Българско дружество за защита на птицитеДата23.09.2016
Размер28.34 Kb.
#10493

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

П. К. 50, 1111 София

Офис: ж.к “Яворов” бл.71 вх.4 ап.1

Телефон (+359 2) 97 99 500, 97 99 501Ел. поща: bspb_hq@bspb.org, www.bspb.org БУЛСТАТ 121244539


ИЗ 01/05.01.2009 г. До Министъра на околната среда и водите


Относно: Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска в защитени зони Шабленски езерен комплекс BG0000156 и Дуранкулашко езеро BG0002050Уважаеми господин Министър,
С настоящото писмо изразяваме нашето сериозно притеснение за опазването на зимуващата популация на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в района на езерата Дуранкулак и Шабла (респ. защитени зони Шабленски езерен комплекс BG0000156 и Дуранкулашко езеро BG0002050), а с това и на цялата световна популация на вида, в рамките на поетите международни ангажименти от страна на България.
Проведените от наши екипи проучвания на 30.12.2008 г. и 04.01.2009 г. показват, че в района на езерата числеността на червеногушата гъска е вече около 8000 екземпляра. Предполагаме, че студеното време през следващите дни по западното черноморско крайбрежие и добрата хранителна база в района на езерата ще доведат до нарастването числеността на вида тук. През последните двадесет години тези две езера редовно подслоняват почти цялата световна популация на червеногушата гъска. България има изключително значение за нейното опазване!
През последните 2 ловни дни отново бяхме свидетели на безогледен лов в района на двете езера, включващ стотици случаи на стрелба по чисти ята от червеногуши гъски или по смесени ята от червеногуши и големи белочели гъски. Особено фрапиращи в това отношение са случаите на Дуранкулашкото езеро, където в момента броя на червеногушите гъски (около 6500) надхвърля този на големите белочели гъски (около 4000 екз). Поради ясното време и високия полет на гъските през последните дни не установихме отстрел на червеногуши гъски, но бяха ранени поне 6 екз. Ранените гъски не могат да се върнат в местата за размножаване.
Не по-малко фатално за оцеляването на популацията на вида е и безпокойството по време на стрелба, което не им позволява нормално хранене и натрупване на достатъчно мазнини за дългата пролетна миграция до Северозападен Сибир, където червеногушата гъска гнезди. Загубата на енергия при сурови зимни условия често води до засилена смъртност от изтощение още в зимовищата. Проучванията от миналия зимен сезон (2007/2008) показват, че около 300 червеногуши гъски са били отстреляни или ранени, при лова на голямата белочела гъска в района на двете крайбрежни езера, независимо че червеногушата гъска не е ловен обект. Повечето от практикуващите ловци не спазват и забраната за неупотреба на оловни сачми в района на двете влажни зони, които са обявени и за Рамсарски места.
През последните 10 години популацията на червеногушата гъска в световен мащаб е намаляла над 2 пъти. Докато през втората половина на 90-те години на миналия век числеността е варирала от 62 000 до 88 000, то през последните 4 години тя е под 40 000 птици. Максимумът от сезон 2007/2008 година е 33'576 екземпляра. Това е установено въз основа на едновременните ежемесечни преброявания, които извършваме с румънските и украинските ни колеги от ноември до април.
По тези причини, Ви молим:

  1. На основание чл. 19. (1) от ЗББ да издадете временна забрана за ловуване

в периода 1 януари – 15 март на териториите на двете защитени зони: Шабленски езерен комплекс BG0000156 и Дуранкулашко езеро BG0002050.

  1. До влизане на забраната в сила да бъдат организирани редовни проверки през всички ловни дни за недопускане употребата на оловни сачми и стрелба по ята с червеногуши гъски.

  2. При подготовка на заповедите за обявяването на тези защитени зони в режимите им да бъде включена за постоянно горепосочената забрана.

С уважение:

Д-р Петър Янков

Председател на УС на БДЗП


БДЗП е партньорът на BirdLife International в БългарияКаталог: upload -> documents -> 2009
2009 -> Обявяваме 21 януари 2009 г за ден на Обединен граждански протест
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Доклад за пълнотата на мрежата натура 2000 за кафявата мечка в българия
2009 -> Асоциация на парковете в българия
2009 -> Принципи и техники за засаждането на дръвчета
2009 -> До: Антон Генов Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност Валентин Симов
2009 -> Г-н Бойко Борисов Министър-председател на р българия
2009 -> Истината е в подробностите
2009 -> Етири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 2008г.)
2009 -> Ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница