Български език и литература Мес седм. Образ. Ядро тема очаквани резултати забележка ix-1


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервюстраница6/6
Дата21.07.2018
Размер1.05 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Физическа култура“


Мес.

седм.

ОБРАЗ.

ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

IX–1
Проследяване постиженията на децата

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
IX–2Проследяване постиженията на децата

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
X–3

ЕПДД


ЕПДД

ИДД


Строяване и престрояване


Тупкане, подаване и ловене на топка
Игри с топка

Има представа за строяване един зад друг и един пред друг по права линия, преминава в кръг и обратно. Има представа за строева терминология и смисъла на командите и реагира бързо и точно. Проявява самоконтрол и изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност.

Има представа за тупкане, подаване и ловене на топка с две ръце. Бяга в кръг със смяна на посоката по даден сигнал. Изпитва емоционална удовлетвореност при правилното изпълнение на двигателната дейност.

Тупка, подава и лови топка с две ръце. Води топка чрез търкаляне с лява и дясна ръка между предмети, поставени на разстояние 1,5 м един от друг. Проявява двигателни умения и качества в игрите. Игри: „Докосни топката“, „Топката пари“.

X–4

ЕПДД
ЕПДД

ИДД

Бягане
Подскоци

Игри с прекатерване и скачане

Има представа за бягане с вземане и поставяне на предмети. Строява се от разпръснат строй в колона, редица и обратно. Води топка чрез търкаляне на зигзаг.

Има представа за подскоци с два крака с придвижване напред. Хвърля плътна топка (1 кг) по начин от горе и от долу. Бяга със смяна на посоката по даден сигнал. Проявява стремеж към усъвършенстване на движенията в скока.

Усъвършенства прекатерване на гимнастическа пейка, подскоци с два крака на място и с придвижване. Развива сила на долни крайници. Игри: „Скачаща топка“, „Катерички“, „Светофар и автомобили“.

X–5

ЕПДД
ЕПДД


ИДД

Прекатерване на гимнастическа пейка

Хвърляне в хоризонтална цел


Игри с хвърляне и преминаване през препятствия

Има представа за прекатерване на гимнастическа пейка по естествен начин. Изпълнява подскоци с два крака с придвижване напред. Бяга на зигзаг между предмети.

Има представа за хвърляне на малка плътна топка (торбичка) в хоризонтална цел (кръг или кошче с диаметър 30 – 40 см) на разстояние до 2 м. Прекатерва гимнастическа пейка по естествен начин. Лази свободно на зигзаг между предмети. Проявява интерес и с желание се включва в двигателната дейност.

Хвърля топка в хоризонтална цел и прекрачва препятствия, поставени на земята. Проявява точност и координираност. Изпитва удоволствие и радост от игровата двигателна дейност. Игри: „Да нахраним Мечо“, „Скачаща топка“, „Здрави стълбички“.

X–6

ЕПДД

ИДД
ЕПДД


Ходене през препятствия

Подвижни игри
Хвърляне на топка над въже


Има представа за ходене с прекрачване на препятствие с височина 10 – 15 см. Прекатерва гимнастическа пейка по естествен начин. Тупка, подава и лови топка с две ръце. Изпълнява с желание двигателни действия.

В игрови условия проявява умения за изпълнение на разучени двигателни действия. Играе, като се грижи за своята безопасност и тази на другите участници.

Има представа за хвърляне на топка над въже. Подскача на един крак с придвижване напред и смяна на краката. Стреми се към прецизно изпълнение на възприетите движения.

X–7

ЕПДД
ИДД
ЕПДД

Лазене към ориентир
Щафетни игри
Равновесно ходене


Има представа за лазене от коленна опора към ориентир. Ходи и бяга в кръг със смяна на посоката по даден сигнал. Хвърля малка топка в хоризонтална цел. Разбира и спазва двигателни задачи и правила.

Изпълнява подскоци на два крака с придвижване напред. Прекатерва гимнастическа пейка по естествен начин. Проявява стремеж към постижения и себедоказване.

Има представа за ходене по дъска, широка 30 см, поставена на пода. Лази от коленна опора към ориентир. Усъвършенства подскоци с два крака с придвижване.

XI–8

ЕПДД
ИДД
ЕПДД


Бягане за бързина
Подвижни игри
Лазене


Има представа за бягане в права посока за бързина (5 – 7 м). Ходи по дъска с широчина 30 см, поставена на пода. Изпълнява ходене, редувано с бягане.

Прилага овладени двигателни умения в игрова ситуация. Определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина.

Има представа за лазене на зигзаг между предмети, поставени на 1 м разстояние един от друг. Ходи през препятствия с височина 15 – 20 см. Изпълнява подскоци с два крака с придвижване на зигзаг.

XI–9

ЕПДД

ИДД
ЕПДД


Строяване и престрояване

Игри с лазене и равновесно ходене

Хвърляне във вертикална цел


Има представа от различни видове строй – колона, редица, кръг и обратно. Реагира на подавани команди за начало и край на движението. Изпитва емоционална удовлетвореност при правилно изпълнение на двигателната дейност с организиращ характер.

Лази от коленна опора към ориентир и ходи по дъска. Развива координираност на движенията и съобразителност. Спазва правила за честна игра. Игри: „Да нахраним Мечо“, „Насрещна щафета“.

Има представа за хвърляне на малка плътна топка във вертикална цел с диаметър 30 – 45 см и височина 1,5 м. Ходи през препятствия с височина 20 см и на отстояние 1,5 м и бяга за бързина в права посока.

XI–10

ЕПДД
ИДД

ЕПДДПодаване и ловене на топка над въже

Игри с лазене и преодоляване на препятствия
Скок на дължина от място и със засилване


Има представа за хвърляне и ловене на топка над въже, опънато на височина 1,5 м. Лази на зигзаг между предмети. Изпълнява бягане, редувано с ходене.

Лази в права посока и на зигзаг към ориентир. Ходи през препятствия. Проявява координираност на движенията при изпълнение на двигателните действия. Игри: „Палави мишлета“, „Да нахраним Мечо“, „Намери своята къща“.

Има представа за скачане на дължина с два крака от място. Подава и лови топка над въже, опънато на височина 1,5 м. Усъвършенства лазене на зигзаг между предмети. Оценява изпълнението си по конкретни показатели – точност, екипност.

XI–11

ЕПДД
ИДД
ЕПДД


Лазене с провиране
Игри за бързина, гъвкавост и ловкост

Скок от ниско на високоИма представа за лазене с провиране под въже на височина 0,5 м. Скача на дължина с два крака от място. Усъвършенства ходене през препятствия.

Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива двигателни качества – гъвкавост, бързина. Игри: „Пренеси знаменцето“, „Въртележка“, „Лодка“.

Има представа за скок от ниско на високо с отскачане от един и два крака. Изпълнява ОРУ в разнообразни видове строй и изходни положения. Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените движения.

XII–12

ЕПДД

ЕПДД

ИДДРитмувано ходене по метричен размер
Скок от ниско на високо

Игри със скачане, лазене и провиране

Има представа за придвижване чрез ритмувано ходене по предварително определен метричен размер. Умее да ходи и бяга в комбинация с други движения. Изпълнява с удоволствие комбинации от двигателни действия.

Изпълнява скок от ниско на високо с отскачане от един и два крака върху гимнастическа ниска пейка, куб с широка основа и височина 30 – 40 – 50 см. Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените движения. Изпълнява ОРУ в разнообразни видове строй и изходни положения.

Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива сила на долните крайници. Определя участието си в игрите по конкретни показатели – сила, точност, бързина. Игри: „Провиране на верижки“, „Пренеси знаменцето“ (с подскоци), „Палави мишлета“.

XII–13

ЕПДД

ЕПДД

ИДД

Ходене

Лазене в коридор

Игри със сняг


Има представа за ходене с различно темпо на зигзаг, с високо повдигане на коленете. Придвижва се чрез ходене в коридор над и между ниски препятствия, в различно темпо, на зигзаг, с високо повдигане на коленете. Проявява интерес към разновидности на ходенето.

Има представа за лазене от коленна опора в коридор с неголяма тежест на гърба. Скача от ниско на високо. Усъвършенства подскоци с два крака с придвижване. Проявява стремеж и желание за включване в двигателни действия.

Усъвършенства овладени двигателни умения в нови условия – заснежен терен: равновесно ходене; провиране под препятствия; подскоци с два крака с придвижване; хвърляне на снежни топки в далечина и в цел.

XII–14

ЕПДД
СПДД

ЕПДД


Търкаляне на топка през врата
Спортно-подготвителни игри

Странично ходене с догонваща крачка

Има представа за търкаляне на топка през врата с широчина 0,8 м. Скача от ниско на високо с два крака. Лази от коленна опора в коридор с торбичка на гърба.

Изпълнява спорно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – волейбол, хандбал. Проявява познавателна активност към видовете спорт. Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите.

Има представа за странично ходене с догонваща крачка. Води топка с лява и дясна ръка на зигзаг. Ходи по дъска, поставена на земята. Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

XII–15

ЕПДД
ЕПДД

ИДД


Подаване и ловене на гумена топка по двойки

Изтегляне от лег и тилен лег

Щафетни игри


Има представа за подаване и ловене на гумена топка по двойки. Скача на дължина с два крака от място. Осъзнава взаимовръзката между спорта и физическата дееспособност.

Има представа за изтегляне на тялото от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Търкаля топка през врата с широчина 0,8 м. Усъвършенства бягане със смяна на посоката при даден сигнал. Проявява самоконтрол при изпълнение на двигателната дейност.

Прилага овладени двигателни умения в състезателна ситуация: скача от ниско на високо; лази и се провира; ходи по дъска, поставена на пода. Стреми се към постижения и себедоказване.

I–16

ЕПДД

ИДД
ЕПДД

Бягане в коридор

Подвижни игри
Изтегляне от лег и тилен лег


Има представа за бягане в коридор с широчина 1 м. Изтегля тялото си от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Усъвършенства хвърляне на малка топка в хоризонтална цел. Проявява самоконтрол и прецизност при изпълнение на двигателната дейност.

Прилага овладени двигателни умения в игрова ситуация. Развива внимание и ловкост в игрови ситуации. Игри: „Кой е най-ловък“, „Топката пари“, „Пускам, пускам пръстенче“.

Има представа за изтегляне на тялото от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Търкаля топка през врата с широчина 0,8 м. Усъвършенства бягане със смяна на посоката при даден сигнал. Проявява самоконтрол при изпълнение на двигателната дейност.

I–17

ЕПДД

ИДД
ЕПДД

Бягане в коридор

Щафетни игри
Ходене между напречниците на стълба


Има представа за бягане в коридор с широчина 1 м. Изтегля тялото си от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Усъвършенства хвърляне на малка топка в хоризонтална цел. Проявява самоконтрол и прецизност при изпълнение на двигателната дейност.

Прилага овладени двигателни умения в състезателна ситуация: скача от ниско на високо; лази и се провира; ходи по дъска, поставена на пода. Стреми се към постижения и себедоказване.

Има представа за ходене между напречниците на стълба, поставена на земята. Изпълнява ходене (маршировка) със смяна на посоката при даден сигнал. Усъвършенства търкаляне на топка през врата с широчина 0,8 м. Проявява стремеж за включване в двигателни действия.

I–18

ЕПДД

ИДД
ЕПДД


Строяване и престрояване

Подвижни игри
Скачане от високо на ниско


Има представа за ходене (маршировка) с престрояване от кръг в две колони. Ходи между напречниците на стълба, поставена на земята. Лази от коленна опора в коридор. Стреми се към правилно изпълнение на изучаваните движения.

Прилага овладени двигателни умения в игрова ситуация. Развива внимание и ловкост в игрови ситуации. Игри: „Кой е най-ловък“, „Топката пари“, „Пускам, пускам пръстенче“.

Има представа за скок в дълбочина 30 – 35 см с два крака (от високо на ниско). Усъвършенства подаване и ловене на топка. Изтегля тялото си от лег и тилен лег по гимнастическа пейка. Проявява интерес към разучаваните двигателни действия.

I–19

ЕПДД

ИДД

СПДДРавновесно ходене по пейка

Игри със сняг

Спортно-подготвителни игри

Има представа за равновесно ходене по гимнастическа пейка с широчина 20 – 25 см. Ходи и бяга с престрояване от кръг в две колони. Изтегля се от лег по гимнастическа пейка. Развива умения за организираност при строяване и престрояване.

Усъвършенства овладени двигателни умения върху заснежен терен: води топка чрез търкаляне; бяга със смяна на посоката; хвърля с една ръка в цел. Грижи се за собствената си и тази на другите деца безопасност по време на игра.

Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове. Разбира значението на честната игра. Има представа за здравето като основна ценност и за постигането и съхраняването му чрез спортуване.

II–20

СПДД

ЕПДД


ИДД


Спортно-подготвителна двигателна дейност
Строяване и престрояване


Изпълнение на комбинации от двигателни действия в подвижните игри

Има представа за връзката между усвоените движения и приложенията им в спортните игри. Има представа за удар с крак на топка с вътрешната част на ходилото към врата (футбол). Подхвърля и лови перце с ракета (бадминтон). Търкаля малка топка и събаря кегли (боулинг).

Има представа за строяване от разпръснат строй в колона и в редица. Ходи по гимнастическа пейка с широчина 25 см. Скача от високо на ниско. Разбира строева терминология за смисъла на командите. Изпитва емоционална удовлетвореност при правилно изпълнение на двигателна дейност с организиращ характер.

Разбира двигателни задачи и правила. Владее усложнени варианти на комбинации от двигателни действия в подвижните игри. Стреми се към постижения и себедоказване в игровата двигателна дейност.

II–21

ЕПДД

ИДД

ФД


Скачане на височина със засилване
Игри с противодействие и бягане в коридор
Изпълнение на двутактови упражнения с различни пособия

Има представа за скачане на височина със засилване. Ходи между напречниците на стълба, поставена на земята. Скача от високо на ниско. Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените умения.

Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива двигателното качество сила на долните и горните крайници. Изпитва радост от игровата двигателна дейност. Игри: „Насрещна щафета“, „Поща“, „Да улучим мишената“.

Изпълнява двутактови физически упражнения с уред за въздействие върху всички мускулни групи. Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на двигателни действия.

II–22

СПДД

ИДД

ЕПДД

Любими спортове и спортисти

Игри с противодействие и бягане в коридор
Скачане с въженце с два крака на място

Проявява познавателен интерес към организацията и правилата на видовете спорт. Познава характерни различия между популярни спортове, както и местата и изискванията за провеждането им. Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите в съревнователни условия.

Затвърдява и усъвършенства овладени двигателни умения. Развива двигателното качество сила на долните и горните крайници. Изпитва радост от игровата двигателна дейност. Игри: „Насрещна щафета“, „Поща“, „Да улучим мишената“.

Има представа за скачане с въженце с два крака на място. Координира движенията на ръцете и краката при скачане на въже. Изпитва радост от изпълняваните двигателни действия.

II–23

ЕПДД

ФД

ИДДБягане

Развиване на двигателни качества
Дихателни и успокоителни упражнения и игри

Има представа за различни видове бягане: бяга на зигзаг; бяга над ниски препятствия; бяга в колона със смяна на посоката и темпа; бяга с ускорение – за бързина. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни действия.

Използва естествено-приложните движения за комплексно развиване на двигателните качества с приоритет на качествата – сила и издръжливост. Комплексно развива функционалните си възможности.

Изпълнява комбинации от овладени естествено-приложни движения, включващи дихателни и изправителни упражнения. Изпълнява игрови оздравителни упражнения, съчетани с вдишване и издишване на определени интервали. Игри и упражнения за дишане: „Бръмчаща пчела“, „Дърво“, „Великани и джуджета“.

III–24

ЕПДД

ИДД

СПДД

Строеви упражнения

Игри за равновесие и престрояване
Спортно-подготвителни игри с елементи на волейбол

Има представа за ходене (маршировка) с престрояване от две колони в кръг. Затвърдява бягане със смяна на посоката. Усъвършенства търкаляне на топка през врата. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни действия.

Изпълнява двигателни действия в подвижните игри с организиращ характер за развитие на моториката и двигателните способности. Разбира двигателни задачи и правила. Игри: „Пренеси ринга“, „Всеки в своята група“, „Здрави стълбички“.

Изпълнява спорно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – волейбол. Затвърдява овладени двигателни умения. Развива точност и ловкост. Стреми се към постижения и себедоказване.

III–25

ЕПДД

ИДД
ФДКатерене по гимнастическа стена
Игри със скачане и равновесно ходене

Развиване на двигателни качества – точност и ловкост

Има представа за катерене и слизане по гимнастическа стена. Усъвършенства маршировка с престрояване от кръг в две колони и обратно. Затвърдява ходене по гимнастическа пейка с широчина 20 – 25 см. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни действия.

Изпълнява комбинация от двигателни действия в подвижните игри. Изразява желанието си при избор на игра. Игри: „Скачащата топка“, „По мостчето“.

Използва естествено-приложните движения за комплексно развиване на двигателните качества с приоритет на качествата – точност и ловкост. Стреми се към себедоказване чрез демонстриране на прецизност в изпълнението.

III–26

ЕПДД

ИДД
ФД

Странично подскочно бягане

Игрови умения
Развиване на двигателни качества – равновесие и бързина

Има представа за странично подскочно бягане. Търкаля топка през врата. Катери се и слиза по гимнастическа стена. Проявява отношение към взаимовръзката двигателна активност – физическа дееспособност.

Владее набор от подвижни игри. Договаря се с връстниците си за избор на игра. Изпълнява комбинация от двигателни действия в подвижните игри. Разбира значението на честната игра.

Ходи по дъска с широчина 30 см, поставена на пода, и с торбичка на главата. Лази от коленна опора към ориентир. Бяга в права посока за бързина. Изпитва емоционална удовлетвореност от двигателните дейности. Игри: „Катерички“, „Звънчета“.

III–27

СПДД

ЕПДД

ИДД

Спортове и спортисти

Вертикално хвърляне и ловене на малка топка със смяна на ръцете

Игри с катерене и престрояване


Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове – баскетбол, волейбол, лека атлетика, спортна гимнастика, футбол, хандбал, бадминтон и др. Определя положителното и отрицателното в поведението на играчите в съревнователни условия.

Има представа за вертикално хвърляне на малка топка с една ръка и със смяна на ръцете и улавяне. Затвърдява странично подскочно бягане. Скача от ниско на високо. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни действия.

Затвърдява овладени двигателни умения в игри. Развива внимание и съобразителност. Изпитва удовлетворение от игровата двигателна дейност. Игри: „Катерички“, „Всеки в своята група“.
III–28

ИДД

ЕПДД

ФД


Игри с търкаляне на топка и с бягане
Странично подскочно бягане

Двигателни качества

Затвърдява овладени двигателни умения. Развива точност при изпълнение на овладени двигателни умения. Определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, оригиналност, екипност. Игри: „Насрещна щафета“, „Смени посоката“, „Кегли“.

Има представа за странично подскочно бягане. Търкаля топка през врата. Катери се и слиза по гимнастическа стена. Проявява отношение към взаимовръзката двигателна активност – физическа дееспособност.

Има представа от насочени двигателни действия за развитие на двигателни качества. Разпознава и назовава двигателните качества бързина, сила, издръжливост. Проявява интерес към двигателната дейност.

IV–29

ЕПДД

СПДД


ФД


Вертикално хвърляне и ловене на малка топка със смяна на ръцете

Спортни игри


Изпълнение на физически упражнения за развитието на всички мускулни групи

Има представа за вертикално хвърляне на малка топка с една ръка и със смяна на ръцете и улавяне. Затвърдява странично подскочно бягане. Скача от ниско на високо. Стреми се към правилно изпълнение на разучените двигателни действия.

Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове. Хвърля и лови голяма гумена топка след тупкане в земята (баскетбол). Има представа за подхвърляне с една ръка и ловене с две ръце ( хандбал). Има представа за здравето като основна ценност и за съхраняването му чрез спортуване.

Изпълнява двутактови физически упражнения с уред и без уред със собствен темп, които да въздействат върху развитието на всички мускулни групи. Използва естествено-приложните движения за комплексно развиване на двигателните качества.

IV–30

СПДД

ЕПДД

ФД


СПИ с елементи от лека атлетика
Насрещно бягане
Развиване на двигателни качества бързина и точност

Изпълнява спортно-подготвителни игри, обвързани с различни спортове. Ходи по гимнастическа пейка с широчина 20 – 25 см и височина 30 см – гимнастика. Скача на височина със засилване – лека атлетика. Проявява стремеж към усъвършенстване на овладените умения.

Има представа за бягане с насрещно разминаване единично и по двойки. Хвърля топка в хоризонтална цел. Търкаля топка с две ръце от място към цел.

Развива двигателните си качества бързина и точност чрез: лазене от коленна опора в коридор; бягане в коридор; хвърляне на малка плътна топка в хоризонтална цел. Осъзнава взаимовръзката между двигателни качества и високи спортни постижения.

IV–31

ИДД
ФД

ЕПДД


Занимателни игри и упражнения

Развиване на двигателни качества сила и издръжливост
Хвърляне на топка в цел

Изпълнява комбинации от двигателни действия в подвижните игри. Определя участието си в игрите по конкретни показатели – точност, бързина, екипност. Разбира значението на честната игра.

Развива двигателните качества сила, точност и издръжливост чрез: търкаляне на топка през врата с широчина 0,8 м; изтегляне от лег и тилен лег по гимнастическа пейка; подскачане с два крака с придвижване.

Има представа за хвърляне на топка в хоризонтална повдигната цел на височина 1,2 м с диаметър 0,6 м на отстояние 2 м. Затвърдява странично подскочно бягане. Ходи и бяга със смяна на посоката по сигнал.

IV–32

ЕПДД

СПДД
ИДД


Катерене

Туризъм
Игри на открито


Има представа за катерене по гимнастическа стена със странично-хоризонтално придвижване. Изпълнява странично подскочно бягане. Хвърля топка в хоризонтална повдигната цел. Старае се за прецизно и точно изпълнение на разучаваните двигателни действия.

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. Преодолява естествени препятствия чрез усвоени приложни движения. Изпитва радост от двигателна дейност на открито.

Съблюдава и изисква от другите спазването на правила и норми на поведение в игровата двигателна дейност. Умее да изразява желанието си и да се договаря с връстниците си при избор на игра, участие в отбор. Стреми се към коопериране и взаимодействие със съиграчи и към отборна победа. Разбира значението на честната игра.

V–33

ЕПДД

СПДД
ИДД

Скачане на височина от място

Туризъм
Подвижни игри

Има представа за скок на височина (20 – 25 см) с два крака от място. Катери се по висока катерушка със странично-хоризонтално придвижване. Старае се за прецизно и точно изпълнение на разучаваните двигателни действия.

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. Преодолява естествени препятствия чрез усвоени приложни движения. Изпитва радост от двигателна дейност на открито.

Владее набор от подвижни игри. Преживява емоционална удовлетвореност от игровата дейност.

V–34

ЕПДД

СПДД


Изпълнение на подскоци с ляв и десен крак
Спорт и туризъм


Има представа за подскоци на един крак с придвижване напред и със смяна на краката. Скача на височина с два крака от място. Хвърля топка в хоризонтална повдигната цел. Проявява стремеж към усъвършенстване на възприетите движения.

Ходи по равнинен и пресечен терен с различна повърхност. Изпълнява игри за ориентиране в местността. Осъзнава важността на спорта и туризма за здравето и закаляването на организма.


V–35
Проследяване постиженията на децата

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
V–36

ФД

Проследяване постиженията на децата

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

Установена батерия: Тест 1 „Бягане на 40 м“ (сек); Тест 2 „Хвърляне на плътна топка 1 кг с две ръце над глава“ (см); Тест 3 „Седеж от тилен лег до отказ“ (бр.); Тест 4 „Максимален брой клякания за 20 сек“ (бр.); Тест 5 „Хвърляне на малка плътна топка в далечина“ (м); Тест 6 „Скок дължина от място с два крака“ (см). Постиженията по отделните тестове за всяко дете се трансформират в брой точки – от 1 до 50, с помощта на възрастово-полови оценителни таблици. Получените количествени резултати (брой точки) отразяват състоянието на отделните двигателни качества на детето. За да се получи качествена оценка на физическата дееспособност, се сумират точките, съответстващи на резултатите от отделните тестове, и по полученото число се съди в какви граници тя попада. На тази база се диференцират три нива на развитие на физическата дееспособност: В (високо): 37 – 50 точки, Б (средно): 15 – 36 точки, и А (ниско) (виж Приложение 1 и Приложение 2 в книгата за учителя).


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница