Българско сдружение по превантивна медицина трета национална конференция по превантивна медицинастраница1/3
Дата25.07.2016
Размер0.52 Mb.
#5084
  1   2   3


БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА


Трета национална конференция по превантивна медицина

Слънчев бряг, 07 - 09 Септември 2011г.БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА

BULGARIAN АSSOCIATION FOR PREVENTIVE MEDICINE

ASSOCIAТION BULGARE DE MEDECINE PREVENTIVE


Трета национална конференция по превантивна медицина

Слънчев бряг, 07 - 09 Септември 2011г.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Полковник д-р Андрей ГАЛЕВ, дм

Председател на Управителния съвет на Българското сдружение по превантивна медицина

Майор д-р Асен КЪНЕВ

Старши лаборант Силвия Богданова
Секретар:

Гергана Иванова

ДА ИЗПРЕВАРИМ БОЛЕСТТА!”За мен е удоволствие да Ви приветствам с добре дошли на третата национална конференция по превантивна медицина в уютната атмосфера в базата на Министерски съвет - Слънчев бряг.

Вече трета година се радваме на все по-разширяващия се интерес към нашата дейност от страна на колеги с различни специалности към проблемите на превантивната медицина. С всяка изминала година диапазона на актуалните теми, организационните, профилактични и терапевтични подходи се увеличава, което е от полза както за поддържане на постоянната квалификация на отделния лекар, така и за общественото здраве. Фактът, че сме се събрали на това мероприятие говори ясно, че осъзнаваме предизвикателствата пред наблюдението и контрола на инфекциозните заболявания. Все по-често в практиката наблюдаваме новопоявяващи се и завръщащи се инфекции, като че ли природата ни подсказва, че нищо не е вечно и непроменящо се. Когато, от една страна, приветстваме навлизането в масовата практика на интрадермалната ваксина срещу грип и ваксините срещу HPV, от друга страна се появяват E. coli (STEC) O104:H4 и резистентната на широкоспектърни цефалоспорини N. gonorrhoeae (H041) и се озоваваме пред ново предизвикателство.

Съвсем смислено и редно е, в навечерието на третата година от провеждането на първата конференция по превантиван медицина в Плевен, да погледнем назад, за да видим от къде тръгнахме, къде сме сега и да начертаем идеите си за в бъдеще.

През 2009г. една голяма част от словото ми бе насочена към историята на противоепидемичните структури в България. Тогава използвахме откриването на обновената сграда на ОПМ-Плевен, за да направим първата конференция по превантивна медицина заедно с наши съмишленици от МУ-Плевен, с подкрепата на ЕЛТА 90М.

През 2010г. обърнахме внимание на популяризирането на методите на превантивната медицина и разширяването на сътрудничеството между всички, които работят и имат интерес да работят в тази област. Българското сдружение по превантивна медицина вече бе факт от месец Октомври. Показахме и първите си презентации, тясно свързани с медицинската специалност превантивна военна медицина. Самата втора конференция във Велинград се проведе със съдействието на ЕЛТА 90М, „ГлаксоСмитКлайн” ЕООД ,Sanofi Pasteur и участието на Виброуеър. Имам всички основания да мисля, че участниците бяха удовлетворени.

Поглеждайки към 2011г. спокойно мога да цитирам Апостола:

Вчера каквото сме говорили и писали, трябва и днес да го имаме пред очи, да не ни се смеят хората в работите утре!”

И да продължа със свършеното през 2011г. Някак неусетно, но тази година се надяваме първите специализанти по превантивна военна медицина да защитят специалност. Имаме вече и сайт на Сдружението, който, макар и скромен, се надявам в бъдеще да се ползва от все повече колеги и да достигне основната си цел – да бъде масово четен от неспециалисти и да отговаря на техните нужди, особено при пътуване в екзотични места. А когато говорим за четене – материалите от трите конференции ще бъдат обобщени в сборник, който ще даде началото и на първия брой на списание „Превантивна медицина”.

Тъй като неусетно започнах да говоря за бъдещето, искам отсега да съобщя, че четвъртата конференция по превантивна медицина ще се проведе догодина в Пловдив и ще бъде с международно участие. Разчитаме на подкрепата на Националния институт по здраве и здравни науки в САЩ и очакваме гости от Центъра за контрол на заболяванията (CDC – АТЛАНТА - САЩ) , които подкрепят работата на сдружението. В конференцията ще влиза модул с практическа и военна насоченост. Запазвам правото си и на изненада към бъдещите участници.

Тази година интересът към работата на сдружението се прояви с поддръжката на нашите спонсори и интересът за участие освен от страна на A&D Pharma България и „Виброуеър” ЕООД така и на Envirochemie, Activepharma, World courier, Crosspoint. Надяваме се на широка подкрепа и за в бъдеще.

За да докажа, че сдружението се радва на заслужен интерес, за мен е удоволствие да приветствам на тази конференция редица изтъкнати български учени от различни университети и национални центрове и специализирани болници, републикански консултанти в различни области, оглавяващи национални референтни лаборатории, представители на МЗ, главния държавен здравен инспектор, моите колеги от РЗИ от цялата страна и колеги от националната ветеринарномедицинска служба. За пръв път на наша конференция включваме в програмата и доклади на специалисти по здравни грижи, защото превенцията на заболяванията не е патент и приоритет само на лекари или специалисти от дадена област.

Споделяйки знания и опит, ние влагаме и чувства и емоции. Добрият лектор учи и с поведение и обноски.

Очаквайте богата научна програма, но не пропускайте заниманията на открито, както и традиционните вечерни забавления, които тази година крият нови изненади и обещават много весело настроение и усмивки.


Пожелавам успех на третата национална конференция по превантивна медицина и се надявам, че и социалните контакти ще намерят своето място и значение.


Втора национална конференция по превантивна медицина.

Първи стъпки на БСПМ.
П Р О Г Р А М А
Трета национална конференция по превантивна медицина

Слънчев бряг, 07 - 09 Септември 2011г.07.09.2011г.

1000-1600

Регистрация и настаняване на участниците в Третата национална конференция по превантивна медицина.

Лечебна база на Министерски съвет на РБ - Слънчев бряг

1600-1630

Тържествено откпиване на третата национална конференция по превантивна медицина.

Приветствие от представители на МЗ и ВМА.

1630-1930


І-ва научна сесия – Вариа. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация (ДДД). Иновации в предоставянето на здравни грижи в областта на превантивната медицина

Модератор:Ж. Стайкова, А. Галев

1630-1650

Съвременна лекарствена политика и фармацевтичен пазар

М. Марчева - „ГлаксоСмитКлайн”

1650-1700

Профилактика и контрол на вътреболничните инфекции в денталните практики

А. Галев1 , Ч. Христов

1- НПЦВЕХ-ВМА

1700-1720

Термична дезинфекция на отпадъчни води

Ф. Лу, М. Начева - ЕнвироХеми

1720-1740

Нови възможности на фирма „Виброуеър” в ДДД дейностите

М. Иванова, И. Политов, И. Иванов - „Виброуеър” ЕООД


1740-1755

Влиянието на организационната култура при решаването на конфликти в работната среда

Й. Сертениева, И. Огнянова - НПЦВЕХ-ВМА

1755-1810

Обучение на придружители на болни деца чрез поредица нагледни табла “училище за родители”

З. Викторова, В. Пенчева, М. Нинова - Клиника по детски болести,УМБАЛ „Александровска” ЕАД, София

1810-1825

Проблемът професионален стрес в професията на рентгеновия лаборант

Д. Лалова, Н. Бонинска, В. Ковачева, Б. Русева, Б. Бончева - Клиника по конвенционална рентгенова диагностика - ВМА

1825-1840

Burn – out - синдром и степен на проява при медицинските специалисти

М.Игнатова, М.Шиякова - УМБАЛ ”Св.Анна” – гр.София

1840-1905

Развитие на НПЦВЕХ като профилактична структура в българската армия

С. Богданова - НПЦВЕХ-ВМА

1905-1930-

Дискусия

2000-2300

Коктейл

Лечебна база на Министерски съвет на РБ - Слънчев бряг


Трета национална конференция по превантивна медицина

Слънчев бряг, 07 - 09 Септември 2011г.


08.09.2011г.

0730-0845

Закуска

0900-1110

ІІ-ра научна сесия - Ваксинопрофилактика, медицина на пътуващите (събиране на сведения за дестинациите, медицински набори за пътуващите и др.);

Модератори: П. Теохаров, А. Галев

0900-0915

Ваксините - предимства и безопасност

А. Галев - НПЦВЕХ-ВМА

0915-0930

Медицина на пътуващите – практическа подготовка за едно пътуване и съдържание на специализиран медицински комплект за дестинацията

А. Галев, А. Кънев - НПЦВЕХ-ВМА

0930-0945

Ваксинацията на рисковите групи срещу хепатит тип А– епидемиолгично обоснована и икономически резонна

А. Галев, А. Кънев, В. Ковальова - НПЦВЕХ-ВМА

0945-1000

Имунен отговор при ваксинация срещу хепатит тип В

П. Теохаров 1, А. Кеворкян 2, Н. Гачева 1 - 1 - НЦЗПБ , София, 2 – МУ, Пловдив

1000-1020

Медико-социална значимост на ваксино-предотвратимия ротавирусен гастроентерит

Т. Белева, Е. Георгиева - „ГлаксоСмитКлайн”

1020-1035

Ваксината IDflu – последна иновация в превенцията на грипа

А. Галев, А. Кънев - НПЦВЕХ-ВМА

1035-1050

Епидемиология и ваксинопрофилактика на епидемичния паротит в област Плевен

М. Карчева 1, Г. Ганчева 1, И. Макавеев 2, П. Илиева 1 - 1 - МУ-Плевен, 2 - ВМА-НПЦВЕХ - ОПМ-Плевен

1050-1110

Дискусия

1110-1130

Кафе-пауза.

Постери:

  • Остър вирусен хепатит Е в България

Р. Бачева – Клиника по Гастроентерология - МИ – МВР


  • Превенция на местните контагиозни чревни протозоози

Димова, Й., Чобанова, П., Галев, А. - НПЦВЕХ - ВМА, София


  • Проблеми съпътстващи имунизацията на кадрови военнослужещи жени с ваксина Silguard в българската армия

С. Баръмов1, И. Макавеев1, М. Карчева2, Г. Ганчева2 - 1 - ОПМ Плевен - НПЦВЕХ ВМА София, 2 - МУ-Плевен

1130-1315

ІІІ-та научна сесия: Превенция на рисковите фактори на белодробно здраве

Модератори: П. Минчев, А. Галев

1130-1150

Специфична имунопрофилактика и клинична ефективност на българската БЦЖ ваксина

П. Минчев - Университетска Детска Клиника по Белодробни Болести СБАЛББ „Св. София

1150-1210

Quantiferon®-Tb Gold In Tube - tест за диагностика на латентна туберкулозна инфекция

А. Нажжар - Актив Фарма ООД

1210-1225

Значение на сестринската документация при обучение на хронично белодробно болни

Р. Дойновска, С. Кръстева, Д. Антова - Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ-ВМА

1225-1240

Сравнителен анализ на данните от CINDI Health Monitoring 1997-2010 зона Кърджали по поведенчески фактор на риска за здравето – тютюнопушене

Ж. Стайкова, РЗИ - гр. Кърджали

1240-1255

Рискови фактори и новообразувания на ларинкса

А. Алексиева - Отделение „УНГ - болести” при Национална Специализирана Болница за Активно лечение по Онкология – ЕАД, гр. София

1255-1315

Дискусия


Трета национална конференция по превантивна медицина

Слънчев бряг, 07 - 09 Септември 2011г.


08.09.2011г.

1315-1600

Демонстрация на открито – представяне на фирмени продукти.

Плажа на Лечебна база на Министерски съвет на РБ - Слънчев бряг

1700-1900

ІV-та научна сесия: Превенция на рисковите фактори на репродуктивнто здраве при жената и мъжа

Модератори: Н. Василев, А. Галев

1700-1720

Бременност и медицински рискове при дълги пътувания

Н. Василев - Клиника по обща и онкологична гинекология, ВМА-София

1720-1740

Полово-предаваните заболявания, подходи и решения за своевременна и точна диагностика

Т. Замфиров, М. Иванова, ЕЛТА 90 М ООД

1740-1755

Значение на вирусологичните изследвания за женското здраве

Сн. Дърлева, М. Кунчев - Лаборатория по клинична вирусология при КВЕХ – ВМА

1655-1810

Профилактика на рака на маточната шийка. анти-HPV ваксинация.

А. Галев - НПЦВЕХ-ВМА

1810-1830

Бременност без стрии с новата продуктова линия на Мустела 9 месеца

С. Савова, А. Галева – A&D Pharma България

1830-1845

Медикаментозният аборт – най-мощният инструмент за опазване на репродуктивното здраве на жената

А. Любенов, В. Михайлова, В. Георгиева, Т. Панкова, С. Стойков - МУ-Плевен

1845-1900

Дискусия

2000

Гала вечеря.

Викторина.Трета национална конференция по превантивна медицина

Слънчев бряг, 07 - 09 Септември 2011г.09.09.2011

0730-0845

Закуска

0900-1110

V-та научна сесия - Превенция на зооантропонози и зоонози

Модератори: Т. Кантарджиев, А. Галев

0900-0920

Зоонози с епидемичен потенциал

Т. Кантарджиев – НЦЗПБ

0920-0940

Условия и ред за транспорт на биологични проби

М. Билянов - Уърлд Куриер

0940-0955

Легионерска болест – опасна, но предотвратима

И. Томова, Р. Ненова, Т. Кантарджиев - НЦЗПБ - София

0955-1010

Предотвратим ли беше взривът от бруцелоза в България?

Р. Ненова ¹, И. Томова ¹, Б.Ликов ², Т.Кантарджиев ¹ - ¹ НЦЗПБ – София, ² НВС – София

1010-1025

Лептоспироза – тежко, но предотвратимо заболяване

Г. Ганчева1, М. Карчева1, П. Илиева1, И. Макавеев2 - 1 - МУ-Плевен, 2 - ВМА-НПЦВЕХ, ОПМ-Плевен

1025-1045

Дискусия

1045-1050

Приемане на заявления за членство в БСПМ

1050-1100

Закриване на конференцията

Р Е З Ю М Е Т А
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ CINDI HEALTH MONITORING 1997-2010 ЗОНА КЪРДЖАЛИ ПО ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФАКТОР НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО – ТЮТЮНОПУШЕНЕ
Ж. Стайкова, РЗИ - гр. Кърджали
Тютюнопушенето е основен рисков поведенчески фактор за заболяване и преждевременна смърт от водещи хронични неинфекциозни болести.

Цел на настоящото проучване е да се определи нивото на разпространение на фактор на риска – тютюнопушене, тенденциите на развитие и промените в поведението за здраве на населението от град Кърджали.

Материали и методи

Проучването е извършено по програма CINDI Health Monitoring за периода 1997-2010 обхваща 3200 лица, разпределени в четири групи във възрастовия интервал 25 - 64 години. Извадката е гнездова, двустепенна.

За получаване на необходимата информация е проведено индивидуално интервю по стандартизиран за страните в мрежата на СИНДИ въпросник.

Обработката на данните е извършена в Национален център по обществено здраве и анализи с помощта на специализирания пакет SPSS for Windows.

Резултати и обсъждане

В сравнение с изследването през 1997г. се установява намаляване на тютюнопушенето сред населението (46.0% - 33.3% при мъжете и 61.4% - 28.8% при жените). С около 7 пункта е намалял делът на редовните пушачи, по-изразено при мъжете (42.2% - 31.8%), отколкото при жените (25.7% - 22.4%). Положителна промяна се отбелязва и в интензивността на тютюнопушенето. Намалял е делът на мъжете - интензивни пушачи (63.1% - 57.0%), при жените намалението е по-слабо изразено (28.5% - 26.3%).

През последната година 5.6% от анкетираните са намалили броя на изпушваните цигари, а 0.5% от тях са ги отказали изобщо.

Заключение

Получените резултати налагат активиране на дейностите по програмата с фокус прекратяване употребата на тютюн и тютюневи изделия, профилактика на болестите и здравословни промени в средата на живот на населението.
Ключови думи: поведенчески фактор на риска, тютюнопушене, отказ от тютюнопушене


Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница