Българска агенция по безопасност на хранитеДата03.01.2017
Размер17.07 Kb.
#11574
Образец КВМП – 39 / Утвърден със Заповед № РД 11-1395 / 17.12.13 г. на изпълнителния директор на БАБХ
Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

(R E P U B L I C O F B U L G A R I A)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD)


БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(BULGARIAN FOOD SAFETY AGENSY)
дОПЪЛНЕНИЕ

КЪМ

ЛИЦЕНЗ за употреба

на ветеринарномедицински продукт

(Addition of the Marketing Authorization of Veterinary Product)

№ …………….........На основание чл. 310 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /Pursuant to Art. 310 of the Veterinary Law,

…………………………………………….

Наименование на лекарствения продукт / Name of Veterinary Medical Product

Промяна Тип ....... / Variation Type ........
..................................................................................................

................................................................................................................................................

Тип и описание на промяната / Type and description of the change

Производител, име, адрес / Produced by, Name and Address

............................................................................................................................................................

Притежател на лиценза за употреба, име, адрес/Holder of the Marketing Authorization, Name and Address.............................................................................................................................................................

Кратката характеристика на ВМП е приложена към лиценза за употреба и е неразделна част от него / The summary of product characteristics is attached to the Marketing Authorization of the product as inseparable part of it.


Настоящето допълнението към лиценза за употреба на ВМП е версия № ..../................. и не променя срока на валидност на Лиценз за употреба на ВМП № ....................... / This addition to the Marketing Аuthorization is version ...../..................... and does not change the validity date of Marketing Аthorization № ..........................


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:.........................
Каталог: uploads -> File -> VMP%20-%20Obrazci
File -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
File -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
File -> 10 години движение за социален хуманизъм
File -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
File -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
File -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
File -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
File -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
File -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница