Българската природа и език в творчеството на вазовДата24.10.2018
Размер49.66 Kb.
#95633
БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА И ЕЗИК В ТВОРЧЕСТВОТО НА ВАЗОВ

/НАСОКИ ЗА ЛИС/

1.УВОД:Името на Вазов – синоним на първите ни многостранни и пълноценни литературни изяви; символ на активна гражданска и творческа позиция; въплъщение на родолюбие, демократизъм и хуманизъм.

А. Образът на родината, на нейната съдба , историческото и духовното й битие, богатството и красотата на езика,на природата й са основни теми в литературното наследство на писателя.

2.ТЕЗА:

2.1.Първа подтеза /микротеза/:Природата на България буди възхищение, преклонение, благоговеене у поета, пантеистично желание.Тя не е само пейзаж, а дом, майка и учител, нравствен идеал;въплъщение на Бога.

2.2..Втора микротезапред българския език, като пред икона,коленичи творецът.Родната реч изтръгва от гърдите му възторг и религиозно преклонение; провокира готовността му да я брани , да доказва чудодейните й възможностти, да проправя пътя й през вековете.

3.ЛОГИЧЕСКИ ПРЕХОД: „Отечество”, „татковина”, „земен рай”са част от имената, с които Вазов назовава България.Те акцентуват върху съдбовната връзка на твореца със земята, върху нейната божествена красота и святост.

4.ДОКАЗАТЕЛСТВО/АРГУМЕНТАЦИЯ/- съдържа разсъждения по съдържанието-мисли, чувства, поведени;образи, картини; похватите, изр. средства, които прерастват в изводи; обезателно се включва илюстративен материал-цитати, сбит преразказ, мнения на критици и пр./

4.1..”ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ!”

4.1.1.Поместено в стихосбирката „Поля и гори” 1884год.;темата е красотата на бълг. природа и неспособността на някои да я видят, насладят;идея: авторът отправя укор към слепите и глухите за хубостите на земята ни и призовава да отворим сетивата си;

4.1.2.Първа строфа-обръщение, възхищение пред природните красоти; анафората, възкл. изр., градацията целят да бъде убеден читателят в прелестта на родната земя, да види богатствата й; душата се къпе в разнообразни багри,форми/ЦИТАТИ/ в лъчистите брилянти на небето; бялото, синьото, жълтото са цветовете на Бога, на съвършенството….

4.1.3Втори куплет започва и завършва с рит. въпрос, въздействащ като възклицание; акцентът е върху географското положение на България-тя е събрала в себе си всички блага и дарове „на Изтокът светлика, на Югът аромата”.

4.1.4.Третата строфа внася напрежение и полемични нотки в одата;”Отечество, не си ли достойно за любов?”; тук се появява образът на странника;накъсаните, задъхани изр. подсказват за вълнението, възмущението на лирическия говорител;

4.1.5.Петата част прераства в антитеза; на красотата се противопоставя бездушието, апатията на съвременния човек; сравнен е с животно-мисли само за битовото си осигуряване;станал е прагматичен;загубил е способността да обича, съчувства, да се радва и възторгва ; чужденец в своята страна;родолюбецът обвинява, укорява съвременниците си заради отчуждението , студенината в отношенията помежду им, както и за прекъснатата връзка с природата-те не искат да чуят и разберат гласа, повелите й.

ЛОГИЧЕСКИ ПРЕХОД:При едно от посещенията си в Рила, поетът се вдъхновява и създава стихотворения, разкриващи впечатленията от планината и размишленията му за мястото на човека в природния всемир.Най-хубавото произведение от сборника „В лоното на Рила” е…

4.2.”ПРИ РИЛСКИЯ МАНАСТИР”

4.2.1.Два аспекта при изображението на природата: като родно пространство, географски и пейзажно дефинирана, и като наднационална, божествена, универсална категория

4.2.2.„Ролите” на природата/коментар по отделните строфи/

4.2.2.1.Дом, място, където се чувства уютно, сигурен, защитен /”Сега съм у дома”/

4.2.2.2.Релефно представяне на природата, конкретизация с цел подчертаване на нейната красота и величие.

4.2.2.3.Изчиства съзнанието и душата от лоши мисли чувства, зарежда със сила и мощ; вдъхва желание за песен, за поезия/”трептя от нови ощущения”/

4.2.2.4.Природата облагородява човека, прави го добър, възражда чистотата на тялото и духа

4.2.2.5.Тя настройва философски, помага на хората да навлязат в законите на битието/”моят ум до господа отива,/на мирозданието в тайните се впива”/

4.2.2.6.Кулминацията на чувството- преклонение пред красотата, съвършенството, величието на природата/”Поклон, скали, води!”/

4.2.2.7.Желание за сливане с природата; иска да остане в нея, т.е. неделима част от нея/”да имам гроб във величествените обятия на Рила”

-звуко и цветопис

ИЗВОД:Вазов преосмисля сетивната първичност на природните картини.Според него природното битие е много по-съвършено и дълголетно от човешкото, носи в себе си отпечатъка на божествената красота и нетленността.

Поетът има усложненото отношение към природата”едновременно и обективно-пантеистично,И субективно възторжено, израз на една любов, в която природа и родина се събират”/П.Зарев/

4.3.АРГУМЕНТАЦИЯ ПО ВТОРА ПОДТЕЗА/БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК/:

Като част от всичко „българско и родно” езикът е обект на много стихотворения.С религиозна почит се отнася към него родолюбецът Вазов и счита за свой дълг да го брани, защитава от враговете му, да разкрива богатствата, звучността и силата му; да го обогатява с творчеството си.Това е идеята на стих. „Българският език”

4.3.1.Написано…………,поместено…………………..

4.3.2.Повод за създаването на творбата-написано в отговор на единодушните твърдения на разл. народи, в това число и русите, за грубост и немузикалност на езика ни”В хармония с тях повтаряха това и самите българи”

4.3.3.Форма-обръщение към словото ни, словесен двубой / полемика/с неговите ругатели, хулители

4.3.4.Части-………………………………………..

4.3.5Лирически говорител и герой- патриотът, творецът; герой – езикът мъченик и герой

4.3.6.Анализ на частите/мисли, чувства, изр. средства-тълкуването им, цитиране на най-силните моменти/:

4.3.6.1.”свещен” е езикът защото: той е осн. средство, използвано от Бог, за създаването на света; чрез него Всевишният твори;защото благодарение на бълг. език става спойката между племената, влизащи в състава на младата Аспарухова държава; защото са правени многобройни опити да бъде унищожен, асимилиран по време на византийското и турското робство, но той е оцелял, т.е. жилав, издръжлив е;;защото това е езикът на нашите прадеди, на родителите ни; първите си думи българинът изговаря на този език.

4.3.6.2.Тезата на родолюбеца - чрез качествени същ. имена, епитети и метафори, градация са разкрити прелестта, звучността, гъвкавостта, чистотата и силата на родната ни реч;риторичните въпроси целят да внушат достойнствата на словото ни и да заявят болката на родолюбеца от несправедливите оценки, от хулите не толкова на „чуждите”, колкото на „нашите”-слепите и глухите за качествата на родната реч.

4.3.6.3.Възхищението, преклонението преминават в гняв и негодувание срещу враговете; техните думи са „низка клевета”, „ругателство ужасно, модно”; тезата на противниците е предадена в преизказно наклонение, за да се покаже дистанцирането на лир. говорител от тези твърдения, иронията и презрението към ругателите.

4.3.6.4.Патриотът дава обет през езика-като вълшебник той ще извърши чародейства: ще изчисти окаляния език от срама и ще го покаже в неговия лъчезарен блясък; ще превърне калта, с която е покрит в свое вдъхновение и ще създаде произведения, които ще покажат творческите възможности на словото ни - ще рисува картини, ще вае образи, ще въздейства върху душите; освобождавайки речта от оковите на обидите, хулите, патриотът ще го предаде на бъдещото поколение чист, обогатен и по този начин ще изпълни синовния си дълг, творческата си мисия.
4.3.7. изводи и обобщение по творбата.

4.ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМАТА/ЗАГЛАВИЕТО/- 4-5 изречения, които да „казват” най-важното по темата; може да се използват цитати, мнения на лит. критици в подкрепа на личното мнение или цитат от Вазова статия, разказ, стихотворна творба./
Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница