Болнично легло


Специални тоалети на болниястраница7/7
Дата03.01.2022
Размер32.88 Kb.
#113263
1   2   3   4   5   6   7
Болнично легло
Свързани:
Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло, Болнично легло

Специални тоалети на болния

Личната хигиена е дял от хигиената, изучаваща и разработваща дейностите, правилата и нормите, които са насочени към запазване и укрепване здравето на човека, неговото хармонично психо-физическо развитие и устойчивост, спрямо различните влияния на външната среда и подобряване на трудоспособността му

Специален тоалет на очи, уши, нос и устна кухина медицинския специалист извършва при заболявания на тези органи, с цел да се почистят механично, да се дезинфекцират и дезодорират. Извършва се при нужда, преди поставяне на лекарствени вещества, независимо от времето за хигиенни тоалети.

Необходими принадлежности за специалните тоалети:Тоалет на очи

Тоалет на уши

Тоалет на нос

Тоалет на устна кухина

Амп.NaCl 0.9%-10ml


Амп.NaCl 0.9%-10ml


Амп.NaCl 0.9%-10ml


Амп.NaCl 0.9%-10ml


Бъбрековидно легенче

Бъбрековидно легенче

Бъбрековидно легенче

Бъбрековидно легенче

Мушама


Мушама

Мушама

Мушама

Лигнин

Лигнин

Лигнин


Лигнин


Ръкавици


Ръкавици


Ръкавици


Ръкавици


Стерилни марли


Стерилни марли

Памучни фитилчета

Стерилни марлиПинцети


Пинцети


Пинцети или шпатула

Памучни фитилчета

Вазелин

Вазелин


Нистатин, четка за зъби

Изисквания и правила, които трябва да спазва МС при извършване на специален тоалет на тези органи: • да подготвя правилно необходимите пособия;

 • да владее добре техниката на извършване;

 • при тоалет на очи еднократно почиства /избърсва/ отвън навътре с влажна и суха стерилна марля за всяко око поотделно;

 • при тоалет на ушите изтегля ушната мида нагоре и навън. При наличие на секрет в ушния канал първо със сухо фитилче се почиства, а след това с натопено в 0.9% NaCl разтвор. Ушната мида и ушната гънка се почистват първо с влажен тампон и след това със сух тампон;

 • при тоалет на носа, той се фиксира назад. Ако има секрет във вид на корички, носните кухини се намазват с вазелин и след това се прави тоалет с влажно фитилче с въртеливи движения. Всяка ноздра се почиства с отделно фитилче. Зачервената кожа около носа се намазва с унгвент, след извършване на тоалета;

  • при тоалет на устната кухина главата на пациента се обръща с лице към медицинския специалист. Ако пациента може сам да направи гаргара я извършва с нистатинов разтвор, ако пък не може сам да направи гаргара медицинския специалист обтрива (почиства) с шпатула/или пинцета/ обвита с марля напоена с физилогичен разтвор /0.9% NaCl/ в следната последователност: поотделно зъбите, езика, венците и вътрешната страна на бузите. Никога не се почиства устната кухина със суха марля. Ако пациента може си изплаква устната кухина. Медицинския специалист намазва езика и венците на пациента с нистатин, а устните с вазелин /унгвент/ с помощта на шпатула обвита с марля;

  • да прибере изполваните, почистените и дезинфекцирани пособия на определеното им място.

Алгоритъм за техника на извършване на специален тоалет на очи:

 • Иска информирано съгласие

 • Измива и дезинфекцира ръцете си.

 • Поставя си ръкавици за еднократна употреба.

 • Облича изолационна престилка

 • Подготвя необходимите пособия и принадлежности.

 • Поставя мушамата и върху нея лигнин на табличката.

 • Поставя върху тях бъбрековидното легенче.

 • Намокря стерилна марля с физиологичен разтвор.

 • Изцежда я добре.

 • Избърсва еднократно отвън навътре едното око.

 • Изхвърля използваната стерилна марля.

 • Почиства по описания начин и другото око.

 • Подсушава със сухи стерилни марли еднократно в посока отвън навътре.

Алгоритъм за техника на извършване на специален тоалет на уши:

Иска информирано съгласие  • Измива и дезинфекцира ръцете си. Поставя си ръкавици.

  • Облича изолационна престилка.

  • Подготвя необходимите принадлежности върху дезинфекцирана табличка.

  • Поставя отстрани до главата на пациента мушама, върху нея лигнин и бъбрековидно легенче.

  • Наклонява главата на симулирания пациент на една страна.

  • Изтегля ушната мида нагоре и навън;

  • Намокря с физиологичен серум фитилчето.

  • Изтисква го добре.

  • Почиства с въртеливи движения ушния канал.

  • Изхвърля използваното фитилче.

  • Подсушава със сухо фитилче.

  • Почиства ушната мида и ушната гънка с овлажнена стерилна марля с 0.9% NaCl.

  • Подсушава ушната мида и ушната гънка със суха стерилна марля.

  • Повтаря цялата процедура и на другото ухо.

  • Прибира почистените и дезинфекцирани пособия на мястото им.

Алгоритъм за техника на извършване на специален тоалет на нос:

 • Иска информирано съгласие

 • Измива и дезинфекцира ръцете си. Поставя си ръкавици.

 • Облича изолационна престилка.

 • Подготвя необходимите принадлежности върху дезинфекцирана табличка.

 • Поставя мушама върху плота.

 • Поставя върху нея лигнина и бъбрековидното легенче.

 • Намазва носните кухини с вазелин с помощта на памучно фитилче, отделно за всяка ноздра.

 • Намокря памучното фитилче с 0.9% NaCl (физиологичен разтвор).

 • Изтисква фитилчето.

 • Почиства с въртеливи движения едната носна кухина.

 • Изхвърля използваното фитилче.

 • Почиства и другата ноздра по описания начин.

 • Подсушава всяка ноздра със сухо индивидуално фитилче.

 • Намазва носа с вазелин.

Алгоритъм за техника на извършване на специален тоалет на устна кухина:


 • Взема информирано съгласие от симулирания пациент.

 • Измива и дезинфекцира ръцете си. Поставя си ръкавици.

 • Облича изолационна престилка.

 • Подготвя необходимите принадлежности върху дезинфекцирана табличка.

 • Обръща главата на пациента с лице към себе си.

 • Поставя под брадата му мушамата и върху нея парче лигнин.

 • Поставя бъбрековидното легенче върху мушамата и лигнина.

 • Подава чаша с 0.9% NaCl /физиологичен разтвор/ на пациента за да си направи гаргара.

 • Пациента изплюва течността в бъбрековидното легенче.

 • Подава чаша с нистатинов разтвор за да си изплакне устната кухина.

 • 9. Намазва езика и венците с Nystatin при наличие по тях на афти с помощта на шпатула обвита в марлено квадратче.

 • 10. Намазва устните с вазелин.

 • Ако пациента е в тежко, увредено общо състояние:

  • Почиства поотделно зъбите, езика, венците и вътрешната страна на бузите с шпатула обвита в стерилна марля, напоено с физиологичен разтвор (0.9% NaCl).

  • Повтаря процедурата, но марлята е напоена с нистатинов разтвор.

  • Намазва ако е необходимо с Nystatin езика и венците, а устните с вазелин. Устната кухина никога не се почиства със суха марля!


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница