Българска камара на химическата промишленост Асоцииран член на cefic и ecegДата29.06.2017
Размер29.47 Kb.
#24613

Българска камара на химическата промишленост

Асоцииран член на CEFIC и ECEG

1309 София, Ал. Стамболийски. 205, Tel/Fax: +3592 9200573

e-mail: db@bcci2001.com ; web site: www.bcci2001.com

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА

НА БЪЛГАРСКАТА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
за периода януари - юни 2015 г.

:

1. Подобряване на нормативните документи и облекчаване на регулаторните режими чрез:

- изготвяне на становища и обобщаване на предложения на фирмите за условията за функциониране на бизнеса,

- разширяване на съвместните действия с други браншови организации и БСК чрез представяне на съвместни предложения за намаляване броя на разрешителните режими, опростяване на процедурите на регистрационните режими, повишаване на енергийната ефективност

- участие на БКХП в консултативни и обществени съвети към държавните институции по проблемите на бизнеса

Срок: постоянен
2. Подпомагане на фирмите в процеса на внедряване на разширяване на обхвата на регламента за химическите вещества /REACH/ и глобалната хармонизирана система за химикалите чрез:

- организиране и провеждане на семинар, съвместно с МОСВ, в областта на управление на химикалите, комплексните разрешителни и екологичната отговорностСрок: март-април 2015
3. Сертифициране и подобряване на показателите по бизнес-инициативите “Отговорност и грижа”и “Стюардшип продукти” чрез:

- организиране на изготвянето и приемането на годишните отчети с анализ на постигнатото пред Националния комитет по инициативите и потвърждаване на сертификатите на фирмите, информиране на държавните органи и СЕФИК за постигнатите резултати от фирмите;Срок:февруари 2015

- организиране на посещение тип-отворени врати за обмяна на добри практики, популяризиране на постигнатите добри резултати през годината и представяне на положителния опит пред обществеността /Агрия АД /Свилоза АД/;Срок:май 2015


4. Повишаване на квалификацията на кадрите от химическия отрасъл

- Популяризиране на системата на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence и подпомагане на фиримите при използването й,

- представянето на отделни фирми пред студентите от желани специалности и подпомагане на учебни посещения на студенти и учащи се във фирмите; съдействие за провеждане на ефективни студентски стажове и практики и предоставяне на целеви стипендии и награди за отлични студенти по интересуващи фирмите направления;

Срок:постоянен_5._Подобряване_на_ефективността_на_социалния_диалог_чрез'>Срок:постоянен
5. Подобряване на ефективността на социалния диалог чрез:

- провеждане на регулярни работни срещи със синдикалните партньори за обсъждане състоянието на фирмите и формирането на актуална индустриална политика

- разработване на съвместни предложения и документи до компетентните държавни институции, Отрасловия тристранен съвет и международните ни партньори за решаване на проблемите на фирмите и подобряване условията за бизнес;

- активно сътрудничество за повишаване нивото на компетентност на кадрите и осигуряването на работни места с висока степен на безопасност;Срок:постоянен
6. Програми и проекти

- Проект SPiCE3 - Обновяване на материалите в Платформата SPiCE3, превод на 100% от материалите на български (изискване на ЕК), провеждане на кампания за популяризиране, осигуряване на широк достъп и използване на платформата- разработка на проекти за техническа и финансова помощ от CEFIC и ICCA

Срок: Постоянен
7. Участие в международното сътрудничество със сродни организации в ЕС и други страни

Срок:постоянен
8.Провеждане на Общо събрание

Срок:юни 2015

От Управителния съвет


Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница