Бренд маркетинг бранд и търговска марка (ТМ)Дата28.04.2023
Размер317.14 Kb.
#117483
Brend Marketing

БРЕНД МАРКЕТИНГ

Бранд и търговска марка (ТМ)

Какво представлява бранд?

 • значение
 • Какво представлява търговската марка?

 • значение

Определяне на бранда

 • от гледна точка на компанията
 • набор от възприятия в съзнанието на потребителя

 • от гледна точка на клиента
 • без значение име,търговска марка, лого и тн. са важни ползите от продукта, за да бъде закупен

Брандинг

Навлязло вече в българския език понятие „брандинг” идва от английската дума “branding”, която се превежда буквално като „създаване на фирмена марка” . Като понятие брандингът се появява през 30те на ХХ век в компанията Procter&Gamble в една бележка, написана от Нийл МакЕлрой (1904-1972). Всеки един от продуктите, според него, трябва да се разглеждат отделно от останалите и да се възприемат, все едно са на различни производители. Предлага с всеки един от тях да се занимава отделен екип, който да се съсредоточи само върху дадения продукт. Бележката е надхвърляла определената от мениджърите една страница, но въпреки това е приета и одобрена.

Брандинг стратегия

За изграждането на силен бранд от съществено значение е правилно разработената брандинг стратегия.

Брандинг стратегията отговаря на въпросите-

 • как?
 • какво?
 • къде?
 • кога?
 • с кого?

Успешен брандинг

За изграждане на успешен брандинг са необходими основните елементи:

 • изграждане на правилен слоган
 • опознаване на клиента
 • култура на компанията и служителите
 • уникалност
 • постоянство
 • усъвършенстване
 • многоканалност
 • лидер
 • лого и име на фирмата

Бранд маркетинг

Цели на бранд маркетинга:

• Информираност на потребителите;

• Засилване на доверието на клиентите;

• Бързо емоционално утвърждаване;

• Мотивиране на купувача;

• Увеличаване лоялността на клиентите.

Бранд мениджър

В превод бранд мениджър означава ръководител на марката. Това са хората, които работят в търговските компании и имат цялата отговорност за налагането и управлението на дадена марка. Бранд мениджърът е от маркетинговия отдел, но често си сътрудничи с търговския и рекламния (ако са разделени). Отговорността на бранд мениджърите е цялостното управление на марката в стратегически и оперативен план.

В задълженията му влизат анализа на пазара, създаването на картина за конкуренцията, дефинирането на пазарните ниши и позиционирането на бранда. Това е специалистът, който най-добре трябва да вниква в ценностите и характеристиките на марката, за която работи, и да успява да ги комуникира ясно и правилно към пазара.

Основно изискване към бранд мениджърите е да имат икономическо образование. Те трябва да са познават детайлно пазарните механизми и поведението на клиентите.


Бъдещето на брендинга се определя от промените в значението на понятието ценност на бренда, ролята на потребителите и компанията, и естеството на техните взаимоотношения.
Както видяхме, най – фундаменталната промяна е в естеството на ценността на бренда. Вместо да е вградена в продуктите и услугите, които компанията предлага, сега тя се формира в мислите и най –вече в преживяванията на потребителите.
Днес подемът на активния потребител разклаща традиционния, ориентиран към компанията модел за управление на марката. Сега потребителите имат достъп до информация, която им позволява да направят информиран избор, те могат по свой начин да оценят продукта или услугата и могат да влияят върху очакванията на другите потребители. Все повече гласа на потребителите започва да надделява над гласа на компанията. Активните потребителски общности изучават, оценяват и дискутират дейността на компаниите и произнасят открито своите мнения за това, което виждат и чуват.
В заключение може да кажем, че в това постоянно променящо се общество, най-силните и устойчиви брандове се създават от сърцето. Те са истински и постоянни. Техните основи са по-силни, защото са изградени със силата на човешкия дух, а не с рекламна кампания. Компаниите, които успяват, са тези, които са автентични.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Изготвен от:Стелияна ТатароваСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница