Борислав ЙордановДата08.06.2018
Размер20.68 Kb.
в-к “Дневник”, 16 октомври 2006г.
Пенсионните фондове залагат на държавата и в бъдеще

Дружествата предлагат три различни по риск портфейла

Борислав Йорданов

Частното пенсионно осигурява­не, както и застраховането ще про­дължат и в бъдеще да разчитат на държавната подкрепа. Най-бързо ще растат активите на универсал­ните фондове, към които в момен­та се насочват 4 процентни пункта от парите, удържани от заплатата за пенсия. Делът на доброволните фондове (които както личи от наи­менованието им, зависят най-вече от собственото желание на хора­та да трупат пари) ще намалява за сметка на увеличените пари в уни­версалните, заяви шефът на „Оси­гурителен надзор" към Комисията за финансов надзор Бисер Петков по време на конференция, посвете­на на развитието на частния пенси­онен бизнес. Застраховането също остава дейност, движена от задъл­жителните застраховки и най-вече „Гражданска отговорност". Застрахователите вече отчитат спад при каското, което беше доброволна­та полица при автозастраховките. Единствено банките разчитат на до­броволните действия на хората, ка­то кредитните институции остават и с най-голям дял по активи сред финансовите организации у нас от близо 80 на сто. Борсата и взаимни­те фондове също разчитат косвено на държавата, тъй като пари в тях влагат както пенсионните друже­ства, така и застрахователите.


Към края на септември нетна­та стойност на активите на пенсионноосигурителните компании е 1.378 млрд. лв., колкото е балансовото число на средно голяма банка у нас. Прогнозите на бранша са до 2010 г. активите да достигнат до над 6% от БВП, което се равнява на 4 млрд. лв., заяви Бисер Петков. Той даде за сравнение средното ниво на активите в държавите из­вън Организацията за икономи­ческо сътрудничество и развитие, което е около 37% от БВП. В Чи­ли пенсионният бранш съставлява 64.9% от БВП, в Сингапур - 62.6%, и в Малайзия - 56.7%. България е с 2.8% в тази таблица. Най-висок процент на активи има в Ирландия -125%. Шефът на надзора прогно­зира, че фондовете по професионални схеми, които ще започват работа от началото на следващата година, могат да катализират меж­дународния интерес и да доведат до появата на нови играчи на българ­ския пазар.
Петков прогнозира, че през 2020 г. средствата в универсалните фон­дове ще могат да заместват около 15% от последния доход на пенси­ониращите се тогава българи.
България е готова да стартира процеса по въвеждане на мултифондовата система в допълнител­ното доброволно пенсионно оси­гуряване, заяви Милен Марков, председател на комитета по инвестиции и капиталови пазари на Бъл­гарската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигу­ряване. Той допълни, че се обмисля пускането на три различни по риск портфейла. Нивата на риск ще за­висят от обема на ценните книжа с променлив доход. Според него консервативният портфейл е най-добре да включва до 20% инвес­тиции в акции, стандартният - до 60%, а агресивният - до 80% инвес­тиции. „Считам, че бихме се спра­вили при по-агресивни портфейли единствено в допълнителните до­броволни пенсионни фондове", по­сочи Марков.
Каталог: news
news -> Община пловдив пловдив, 4000, пл. “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
news -> Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост. От рождения си ден 1 юни 1996 г., Закона за общинската собственост претърпя множество промени, основните от които бяха през 1999 г и 2004 г
news -> Тема: здравеопазване
news -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
news -> Списък на училищата, които имат ученици с ниски резултати от външно оценяване след 5 клас по съответните предмети
news -> Уважаеми колеги, Лятото е при нас и ето, че е време да помислим къде ще прекараме лятната отпуска
news -> Новости в програмен продукт Заплати – версия 12
news -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
news -> Код на училище Име на училище


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница