Бизнес план на птицеферма кд "Голямото яйце"Дата30.11.2018
Размер179 Kb.
ТипБизнес-план


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

Стопански факултет

Курсова работа по ЖивотновъдствоБизнес план на птицеферма

КД "Голямото яйце"

В тази разработка се разглежда възможността за стартиране на дребен бизнес - създаване на малка птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки. Нашият стремеж е да представим възможно най-изчерпателно и обективно възможностите за развитие и печалба, които предоставя този бизнес. Птицевъдството е най-интензивния сектор в животновъдството,създава възможност за бързо възпроизводство и може да реагира бързо иадекватно на нуждите на пазара.


Форма на дейността – Командитно дружество с 25 000лв капитал, участващите съдружници са двама.

Адрес на седалището на фирмата: село Дончево, обл. Добрич. Избрали сме това месторазположение заради близостта до градовете : Добрич, Шумен и Варна, които са потенциален пазар за нашата продукция. Животновъдството в Североизточния приморски регион е представено с всичките си подотрасли. С най-голямо значение е говедовъдството. В зърнопроизводителните райони се развиват свиневъдството и птицевъдството.

Тип бизнес: производство на птицевъдна продукция (яйца). Според статистическите данни от последните 5 години, българинът употребява по-малко храни, богати на белтъчини от европеецът. Особено тревожно е значителното намаляване на консумацията на продукти от животински произход, богати на белтъчини, тъй като това води до разстройване на процесите на метаболизъм в човешкия организъм. Ето защо мисията на нашата фирма е да подпомогне за разрешаването на т. нар. "белтъчен проблем" в храненето на българското население. Това ние ще осъществим посредством производство на животински продукт с високо белтъчно съдържание - кокоши яйца.

Породите животни които отглеждаме са :Бял Легхорн - Тя е най-широко разпространената порода за производство на яйца с бял цвят на черупката. Птиците от тази порода са широко разпространени в света. Във всички международни и междулинейни стокови хибриди с много висока носливост участват и линии от тази порода.Птиците имат плътно и чисто бяло оперение. Гребенът е прост(листовиден) и средно голям. При петлите е изправен, а при кокошките в повечето случаи е увиснал. Менгушите са сравнително големи. Гърдите и коремът са добре развити, шията е средно дълга, а опашката - сравнително голяма. Краката са средно дълги и с жълт цвят на кожата. Носливостта е висока. Средната носливост е около 220—280 яйца, но при някои високопродуктивни линии и хибриди достигат 270-320 яйца. Има носачки, които са достигнали максимална(100%)интензивност на носливост-за 365 дни са получени 365 яйца. Средната маса на яйцата е сравнително висока - 51-66г, а при стоковите хибриди - над 60г. Като се има предвид, че живата маса на носачките е около 1,8кг,а на петлите 2,0-2,5кг.. Скорозрелостта е много добра. Ярките пронасят на 160-175-дневна възраст.

Шуменска черна кокошка - Местна българска порода, обособена в селата по поречието на р. Камчия,кръстосвана по късно с Черна минорка. Предимствата на Черната шуменска кокошка пред останалите яйценосни породи са високата й издръжливост на неблагоприятни условия, малкият разход на фураж, ниската жива маса. Птиците са с черно оперение с матов цвят. Гребенът е голям, прост и листовиден. Главата е малка, а шията е къса, тялото е хармонично. Живата маса на петлите е 2-2,5 кг., а на носачките 1,4-1,8 кг. Носливостта е 120-150 яйца, с бяла черупка и средна маса 54-55 гр.

Броя на отглежданите от нас животни е 20 000. Средната продуктивност на една кокошка носачка е 200 яйца, а обема на продукцията е 4 млн. В структурата на животните влизат 20 000 кокошки – носачки, които всяка година се подменят с купени нови, с цел висока носливост.Оборот на стадото
Категория животни

Налични на 01.01.2004

бр.

Постъпили през 2004г.

бр.

Излезли през 2004г.

бр.

Налични на 01.01.2005г.

бр.

1


Продуктивни носачки20000


20000


20000


20000


Правилното и пълноценно хранене е важно за носливостта на птиците и хранителността на яйцата. Дневният порцион за кокошка в предяйценосния период е 120 грама концентриран фураж, а след започване на активния яйценосен период - 112 грама. Храната се дава във вид на смески - брашнена, брашненозърнеста, зърнесто-кухненска /мека, отпадъчна и др.Зърнените житни фуражи (царевицата, ечемикът, овесът, пшеницата и др.) участват до 75%, зърнените бобови, кюспетата, шротовете— до 15—20%, животинските фуражи (сухото мляко, рибеното и месо-костеното брашно и др.) — от 5 до 10%, минералните добавки — от 6 до 9%, от които калциево-фосфорна добавка до 6%, смеска от микроелементи от 0,2 до 0,5%, сол от 0,3 до 0,5%, максимум до 1 %.

Хранене на носачки - Кокошките от яйценосно направление се нуждаят от 1,2-1,3 MJ ОЕ дневно.Комбинирания фураж трябва да съдържа 11,3-11,5MJ ОЕ на килограм, като кокошките задоволяват потребностите си от Е с дневна дажба 100-120гр. Протеин и АК – нуждаят се от протеин и АК за всички функции (вкл. за образуването на пера). Дневните потребности (17гр)се задоволяват при 16-17% СП във фуража. Потребностите от лизин са 0,65-0,75%, а от S-съдържащи АК – 0,55-0,65%. Минерални вещества – имат високи потребности от Са, които се определят от необходимото количество за образуване на яйчна черупка. С всяко яйце се отделят 2-2,5гр Са. Дневните потребности от Са се задоволяват при равнище 3,5-3,7%. През летния период заради отрицателното влияние на високите температури върху оползотворяването на Са, равнището на Са се увеличава на 4-5%. Незаменими мастни киселини (линолова) – потребностите са 1-1,4% от дажбата.

Фуражи:

Житни зърнени – най-голям дял в дажбите на птиците има царевицата. Тя съдържа по-високи количества ксантофили. Друг подходящ фураж е пшеницата. Могат да се включат и слънчогледов шрот, но не повече от 5-8%. Рибено брашно – не трябва да се прекалява – 2-3%.Дрожди – препоръчително е включването им 2-3%Люцерново брашно – 1-2%Мазнини – 1-1,5% при кокошките носачки, най-вече от яйценосно направление. Подобрява вкусовите качества и повишава съдържанието на Е.Комбинираният фураж се балансира добре на вскички макро и микроелементи чрез микроелементна смеска, нарежена Девифос – 8%. Витаминните премикси са задължителни за кокошки носачки – 0,5-0,7%. Икономия на зърнен фураж може да се направи чрез използването на варени картофи. 3кг варени картофи с 1кг зърнен смлян фураж. Птиците оползотворяват добре и изцяло смляно зърно.

Хранене и гледане на пилетата и на ярките - Правилното хранене и гледане на новоизлюпените пилета и на младите ремонтни птици имат решаващо значение за бъдещата продуктивност на възрастните носачки. Новоизлюпените пилета се развиват нормално само ако се провежда рационално, диференцирано хранене и гледане според изискванията на възрастта, породата, сезона и др. Новоизлюпените пилета трябва да се захранват, след като просъхнат и бъдат настанени в пилчарника, като смеската се залага ръчно в плоски коритца или върху хартия. Със захранването не бива да се закъснява независимо от това, че пилетата имат резерв от остатъчен жълтък в корема. При възможност добре е да им се дадат твърдо сварени жълтъци от неоплодените яйца при първия преглед (по един за 10—15 пилета) или добре препечен натрошен хляб, смес от ситно счукана царевица и пшеница, олющено жълтопросо, кисело мляко и извара. Със залагането на просо или болгур от царевица и пшеница в продължение на 2—3 дни се цели пилетата да се приучат към самостоятелно хранене, да се пречисти и тренира храносмилателният канал, който е много нежен.

Храненето на пилетата трябва да бъде диференцирано по възрастови периоди. Първият период, наричан още период на пилета (от 0 до 6—8-седмична възраст), се характеризира с висока интензивност на растежа, вторият (от 7—9 до 20—22 седмици), известен като период на подрастващи, е свързан с пронасянето и включването в основно стадо. През първия период пилетата се хранят със стартерни смески, богати с протеин (20—22%) и 2850 кса1. ОЕ/кg. Те имат непрекъснат достъп до хранилките и поилките, с което се осигуряват нормален растеж и развитие.
През втория период (след 6-, 8- и 12-седмична възраст) пилетата се хранят с гроуерни смески за растящи птици с 16—17% суров протеин. След 13-седмична възраст нивото на протеина може да се намали до 14—15%, а енергийната стойност на смеските за подрастващите птици трябва да бъде от 2750 до 2970 кса1/кg обменна енергия, което се отразява положително върху средната носливост и качеството на яйцата.

От месец и половина—2-месечна възраст петлетата трябва да се хранят с 10—15% по-високи дажби отделно от женските пилета. Пилетата трябва да имат на разположение винаги прясна и чиста вода в подходящи поилки, за да не се разлива по пода. През първите 1—2 седмици те се хранят 7—8 пъти на ден (през 2—2 и половина часа),от 3-ата до края на 4-ата седмица (до едномесечна възраст) — 6 пъти па ден, от 5— до 7-месечна възраст — 5 пъти и от 7—8-седмична възраст до пронасянето — по 4 пъти на ден.

Ще имаме сграда за подрастващи на една възраст и други две отделни сгради за носачки, снабдявани от сградата за подрастващи. Производствената сграда е разположена на 450 кв.м. застроена площ. В нея, освен помещението за отглеждане на подрастващи с 375 кв.м. площ, след ремонт ще изградим или пригодим и следните помещения: склад за съхраняване на яйцата-15кв.м.,
помещение за персонала-15кв.м. и два склада за фураж с площ 2х15 кв.м.

Фирмата възнамерява за отглеждане на птиците да използва технологията на т.нар. метод на клетъчно отглеждане. Това се основава на факта, че отглеждането на птиците в клетъчни батерии е най-интензивния и практичен метод. Той има редица предимства с т.нар. метод на подовото отглеждане, изразяващи се в по-доброто оползотворяване на фуража, по-рационалното използване на сградите, по-добрата ветеринарно-медицинска профилактика, по-интензивния растеж, по-евтиното отопление, липсата на постеля и т.н. Наред с предимствата съществуват и затруднения - повишаването на изискванията към вентилацията и микроклимата в сградите, повишаването на изискванията към състава и качеството на комбинираните фуражи, по-трудният всекидневен оглед, значително по-високата първоначална инвестиция и т.н.При използването на тази технология на отглеждане на птиците основният елемент за обзавеждане на сградата са клетъчните батерии. Те са едноетажни и многоетажни. Нашата фирма ще отглежда птиците в триетажни батерии. Клетъчните батерии ще бъдат подредени стъпаловидно по т.нар. "калифорнийска система".Клетъчните батерии се изработват от метал. Клетките за отглеждане на кокошки-носачки имат наклонено (6-12 градуса) дъно, по която яйцата след снасянето се търкалят и попадат върху транспортна лента, която ги отнася до манипулационната масичка.На 5-12 см. под дъното на клетките при многоетажните клетъчни батерии се намира гладка торова повърхност от армирано стъкло, от която екскрементите се събират със скреперна инсталация.При обзавеждане на сградите с клетъчни батерии между отделните редове се поставят обслужващи пътеки, които при каскадните (стъпаловидните) батерии са широки от 60 до 70 см.Подът на помещението има наклон 5 градуса от хранителната към торовата пътека. В последните години е практика по протежение на стената/стените напомещенията за кокошки носачки да се изграждат, т. нар “зимни градини” /веранди/.Това подобрява ефективността на отглеждането, доброто здраве и продуктивността на птиците. Площта на “зимните градини”/верандите/ не трябва да бъде включена в използваемата площ на помещенията за отглеждане, освен ако в тях не е осигурена същата система за изкуствено осветление,както във вътрешната част на помещенията за птици и зимните градини могат да бъдат използваницелогодишно.В случаите, когато площта на верандата е включена в изчисляването на подовото пространство, то трябва да: · има същата система за изкуствено осветление както във вътрешната част на къщичката, · отворите, които осигуряват директен достъп на кокошките до верандата, трябва да отговарят на изискванията на законодателството и трябва да осигуряват постоянен достъп от помещението до верандата .

Температурния режим при отглеждане на птиците е един от основните фактори на външната среда. При резки температурни колебания, както и при понижаване или повишаване извън допустимите граници, настъпват отклонения от нормалното физиологично състояние на организма. Долната граница на оптималната температура, при която носливостта на кокошките не се променя е 12 градуса С. Желателно е в помещението да се поддържа постоянна температура на въздуха 15-18 градуса. Осветлението оказва сложно и разнообразно действие върху организма на птиците и влияе върху тяхната продуктивност.За кокошките-носачки продължителността на светлинния ден в помещението трябва да бъде най-малко 14 часа. В никакъв случай не трябва да се намалява периодът на осветлението след пронасянето. За ярки от 9 до 22 седмична възраст е напълно достатъчно 8-часово осветление.При голям капацитет на помещенията /над 1000 птици/ се препоръчва на всеки 5 кв.м. от пода на помещението по една крушка от 25 W. Високата влажност, особено при низка температура, увеличава топлоотдаването, като се предизвикват преохлаждане, простудни заболявания и затруднено дишане на птиците. Прекомерно сухият въздух в птичарниците също е нежелателен, тъй като предизвиква усилено изпотяване и най-често води до заболявания на дихателните органи. Ето защо трябва да поддържаме оптимална влажност.

Вентилацията е от основно значение за микроклимата в птичарниците - особено при интензивното отглеждане, където на малка площ се отглеждат много птици. За разлика от бозайниците, птиците имат по-висока телесна температура, което изисква и повече кислород. Така на сто килограма живо тегло за едно денонощие на човека са необходими 17.5 куб.м. въздух, за крави - 17.4 куб.м., а за кокошки носачки - 51.5 куб.м.Категории птици

Оптимална температура

Оптимална влажност %

Пилета на възраст седмици1

32

50 -70

2

30

50-70

3

28

55-70

4

26

55-70

5

24

60 - 70

6

22

60-70

7

20

60-70

8

20

60-70

9

20

60-70

10

15 - 20

60-70

14

15 -20

60-70

18

15 -20

60-70

22

15-20

60-70

Кокошки

13 -18

60-70


Пилета

Ярки

Кокошки

Гъстота

50пилета / 1кв.м.

25ярки / 1кв.м.

1 птица / 550 кв.см.

Вентилация

4 -6 куб.м. за 1кг.живо тегло

4 -6 куб.м. за 1кг.живо тегло

4 -6 куб.м. за 1кг.живо тегло

Хранилки

Верижни


2.5 – 3.5 см. за 1 пиле

8 см. за 1 ярка

12 см. за 1 кокошка

Поилки

Нипели1 нипел тип ниверсал 360 º За 8 пилета

1 нипел за 4 – 6 ярки

1 нипел за 4 – 5 кокошки

Осветление

Равномерно осветление с възможност за регулиране на Интензитет от 10 лукса до 40 лукса
Водомер

Часовник за осветление

Реостат за осветление

Хигрометър

Термометър


+

+

++

+


+

+

++

+


+

+

++

+


Водата в поилките често се замърсява с частици фураж или други бактериални замърсители.За да се избегне появата на микроорганизми в поилките, ще бъдат почиствани поне веднъж дневно през първите две седмици и веднъж седмично след това.

Почистването и дезинфекцията на фермите и прилежащите сгради е необходимо, за да се избегнат здравословни проблеми, да се осигури висока печалба и добро качество на произведените продукти.

Профилактика и лечение.Лечението представлява програма за борба със заразни и незаразни заболявания.Профилактичната програма използвана за тази цел включва ваксинация, обезпаразитяване и дезинфекция.Третирането на птиците се извършва в случай на
заразни заболявания.Правителството е разработило специална политика за борба със заразните заболявания по домашните животни и птици. За тази цел се предвижда задължителна имунизация на птиците срещу т.нар. "птичи грип". Ваксината се предоставя безплатно от държавата, а собственикът заплаща за извършването на манипулацията на регистриран ветеринарен лекар.

Опаразитяването на кокошките може сериозно да застраши здравето им.Основните признаци, които се наблюдават са загуба на кондиция, диария, понижение в носливостта, а също и промяна в цвета на жълтъка. Опаразитяване на птиците с нематоди /Singamous trahea/ причинява диспнея с отваряне на човката и тръскане на главата. Нелекуваните тежки инвазии могат сериозно да повишат смъртността. Признаците при кокцидиозите са подобни, но също така може и да се наблюдава кръв във фекалиите. Дори и най-малкото опаразитяване може сериозно да повиши стреса в

стадото и да създаде предпоставки за кълване. Яйцата на червеите и кокцидиините ооцисти оцеляват за известен период в почвата. Това означава, че заплахата от реинвазия е винаги на лице. Въпреки, че основно звено в превенцията е поддържане на добра хигиена в дворчетата, от особена важност е също така, още при отглеждането на подрастващите птици да бъдат изработени програми за повишаване на резистентността към инвазии чрез даването на кокоцидиостатици в храната и/или ваксинация.


Незаразни заболявания: Тяхното констатиране обикновено става, след като птицата вече е заболяла. Това води до разстройване на дейността на птицата - тя не снася яйца. Ето защо е необходима превантивна дейност - птиците трябва системно да поемат витаминни препарати посредством храната и водата.

Дезинфекцията се прилага за борба с вредители заплашващи птиците. По принцип тя се извършва в цялото помещение и обикновенно двукратно - при залагане на партидата и след клане на птиците.Обезпаразитяването се извършва в две направления - срещу външни и вътрешни паразити.И двата вида дейности имат профилактичен характер и са превантивни мерки.Почистване на клетки за подрастващи и носачки- Индустриални прахосмукачки могат да бъдат използвани за отстраняване на по-голямата част от органичните материали, особено на места, където трудно може да се достигне по друг начин (клапи, отражатели, клетки, ленти и т. н.)Последваща дезинфекция с мъгла ще намали значително бактериалната популация.

Сградите за подрастващи трябва да бъдат оградени, затворени, само с един път за достъп на коли и хора и, ако е възможно, с дезинфекционен тунел и заключващи се врати. Всяка сграда за подрастващи трябва да бъде оборудвана с помещение за смяна на облеклото на персонала и всеки, който влиза във фермата. В това помещение трябва да има:стая, в която да се съхранява облеклото, използвано извън фермата;стелка за дезинфекция на обувките;мивка;шкаф за съхранение на облеклото, което се използвавъв фермата;тоалетна.

Прозорците и вентилационните отвори трябва да бъдат покрити с мрежа, за да се избегне достъпа на диви птици.Най-голямата опасност за здравето на птиците са хората. Не трябва да се допускат шофьори на камиони, техници, случайни посетители и др. без основателна причина. Персоналът не трябва да влиза от една сграда в друга. Ако това е абсолютно наложително, трябва да се сменя облеклото за всяка сграда.

Бракуваните птици и тези в края на яйцеснасянето, които чакат за умъртвяване, трябва да се третират по същия хуманен начин и с необходимото внимание, както към птиците, които остават за отглеждане или продажба.

Наличието на план за справянето с възникналите проблеми или спешни ситуации е съществена част за правилното управление на алтернативните системи за отглеждане на кокошки носачки. Важна е възможността за бърза реакция при възникването на спешна ситуация – напр. токов удар. Замръзването на водопровода може да представлява проблем в по-малките системи за отглеждане, където тръбите минават под земята.Изготвил : Деница Русева 38гр. Ф.н. 10 969

Проверил :

Теодора Пламенова 38гр. Ф.н. 10 975

Гл. ас. Дамян КиречевПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница