Бърдо при Кран, 19 октомври 2010 км 05/10Дата28.10.2018
Размер39.09 Kb.
#104309

превод от английски език

Бърдо при Кран, 19 октомври 2010

КМ 05/10

От: Експертната работна група на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

До: Комитета на министрите по Конвенцията

Относно: Заключения от четвъртата среща на Комитета на министрите

Настоящият документ е подготвен от македонското председателство и Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа. Заключенията са редактирани в съответствие с коментарите и предложенията, получени от представителите на Договарящите страни на срещата на Комитета на министрите на 19 октомври 2010 г. в Бърдо при Кран, Словения.Четвърта среща на Комитета на министрите

по

Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Бърдо при Кран, 19 октомври 2010 г.

Министрите на Договарящите страни по Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа (наричана оттук нататък „Конвенцията”), а именно Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Македония, Република Молдова, Черна гора, Румъния и Република Сърбия,Срещайки се за четвърти път в качеството си на орган по чл.33 от Конвенцията,

Потвърждавайки своята решимост да засилят и интензифицират ефективното сътрудничество между своите правоприлагащи органи и по този начин да подобрят сигурността и стабилността на региона и да допринесат за разширяването на общоевропейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие,

Отчитайки значителния напредък по отношение на прилагането на Конвенцията и положителния й ефект върху региона и отвъд него,

Изказвайки пблагодарност на Сърбия, както и на Австрия, Словения, Лихтенщайн, DCAF и другите международни партньори за подкрепата на процеса на прилагане, особено за подкрепата на Секретариата,

Оценявайки високо изпълнението на приоритетите на македонското председателство на Конвенцията през втората половина на 2010 г.,
Се обединиха около следнитеЗаключения от четвъртата среща на Комитета на министрите

на 19 октомври 2010 г.

(КМ 05/10)

Министрите и упълномощените представители на Договарящите страни (наричани оттук нататък „Комитета на министрите”) оценяват високо Пътната карта за прилагане на Конвенцията като важен и полезен стратегически документ, който поставя обща рамка за всички Договарящи страни за постигането на необходимите стандарти и изграждането на директни контакти между звената, които участват в различните форми на сътрудничество, предвидени в Конвенцията. Комитетът на министрите постигна съгласие по съдържанието на Пътната карта, но някои от договарящите страни изразиха мнение, че предложеният период 2011 – 2015 г. би могъл да е твърде амбициозен за определени дейности, предвидени в документа. Ето защо Комитетът на министрите упълномощи Експертната работна група и Секретариата на Конвенцията да хармонизират темпото на прилагане на Конвенцията и да преработят Пътната карта в съответствие с това.

Комитетът на министрите одобри Работната програма на Секретариата на Конвенцията за 2011 г., която следва приоритетите на предстоящото молдовско председателство, представени в рамките на срещата, както и приоритетите, приети от Комитета на министрите.

Комитетът на министрите одобри доклада на Експертната работна група и оцени работата на всички включени експерти. Той приветства решението на Експертната работна група за създаване на тематична работна група за обмен на информация за подправени и фалшиви документи за пътуване в рамките на Конвенцията и го определи като важна стъпка напред в посока към пълното прилагане на Конвенцията.

Комитетът на министрите приветства доклада на Секретариата на Конвенцията и изрази искрената си благодарност за подкрепата, оказвана от Секретариата и от международните партньори по отношение на прилагането на Конвенцията.

Комитетът на министрите приветства намерението на Австрия и Словения да се присъединят към Конвенцията, както и предприетите стъпки в тази насока.

Комитетът на министрите подчерта важността на защитата на личните данни и призова всички Договарящи страни да ускорят процеса на взаимните оценки, в съотвествие с Процедурните правила в областта на защитата на личните данни (КМ 03/10).

Комитетът на министрите приветства и приоритетите на предстоящото молдовско председателство на Конвенцията през първата половина на 2011 г., оценявайки предложенията като полезни и последователни.ЗА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ

ЗА СЕКРЕТАРИАТА НА КОНВЕНЦИЯТА

(подпис)

(подпис)

Гордана Янкулоска

Председател на Комитета на министрите

Министър на вътрешните работи на Република Македония

Антон Травнер

Ръководител на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа

Подписани в Бърдо при Кран на 19 октомври 2010 г. в два оригинални екземпляра на английски език.


Каталог: docs -> default-source -> mejdunarodnosatrudnichestvo
default-source -> Д о к л а д за предприетите действия от органите на държавната власт по управление на кризата, породена от засиления миграционен натиск
default-source -> Министерство на вътрешните работи главна дирекция „гранична полиция”
default-source -> Продължава ползатворното сътрудничество между банка дск и софийска опера и балет
default-source -> Република българия министерство на вътрешните работи I 12083 05. 02. 2014 г. Приложение 1 о т ч е т
default-source -> Решение №45/06. 11. 2013 г. Общо мерките по плана са 33 със 129 дейности. До 07. 03. 2014 Г. Са изпълнени 91% от дейностите
mejdunarodnosatrudnichestvo -> Правец, 17 ноември 2011 г. Км 03/11


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница