Български Антифашистки съюзДата11.01.2018
Размер76.29 Kb.
#43641


Български

Антифашистки съюз

Централен съвет

София, ул. „Позитано” 20ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО

НА НС НА БСП
Уважаеми другарки и другари,

По повод 65-та годишнина на 9.ІХ.1944 г. Ви информираме за по-крупните мероприятия посветени на юбилея.

Особеностите на въоръжената борба в България по време на Втората световна война са обусловени от конкретните условия, при които се намира страната тогава, от силата и организираността на правителството и на профашистките организации.

Първата особеност е, че в страните, окупирани от хитлеристка Германия, националните въоръжени сили са разбити. Те поставят началото на въоръжената съпротива. У нас положението е друго. Армията и полицията са запазени. Населението не разполага с оръжие. Води се интензивна пропаганда за Велика България и за предстоящ разгром на Червената армия. Обявена е война на САЩ и Великобритания. И въпреки това в България още в края на юни 1941 г. се появяват първите партизани, а малко по-късно са създадени партизански чети.

Наличието на запазена редовна армия определя другата особеност на въоръжената борба, а именно: развивайки активна военна и политическа дейност срещу монархофашистката диктатура БРП(к) работи за привличането на Българската армия на страната на антифашистката съпротива. В Програмата на Отечествения фронт от юли 1942 г. е поставена задачата „да се изтръгне армията от ръцете на фашистко-монархическата клика и да се вземат решителни мерки, щото тя да не може да бъде използвана за противонародни цели”. Главният щаб на НОВА ръководи нелегалната работа в армията.

Интернационализмът е друга характерна особеност на нашата въоръжена борба. Той е заложен в документите регламентиращи създаването на въстаническа армия. Една от основните нейни задачи е: „Със своите бойни действия да разстройва тила на немско-фашистките войски, да заангажира цялата българска армия и не допусне изпращането на нейни части на Източния фронт срещу Червената армия.

Българските партизани живеят и се борят със самочувствието на бойци от европейската антихитлеристка армия, като бойци от армията на Обединените народи. Българските партизански войнишки части, създадени на територията на Югославия и Гърция, водят борба на живот и смърт срещу фашистките окупатори за защита на интересите на народите от тези страни.

Съществена особеност на партизанската борба у нас е нейната прилика с национално-освободителната борба от периода на турското робство. Сходни са партизаните и хайдутите, партизанските чети и отряди и хайдушките чети и дружини. Сходни са задачите, моралните принципи, организацията. Тази наследственост е изразена и в наименуването на отделните партизани, чети, отряди и бригади с имената на националните ни герои Левски, Ботев, Бенковски, Чавдар, Ст. Караджа, Момчил войвода, П. Волов и други.

Една от най-съществените особености на въоръжената борба у нас след създаването на Надороосвободителната въстаническа армия през пролетта и лятото на 1943 г. е нейното прерастване в своеобразна форма на гражданска война.

Главният щаб на НОВА в специален апел през март 1944 г. отбелязва: „…Цяла България е превърната в бойно поле и въпреки всички фашистки усилия днес повече от всякога крайната и близка победа в тая война е на народа”.

Кои са тези въоръжени части и сили на българския народ, които започват и водят гражданската война в България?

Това са, от една страна, буржоазната армия и полицията, които изпълняват жандармерийски противонародни задачи и от друга, Народоосвободителната армия, която изцяло стои на страната на трудовия народ.

Антифашистката борба в България по време на Втората световна война обективно е:

На първо място, тя е част от общоевропейската и световната антихитлеристка борба. По характер, цели и задачи, не се отличава от борбата на народите във Франция, Италия, Белгия, Норвегия, Дания, Полша, Гърция и Югославия. Противникът е един и същи. Това са хитлеристките окупатори и местните фашисти – техните слуги. Партизанската народоосвободителна армия в България е част от армията на обединените сили на антихитрелистката коалиция. Само това обяснява присъствието в нашето партизанско движение на официални представители на английската и американската армия. Затова и тези армии доставят на българските партизани оръжие, боеприпаси, снаряжение.

На 21 юни 1944 г. „Ройтер” съобщава от Лондон: „Министърът на вътрешните работи господин Антъни Идън днес, в сряда, заяви в палатата на общините, че в България съществува голямо политическо течение, враждебно на прогерманската политика на днешното правителство и че освен това партизански отряди действат в различни части на България”.На второ място, антифашистката борба в България има общонационален характер.

Основните задачи поставени от НОВА в регламентиращите документи са „да съдейства за осигуряване на националната независимост на страната, за възстановяване на потъпканото национално достойнство и за предотвратяване на поредната национална катастрофа, като чрез формите на въоръжената борба участва в унищожаването или изгонването на хитлеристите и техните агенти от България”. А също така: „Да защитава непосредствените интереси на трудовия народ. Да участва в политическата мобилизация и военната подготовка на народните маси за въоръжено въстание за събаряне на монархо-фашистката власт и установяване на народнодемократично правителство на Отечествения фронт”. Борбата се ръководи от Отечествения фронт. В редовете на НОВА се включват всички патриоти, готови в името на народа с оръжие в ръка да водят борба против фашизма.

Георги Димитров посочва, че освобождението на страната от оковите на фашизма е централна задача на работническата класа, на трудещите се от града и селото, на всички действително демократични и патриотични сили на нашия народ.

За народностния характер говори социалният състав на партизаните: работници, селяни, интелигенти-патриоти.

Социалната насоченост на борбата е нейната същностна характеристика.

Партийната принадлежност на партизаните разкрива народностния характер на борбата: членове на РМС – 48 %, членове на БРП – 42 %, безпартийни – 7 %, други – 3 %, а 70 % от партизаните във войнишките партизански части са безпартийни. Тази армия се подкрепяше от народа.

Антифашистката борба в България по време на Втората световна война предотврати поредната национална катастрофа на България, която ни готвеха прохитлеристките български правителства. Но за това страната плати със свидни жертви- За периода 1941-1944 г. са убити 9 140 партизани и 20 700 ятаци и помагачи, изгорени са 2 139 къщи на антифашисти, 31 250 души преминаха през концлагерите, 64 345 – през арестите и затворите, а 11 392 евреи от Беломорието бяха изпратени в нацистки концлагери и не се завърнаха.

Общо за награди на войската и жандармерията за извършени от тях убийства са изразходвани за 1943 г. 24 920 000 лв. и за 1944 г. – 37 950 000 лева.

При участието на Българската армия в Отечествената война (1944-45 г.) са убити 10 700. Това дава основание на министъра на външните работи на Българи Петко Стайнов, пред представители на СССР, Великобритания и САЩ на 26 октомври 1944 г. в Москва да заяви:

„Но българския народ не остана безучастен зрител на извършването на това престъпление от неговите самоналожили се господари и от техните господари – германците. От първия ден още той започна една борба за съпротива, която по своите многобройни жертви, по пролята кръв, по понесените мъчения не отстъпва в нищо на страданията на ред други народи, потъпкани и завоювани от войските на Хитлер. Тази кървава страница от историята на нашия народ е, за съжаление много малко известна в чужбина, но тя остави дълбока следа и най-черни страдания по селата и градовете на нашата земя”.

На трето място, въоръжената антифашистка борба с нейната характеристика, с бойните действия, с героите, отдали живота си в нея, не трябва да се свързва с направеното по-късно, с деформациите и грешките, допуснати впоследствие в развитието на България.

Деветосептемврийското въоръжено антифашистко въстание е не само най-значителното събития в най-новата история на България през ХХ-я век, но и е силен старт, който постави началото на осъществяването на най-светлите национални и общочовешки стремежи за свобода, социална справедливост и солидарно и благодестващо общество. Девети септември откри пътя за изграждане на нов демократичен ред, за установяване на народно-демократична власт, за ликвидиране на монархията и обявяване на България за Народна република. Девети септември по блестящ начин практически потвърди верността на територията за единните и демократичните фондове, формулирана от великия българин Георги Димитров на VІІ конгрес на Коминтерна през 1935 г.

Централният съвет на БАС е приел програма за отбелязване на 65-та годишнина на 9.ІХ.1944 г., която се изпълнява от началото на тази година. До сега са проведени или предстоят следните мероприятия: съвместно с областни и общински организации на БСП, с участието и на други леви партии и граждански движения:

- На 9 май т.г. се проведе Международна научна конференция „Българският антифашизъм – неделима част от балканската, европейската и световната антифашистка съпротива”.

- През м. юни т.г.- излезе от печат и бе представен официално ІІІ том на „Процесът по подпалването на Райхстага и Георги Димитров”.

- По инициатива на БАС се организират съвместно с областните и общински съвети на БСП и други леви партии и движения, възпоменания по повод 65 години от:

= Стражишката битка на Горнооряховския партизански отряд;

= Сражението на ІІ Софийска Народоосвободителна бригада при село Батулия;

= Годишнината от основаването на бригада „Чавдар” в местността „Жерково”;

= Сражението на Дупнишкия партизански отряд при село Еремия;

= Годишнината от разстрела на Антон Иванов, Никола Вапцаров, Георги Минчев, Петър Богданов, Антон Попов и Атанас Романов;

= Годишнината от акцията на Рило-Пиринския партизански отряд при Жабокрек;

= Годишнината от сражението на Първа родопска партизанска бригада в местността „Копривките”;

= Годишнина от разбиването на Плевенския, Варненския, Сливенския и други затвори и освобождаването на политзатворниците;

= Годишнината от сражението на Родопската партизанска бригада „Чепинец” в местността „Милеви скали”.

- Отбелязан е 2 юни – Денят на Ботев и на загиналите за България, на Братската могила в Парка на свободата.

- Провеждане на традиционната среща на ветераните-антифашистки и строители на социалистическа България на 9.ІХ. (сряда) от 10.00 часа в зала „Георги Кирков” на ул. „Позитано” 20. В нея ще участват партизански командири и политкомисари, ръководители на бойни групи, ятаци и изтъкнати строители на социализма.

- Издаване специален брой на вестник „Жарава”, посветен на 65-та годишнина от 9 септември 1944 г. в тираж 6000 броя.

- В навечерието на Деветосептемврийския празник в София ще се организира тържествен концерт в кино „Люмиер” на 7.ІХ.(понеделник) от 17.00 час Предвижда се с кратко слово да излезе Сергей Станишев – Председател на НС на БСП.

- На 9 септември ще се организира традиционно тържество на Братската могила в Парка на свободата от 18.00 часа.

- ЦС на БАС и Българският антифашистки научен институт да подготвят научна конференция на тема: „Девети септември и изграждането на социалистическа България”.

Убедени сме, че тази обществено-политическа, партийно-антифашистка дейност не принадлежи само на БАС, а е насочена пряко към укрепване на лявото пространство, пропагандиране на политическите послания на Левицата към съвремието, традициите и авторитета на БСП. Разнообразието и богатството на мероприятията, свързани с честванията на 65 години от Деветосептемврийската победа показва,че близкото минало, героичната антифашистка борба и строителството на социализма се помнят от десетки хиляди българи.


14.08.2009 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

София /Чавдар Стоименов/


Каталог: dobrev k.mbox -> att-0261
att-0261 -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
att-0261 -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”
att-0261 -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
att-0261 -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
att-0261 -> Български Антифашистки съюз
att-0261 -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница