на вентилационна система – 450

 • Боядисване – 210

 • Поставяне на шумо изолираща дограма – 3100

Общо за козметичен ремонт за 2008г – 10760лв

Разход за козметичен ремонт за 2009г – 210лв

Разход за козметичен ремонт за 2010г – 210лв


Таблица за амортизация на ДМА за 2008-03-19


Вид актив

Стойност в лева

Амортизационна норма

Амортизационна квота в лв.

Оборудване на търговската зала


10700

20%

2140

Звукова и светлинна апаратура за караоке

4500

20%

900

Инвентар за бара

 • ел. Уреди

 • помощни прибори

 • чаши
2200

20%

440

Инвентар – кухненски прибори

 • чинии

 • посуда

 • луксозен инвентар

ел. Оборудване за кухня

12600

20%

2520

Обща сума6000

Сумата за амортизация за 2009 и 2010г остава същата.Технология на производство


 • Топли напитки – производството им е бързо, времетраенето за приготвянето на една топла напидка е от 1-2 мин.

 • Безалкохолни и алкохолни напитки, бира, и вино – сервират се веднага, не е необходима допълнителна обработка. (изключение прави необходимоста от декантирането на някои вина)

 • Коктейли – съставките се шейкват в шейкър и се наливат внимателно, добавя се лед, задължително се украсяват. Приготвянето на коктейлите отнема 3-5 мин.

 • Топли алкохолни напитки – необходима е топлинна обработка. Приготвянето отнема 2-3 мин.

 • Салати – приготвянето отнема 5-7 мин.

 • Предястия и закуски – необходима е топлинна обработка. Сервират се в интервал от 10-15 мин.

 • Плата – приготвянето им става най бавно от всички предлагани инструменти. Сервират се в интервала от 15-25 мин.

 • Гарнитури – при някои от тях е необходима топлинна обработка, приготвянето им отнема 8-12 мин.

 • Десерти – при някои от тях се изисква топлинна обработка. Поднасяне то им става в интервал.


Реализация – нашата реализация е по метода на пряката дистрибуция.


Кадрови план


Длъжност


Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Барман 1

1

1

2

2

1

2

1

Барман 2

2

2

1

1

2

1

2

ОТЗ

1

2

2

Почива

1

2

Почива

Сервитьор 1

Почива

1

2

2

Почива

1

2

Сервитьор 2

2

Почива

1

2

2

Почива

1

Сервитьор 3

1

2

Почива

1

2

2

Почива

Сервитьор 4

Почива

1

2

Почива

1

2

2

Сервитьор 5

2

Почива

1

2

Почива

1

2

Сервитьор 6

2

2

Почива

1

2

Почива

1

Гл.готвач

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Почива

Готвач 1

1

Почива

1

2

2

2

Почива

Готвач 2

2

2

Почива

1

1

Почива

2

Готвач 3

2

2

2

Почива

2

1

Почива

Готвач 4

Почива

1

2

2

Почива

2

1

Чистач

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

DJ

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Почива

DJ пом.

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Работи

Почива

Обслужването се извършва от класифицирани сервитьори. Един сервитьор обслужва до 31 клиента, а бармана обслужва до 5 клиента.

DJ-ят ще забавлява гостите всяка вечер след 18:00 часа.

Таблица за годишни разходи на персонала


Длъжност

Брой заети

Месечна заплата в лв.

Осигуровки и данъци

Общ разход в лв.

Годишен разход в лв.

ОТЗ

1

600

124.20

724.20

8 690.40

Сервитьори

6

450

93.15

543.15

6 517.80 (x6) – 39 106.4

Гл. готвач

1

1 000

207.00

1 207.00

14 484.00

Готвач

4

600

124.20

724.20

8 690.40 (x4) -34 761.6

чистач

1

300

62.10

362.10

4 345.20

DJ

1

1 200

248.40

1 448.40

17 380.80

Пом.DJ

1

600

124.20

724.20

8 690.40

Общият годишен разход на фирмата е 127 458.80 лв.


Общ разход за заплати за 2009 и 2010г е 127 458.80лв.


Отчет за приходи и разходи за 2008годинаПРИХОДИ
ОБЩИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

525 141.83

РАЗХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

157 542.54

БРУТНА ПЕЧАЛБА

367 599.29РАЗХОДИ
РАЗХОДИ ЗА НАЕМ

22 000.00

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЪРГОВИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ

1 500.00

ПЪРВОНАЧАЛНА ТАКСА ЗА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЪРГОВИЯ НА СПИРТНИ НАПИТКИ И ВИНА

100.00

РАЗХОДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

2 100.00

РАЗХОДИ ЗА РЕКЛАМА

547.50

РАЗХОДИ ЗА УКРАСАТА ЗА ОТКРИВАНЕТО И ЗА 14 ФЕВРУАРИ

220.00

РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ОСИГУРОВКИ

127 458.80

РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ

2 710.20

РАЗХОДИ ЗА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

25 756.22

РАЗХОДИ ЗА ВОДА

10 656.36

РАЗХОДИ ЗА СЧЕТОВОДНА КЪЩА

6 000.00

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

12 576.78ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИТЕ

155 973.43

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

31 194.69

НЕТНА ПЕЧАЛБА

124 778.74Отчет за птиходи и разходи за 2009 година


ПРИХОДИ
ОБЩИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

535 644.66

РАЗХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

160 693.00

БРУТНА ПЕЧАЛБА

374 951.66РАЗХОДИ
РАЗХОДИ ЗА НАЕМ

24 000.00

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ЛИЦЕНЗ НА СПИРТНИ НАПИТКИ

1 500.00

РАЗХОДИ ЗА РЕКЛМА

547.50

РАЗХОДИ ЗА УКРАСИ

220

РАЗХОДИ ЗА КОЗМЕТИЧЕН РЕМОНТ

180

РАЗХОДИ ЗА АМОРИТИЗАЦИЯ

2710.20

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

127 458.80

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

11267.93

РАЗХОДИ ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

26543.22

РАЗХОДИ ЗА ВОДА

11535.18

РАЗХОДИ ЗА СЧЕТОВОДНА КЪЩА

6500ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ

162488.83

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

32497.66

НЕТНА ПЕЧАЛБА

129991.17


Отчет за птиходи и разходи за 2010 година

ПРИХОДИ
ОБЩИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

535 644.66

РАЗХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

160 693.00

БРУТНА ПЕЧАЛБА

374 951.66РАЗХОДИ
РАЗХОДИ ЗА НАЕМ

24 000.00

ГОДИШНА ТАКСА ЗА ЛИЦЕНЗ НА СПИРТНИ НАПИТКИ

1 500.00

РАЗХОДИ ЗА РЕКЛМА

547.50

РАЗХОДИ ЗА УКРАСИ

220

РАЗХОДИ ЗА КОЗМЕТИЧЕН РЕМОНТ

180

РАЗХОДИ ЗА АМОРИТИЗАЦИЯ

2710.20

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

127 458.80

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

11267.93

РАЗХОДИ ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ

26543.22

РАЗХОДИ ЗА ВОДА

11535.18

РАЗХОДИ ЗА СЧЕТОВОДНА КЪЩА

6500ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ДАНЪЦИ

162488.83

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

32497.66

НЕТНА ПЕЧАЛБА

129991.17


Меню напитки:
Топли напидки


 • Кафе Еспресо

 • Кафе Лаваца

 • Кафе Сагафредо

 • Кафе без кофеин

 • Капучино със шоколад

 • Капучино със карамел

 • Нес кафе

 • Горещ шоколад

 • Чай билков

 • Чай черен

 • Чай плодов

 • Сметана (кондензирана)

 • Мед

Безалкохолни напитки
 • Кока-кола

 • Фанта, Спрайт, Тоник

 • Сода Кинли

 • Мин.вода 0.250

 • Мин.вода 1.5

 • Натурален сок “Флорина”

 • Натурален сок “капи”

 • Плодов шейк

 • Плодово мляко

Топли алкохолни напитки
 • Чай с бренди

 • Руско кафе

 • Ирландско кафе

 • Италиандско кафе

 • Черно злато

 • Гореща целувка

Алкохолни коктейли
 • Cuba Libre

 • Screwdriver

 • Bloody Mary

 • Black Russian

 • Tom Collins

 • Pina Colada

 • Margarita

 • Orgasm

 • Jamayka

Алкохолни напитки
 • Уиски

Tullamor Dew

Johine Walker

Jim Beam

Jack Daniels

Chivas Regal 12

Dimple 15
 • Водка

Finlandia

Absolud


Russian

Savoy Club
 • Джин

Beefeater

Savoy Club
 • Ром

Bacardi

Maliby


Hawana Club

Atlantik • Текила

Sierra Silver

Savoy Club
 • Коняк

Remy Martin

Metaxa


Pliska

 • Ликьор

Beileys

Carolans


Bols

Drambuie


Kahlua

Frangelico

Tia maria


 • Вермут

Martini

Чочосан


 • Кампари

 • Ракия

Бургас 63

Бургаска Мускатова

Бисерна Мускатова

Добреджанска Мускатова

Пещерска гроздова

Пещерска отлежала

Сливенска Перла

Сунгурларска

Кехлибар

Тервелска кайсиева

Троянска сливова


 • Мастика

 • Мента
 • Пиво

Загорка

Каменица


Каменица тъмно

Амстел


Стела Артоа

Бекс


Хайникен

Бели вина
 • Шато Евсиновград

Врачански мискет

Траминер • Регион Преслав

Траминер Хан Крум


 • Регион Търговище

Траминер

Шардоне


Мускат

Мискет • Розе Мелник

Червени вина


Маруд Асеновград резерва1999

Мерло от Стамбулово 1998

Дамяница – Каберне Совиньон 2000

ЛОВИКО Сухиндол – Гъмза

- Каберне Совиньон

Домен Бояр Каберне СовиньонПенливи вина
Искра – бяло / червено


Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница