Бщина бургасДата02.01.2018
Размер15.96 Kb.
#39715

ОБЩИНА БУРГАС


8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

До участниците

в открита процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:Реконструкция на улица „Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456, в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к. Възраждане”, гр.Бургас”
Във връзка с постъпили запитвания и на основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки даваме следните разяснения:
Въпрос 1: Молим, да уточните коя е вярната единична мярка по позиция ІІ.10 от Количествената сметка – „Изваждане каменни или бетонови видими бордюри 18/35/50” – за брой или за метър линеен;
Отговор: Вярната единична мярка е „бр.”.
Въпрос 2: В позиция ІІ.14 – „Видими бетонови” не е довършен вида СМР и не е отразен размера на бордюрите, ако това е вида дейност.
Отговор: В позиция ІІ.14 да се чете както следва: „ВИДИМИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ с размери 8/16/50см”
Въпрос 3: В позиция ІV – „Пътни знаци” от 1 до 11 е дадено само доставка пътни знаци. Следва ли да се включва към ед. цена доставка и монтаж и на стълбче /стойка/ за пътни знаци или същите Възложителя има налични?
Отговор: В позиция ІV – „Пътни знаци” от 1 до 11 да се има предвид и монтажа на пътните знаци.
Въпрос 4: В позиция VІІ.5 – „Изправяне на стом. тръбен стълб до 9.5 и до 300 кг.”, следва ли да се включва към ед. цена и доставката на стълба?
Отговор: В позиция VІІ.5 – „Изправяне на стоманотръбен стълб до 9,5 и до 300кг”, доставката на стълба следва да се включи към ед.цена.


ИНЖ. КОСТАДИН МАРКОВ

Заместник кмет при Община Бургас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница