Бунтът на роботитестраница1/20
Дата22.07.2016
Размер5.34 Mb.
#368
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Дейвид Айк

БУНТЪТ НА РОБОТИТЕ

ИСТОРИЯТА НА ДУХОВНИЯ РЕНЕСАНС

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение................................................................................................................................................7

Спомнете си кои сте..............................................................................................................................11

Част I МРАКЪТ

Глава 1


Опит за преврат.....................................................................................................................................19

Глава 2


Колективна амнезия.............................................................................................................................43

Глава 3


Братството на клановете......................................................................................................................61

Глава 4


Библейски истории..............................................................................................................................82

Глава 5


Ад на земята........................................................................................................................................110

Глава 6


Арабските рицари...............................................................................................................................129

Глава 7


Появяването на пукнатини.................................................................................................................146

Глава 8


Орлови опашки...................................................................................................................................172

Глава 9


Господството на науката....................................................................................................................194

Глава 10


Светът във война.................................................................................................................................215

Глава 11


Голямото е хубаво?.............................................................................................................................249

Глава 12


Новият световен ред...........................................................................................................................267

Глава 13


Ще се научим ли някога?....................................................................................................................321

Част II СВЕТЛИНАТА

Глава 14


Сбогом на всичко това.......................................................................................................................329

Глава 15


Икономика на задоволеността..........................................................................................................340

Глава 16


Политиката на хората.........................................................................................................................363

Глава 17


Науката за здравия разум...................................................................................................................389

Глава 18


Тухли в стената...................................................................................................................................416

Глава 19


Експлоатация на духа.........................................................................................................................426

Глава 20


Земята се нуждае от бунтовници......................................................................................................446

Библиография.....................................................................................................................................453

ПОСВЕЩЕНИЕ

На Томас Пейн, Волтер, Сократ, Платон, Артър Финдли, Сър Джордж Тривелиан и на всички онези, които с кураж и любов са се опитвали да оспорят потъпкването на познанието и индоктринирането на човешката раса. На Алик Бартоломю и на всички от издателство Gateway за смелостта да публику­ват тази книга.

ВЪВЕДЕНИЕ

Кой е големият въпрос, на който трябва да отговорим?

Един учен, който наскоро се изказа по телевизията, спо­дели, че Големият въпрос е: "Как се е формирала Вселената?" Но това ли е той?

Наистина ли това е отговорът, който трябва да се намери преди всички останали, във време, когато планетата е толкова наранена и цари объркване? Аз бих казал не. Мисля, че това, как се е формирала Вселената, е крайно интересно, но не и чак толкова важно нещо, което ще ни помогне да намерим пъте­ката, която ще ни изведе от тази каша.

Онова, което наистина трябва да знаем - Големият въп­рос - е кои наистина сме ние и какво правим тук в този период на фантастична промяна и трансформация на планетата Земя. Ако разберем това, ще получим и всички други отговори - включително как се е формирала Вселената. Без това вникване в истинската природа на живота ние ще продължим да сме хипнотизирани от този материален свят и мощно контроли­рани от неговите илюзии и от онези погрешно насочени сили, разгледани подробно в тази книга, които се опитват да ни превърнат почти в зомбита. С други думи, ще унищожим себе си.

Иронията е в това, че информацията, от която се нуждаем, вече съществува, но изводите от това познание са толкова катастрофални за религията, учрежденската наука, образова­нието (индоктринирането) и цялата икономическа, полити­ческа, индустриална и военна система, че тези отговори са били потулени. Когато премълчаването не е било възможно, онези, които дали словесен израз на тези вечни схващания, били изложени на присмех, порицавани и подценявани по всички възможни начини. Ние все още говорим за "Великите мистерии на живота", но те си остават просто "мистерии" заради последиците за системата, в случай че бъдат разреше­ни. Тук говорим за най-монументалния контратрик в истори­ята на човешката раса, ловка измама, в която са въвлечени не само хората, но и други области на Вселената. Това е черна магия, постигнала такъв успех, че умовете на милиарди хора са били програмирани така, че да забравят кои са, откъде са дошли и какво правят тук днес.

Вярвам, че е настъпил моментът за откровен разговор. Ние сме раса от роботи. Имам предвид, че в главите на повечето хора не се ражда нито една мисъл, която да не е била заложена от някой или от нещо друго. Превърнали сме се в" раса от програмирани умове, които могат да бъдат убедени да вярват и да вършат почти всичко, докато лъжите и дезин­формацията продължават капка по капка да ни бомбардират чрез нашите политически системи, медиите, религията, учи­лищата, университетите и чрез проникване в нашето съзнание на други универсални източници, които искат на превърнат планетата Земя в затвор за зомбита. Но - в началото бавно, а сега все по-бързо - роботите се пробуждат. Вместо смирено да приемат всекидневната храна, насочена към контрол над ума, все повече и повече хора започват да виждат света в нова светлина и да задават въпроси, които никога преди не са задавали. Булото бавно се повдига и началото на бунта на роботите е поставено.

В тази книга ще разкажа историята на това как сме забравили нашата истинска идентичност и как силите на контрола се подготвят да навлязат във финалния етап от своя план за превземане на планетата и човешката раса. Човечес­твото е обхванато от духовна амнезия, която ни е отвела до тъмната и опасна пътека, от която ние сега се опитваме да избягаме или не, в зависимост от избора, който правим. По­вечето от онова, което ви предстои да прочетете, няма да е ново за вас. Вие вече го знаете. Просто сте го забравили. Паметта ви пази нещо от онова, което сте преживели през този физически живот, но човечеството е загубило връзка със сво­ята по-висша памет; онази част от нас, която знае "Големите отговори" на "Големите въпроси". Тази книга ще ви помогне да възстановите връзките с тази памет и след като това стане, както вече е станало за безброй много хора по целия свят, вие никога няма да бъдете отново същите.

Онези, които вече са тръгнали по този път на преоткри­ване, са водачите на бунта на роботите. От жизненоважно значение за бъдещето на човешката раса е да се събудят колкото се може повече хора и да поемат това пътуване. Само като възстановим отново контакта с висшите нива на битието си и продължим да го разширяваме, ще имаме достъп до информацията и любовта, от която толкова отчаяно се нуж­даем, за да се изцелим и така да помогнем за излекуването на тази прекрасна планета, която наричаме Земя. Изправени сме на прага на една неописуема и неразбираема промяна. Не можем да знаем с точност какво ще се разкрие пред нас, защото с всяка изминала минута хората въздействат върху детайлите, но можем да сме сигурни, че нищо и никой няма да остане незасегнат от онова, което става на планетата. Вярвам, че тези промени са предвестници на много, много по-добър свят, онзи, който проучваме сега. Мисля, че Волтер е казал: "Онези, които вярват в абсурдното, вършат варварщини." Човечеството от много векове насам е живото доказа­телство за това.

Ние сме в период на пробуждане, когато вярата в абсур­дното ще стане част от човешката история, а не самата основа на човешкия живот.

Дейвид Айк, Райд, Айл ъф Уайт, юни 1994
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА МЪДРОСТТА

Как можеш да купиш или да продадеш небето? Ние не сме собственици на свежестта на въздуха или на блясъка на водата. Как тогава можете да ги купите от нас? Всяка част от Земята е свещена за моите хора, свята в тяхната памет и опит. Знаем, че белият човек не разбира нашия начин на мислене. Той е непознат, който се е появил в нощта и е взел от земята всичко, от което се нуждае. Земята не е негов приятел, а враг, и когато я завладее, той продължава нататък. Той краде Земя­та от нейните деца. Апетитът му ще унищожи Земята и ще я превърне в пустиня. Ако дивите животни ги нямаше, ние щяхме да умрем от огромната самота, изпитвана от духа ни, защото каквото сполети Земята, сполетява и децата на Земята.

Вожда Сиатъл, 1854

СПОМНЕТЕ СИ КОИ СТЕ

Темата на тази книга е историята на конспирация за контрол на човешката раса. На този етап това може да ви звучи фантастично, но продължете да четете и ще се убедите, че е абсолютно вярно и че засяга живота ни всеки ден. Това обаче е конспирация, която можем и ще разрушим.

В основата на тази атака срещу човешката свобода е желанието да ни държат настрана от познанието за духовната реалност на нашия истински Аз и от разбирането за нашето място в тази чудна паяжина на живота, която наричаме Сът­ворение. Ако сте чували обясненията за вечната природа на съзнанието и че всички ние чрез опита непрекъснато еволюираме, е добре да преминете направо на първа глава. Ако тази информация е нова за вас, струва си да прочетете следващото кратко резюме за познанието. Манипулаторите знаят, че тази информация е вярна, но не искат вие да знаете следните неща:

Онова, което наистина сме, не е физическото тяло, което виждаме. То е средството, което обитаваме, по време на един физически живот на тази планета. Онова, което е вечно в нас, е нашето съзнание, нашият дух, нашият ум. В настоящия момент ние погрешно наричаме "смърт" своя вечен разум -мислещата, чувстващата част от нас - който напуска тялото и продължава своята еволюция някъде другаде.

Точно това се случва при така нареченото "преживяване на прага на смъртта". Хиляди хора са описали усещането, че напускат тялото си по време на сърдечен пристъп или авто­мобилна катастрофа. Те разказват една и съща основна исто­рия - че гледат надолу към физическите си тела, докато лекарите се опитват да ги съживят. "Разумът ми, личността ми гледаше надолу - казват те, - но аз вече не бях част от тялото си." След това внезапно се оказва, че отново са започ­нали да гледат с очите си и са се завърнали в тялото си. Всичко това става с хората, когато "умират". Тяхното съзнание напу­ска тялото. Нашата физическа форма има ограничен живот, разбира се, но нашите умове живеят вечно. Можете да си го представите като нещо подобно на принципа на космонавта на Луната. Той облича външна обвивка, за да проучи друга планета. През физическия живот нашите умове населяват физическата обвивка, която наричаме тяло.

Съзнание и енергия са едно и също нещо. Всичко, което съществува чрез Сътворението, е една и съща енергия-съзна-ние в различни състояния на съществуване. Разликата между нещата е в тяхното ниво на съзнание (еволюция, разбиране, осъзнаване) и скоростта, с която вибрира енергията - нейната честота. Колкото по-висока е вибрацията, толкова по-напред­нала е еволюцията. Пример за това как едно единствено вещество може да бъде много неща е водата, облаците и ледът. Те изглеждат и реагират напълно различно и са раз­лични при пипане, но всички те са едно и също вещество в различни състояния на съществуване. Същото е с енергията-съзнание, която е всичко.

Силата, която наричаме "Бог", не е онзи приятел с бра­дата, седнал на трона си. Тя е Единното Съзнание, което е Сътворението; стената, небето, дъждът, ти, аз, всичко е "Бог". Всички ние сме капчици в океана на съзнанието. Ти си аз и аз съм ти. Ти си всичко, аз също. Ние сме едни други, всички аспекти на едно и също цяло, част от един и същ безкраен поток от енергия. Видимите разлики между нас са илюзия.

Една от така наречените "велики мистерии" е къде оти­ваме след края на физическия ни живот. Църквата казва в рая или ада, каквото и да означава това, а материалистичната наука казва, че не отиваме никъде, защото този свят е всичко, което съществува. Всъщност, океанът на съзнанието, който наричаме Сътворение или Бог, притежава безброй нива на еволюция или честоти на вълните. В пространството, което заема вашето тяло сега, са разположени всички честоти на всички радио- и телевизионни станции, покриващи вашата област. Вие не можете да ги видите и те не могат да се видят една друга, въпреки че делят едно и също пространство, тъй като се намират на различни честоти на вълните. Настройте радиото на една от тези вълнови честоти и това ще е станци­ята, която ще чуете. Честотата се превръща в радио-реалност, в нейния "свят". Придвижете скалата на друга станция и радио-реалността се променя. Същото е и при нас. В този момент ние сме настроени на плътна физическа вълнова честота, която наричаме Вселена, но когато "умрем", съзна­нието ни напуска тялото и се придвижва до друга честота на вълната.

Онова, което наричаме "духове", са същества - разум, дух - на друга дължина на вълните. Те често изглеждат като мъгла или прозрачни, защото ние не ги виждаме от тяхната честота, а от нашата. Същото е, когато скалата на радиото не е уловила добре станцията и вие получавате неясен, притъпен сигнал. Ще доминира онази станция, която е най-близо до скалата, но вие ще чувате и други станции. Образно казано, точно това става, когато видим призрак. Ако бяхте на същата честота като призрака, той би изглеждал точно толкова истински, колкото и вие. Извънземните, за които ще говоря, действат най-вече на честотите на другите, поради което някои хора ги виждат, а други - не. Зависи от това дали сте в състояние да направите този психически скок, за да се настроите на други нива.

Настройвайки своето съзнание на друга честота на въл­ната, информацията може да стане достояние на този свят. Това е процесът, който наричаме установяване на връзка чрез контактьорство, медиумни способности или психическо нас­тройване. В своите физически и математически изследвания истински непредубедените учени показват, че на практика Сътворението е съставено от честоти и че съзнанието във всеки един е вечно. Те обаче трябва да се борят с прикриването на тези знания от научните институции и манипулаторите, които ги контролират. Тези институции искат вие да вярвате, че материалният свят е единствен и че всички ние сме косми­чески "случайности" от еволюцията, които не съществуват преди раждането или след смъртта. Каква глупост!

Съзнанието непрекъснато се възпроизвежда с разширява­нето на Сътворението в безкрайността. На най-високото ниво, на най-високата честота, се намира първоначалното съзнание, от което е произлязло всичко. То е общият сбор от всичко научено и преживяно от момента, когато Сътворението е стана­ло съзнателно. Това е нивото, което бихте могли да наречете Божествена същност. Аз предпочитам да го наричам Източни­ка. То също еволюира непрекъснато, като наблюдава и усвоява преживяванията на всички свои страни на по-ниските честоти. Източника е Върховния Разум, от който е произлязло всичко.

Използвам термина "разум" за описание на вечната част от нас, защото предпочитам да избягна религиозното значе­ние, заложено в думата "душа". Но разум, душа и дух са взаимно заменяеми термини, които описват сливането на енергийните полета, които вдъхват живот на физическото тяло и които никога не умират. Те съществуват на ниво, наречено от науката субатомно, поради което ние не можем да ги видим. Енергиите обикновено вибрират твърде бързо за нашите фи­зически сетива, макар някои чувствителни хора да могат да ги различават. Когато говорим за хора, които "виждат аури", те наблюдават това съзнание около тялото. То може да бъде възхитителен гоблен от цветове, нашата "многоцветна обвив­ка", която се променя в зависимост от настроението ни, защо­то цветовете, подобно на всичко друго, са енергийни вибра­ции. С изменение на нашето душевно състояние, се променят и неуловимите елементи на нашето вибрационно състояние.

Тези енергийни полета, аспекти от нашия разум, се пре-въплъщават в безброй физически тела на тази планета и на други места. Всички ние сме извънземни, тъй като се намираме тук, на тази планета, като част, само като част, от нашата еволюция. Всеки от нас е имал минали животи в хода на историята. Били сме тук много пъти в безброй много различни ситуации и раси. Това превръща расистките и националистичните предразсъдъци в абсолютна нелепост. По закона на кар-мата, или причината и следствието, ние творим своето собст­вено бъдеще с всяка мисъл и действие, защото е истина, че онова, което причиним на другите, рано или късно ще сполети и нас, за да се запази равновесието в нашата еволюция.

Свързването на енергийните ни полета е поредица от вихри, наречени чакри. Има седем основни чакри и безброй по-малки. Главните чакри са разположени в основата на гръб­нака (коренна чакра), при пъпа (сексуална чакра), слънчевия сплит (чакра на слънчевия сплит), при сърцето (сърдечна чакра), в гърлото (гърлена чакра), челото (чакра на Третото око) и на върха на главата (теменна чакра). Колкото повече научаваме и еволюираме, толкова по-бързо започват да се завихрят чакрите и повишават вибрирането на нашето вечно същество, като така ни издигат на по-висока честота. Енерги­ята, която наричаме любов, идва от сърдечната чакра и затова сърцето първо е започнало да се свързва с любовта. Днес за него се говори като за физическо сърце, но древните хора са знаели, че енергията на любовта произлиза от духовното сърце.

Чакрите са свързани с физическото тяло чрез ендокрин­ната система и дисбаланса на енергийните полета може да се отрази върху баланса на тялото. По този начин стресът и другите емоционални травми причиняват физически заболя­вания. Тези енергийни полета са електромагнитни и се влияят от другите проявления на електромагнетизма. Известно е, че хора, които работят с електромагнитни уреди или живеят до електростанции, са по-предразположени към определени за­болявания и рак. Лекарите и учените казват, че не знаят защо става така, но на практика електромагнитните полета от елек­тростанциите и технологиите нарушават електромагнитните енергийни полета на хората, преминават през физическото тяло и се проявяват като здравен проблем.

Разумът е създател, защото всичко е мисъл. Колкото по-силно е съзнанието, толкова по-голям е творческият му потенциал. При нефизическите честоти мисълта твори дирек­тно, като пренарежда енергиите във всичко онова, което тя си представя. Дори на плътното физическо ниво всяко творение трябва да е предшествано от мисъл. Доведената до край сделка или изработеното керамично изделие са мисли, полу­чили материален облик. Мисълта е всичко.

Всеки път, когато мислим, ние създаваме енергийно поле, мисловна форма, и точно това е начинът, по който действа телепатията. Един човек произвежда мисловното поле, а друг декодира това поле, най-често без дори да знае това. Силата на мисълта да твори любов и хармония или омраза и дисхар-мония е безкрайна и всички ние сме в състояние да произвеж­даме и двете. Манипулаторите, за които говоря в тази книга, знаят за тази сила да се контролират хората чрез мисълта или "психическата атака", както я наричат. Те насочват мисловна­та енергия към избрани индивиди и се опитват да контролират мисленето им. Онези, които търсят любов и хармония в света, трябва да реагират на това погрешно поведение с енергията на любовта и хармонията, която всички ние можем да сътво­рим винаги, когато пожелаем. Трябва само да мислим за нея и да живеем с нея. Ние създаваме своята собствена реалност. Ако мислим за неуспех, това е енергията, която ще ни привле­че. Например ние привличаме онова, от което се страхуваме най-много, на принципа подобните се привличат помежду си, и това е основата, на която действа и Законът на кармата.

Манипулаторите не искат ние да знаем, че сме вечни същества от светлина и любов с неограничен потенциал; нито че можем да променим света, като промениме начина си на мислене; и определено, че всички ние сме Едно, равни части на едно и също цяло, тръгнали по пътя на еволюцията чрез опита. Хората, които знаят и живеят с тези неща, не се подда­ват толкова лесно на контрол и направляване. Би било далеч по-добре да ни убедят, че сме космически случайности без бъдеще, или да ни държат в плен на догмата на някоя строга религия и да правят всичко възможно, за да осмиват и прик­риват противоположната информация.

Тяхната цел е да ни откъснат от висшите нива на Аз-а. При прераждане нашият разум, съзнание, не се превъплъщава изцяло, а само част от него, и е изложен на силния натиск и ограничения на плътното физическо тяло. Наричам това съз­нателно ниво. Останалата част от разума, позната като под­съзнание и висшите съзнателни нива, действа като водач по време на физическия живот. Съзнателното ниво (нисшия Аз) преживява, а подсъзнанието и висшите съзнателни нива (Вис­шия Аз) направляват процеса на предаване на мислите.

Висшият Аз може да бъде оприличен на "контрол на мисията". Той знае причината за прераждането - какво сме избрали да преживеем и с кого - и какво сме избрали да вършим в служба на човечеството, планетата и Сътворението изобщо. На интуитивно ниво ние долавяме напътствията и съобщенията на Висшия Аз. Чувстваме се привлечени към определени места, хора и начин на живот. Той се проявява, когато казваме "Радвам се да те видя", "Колко е малък светът" и "Какво съвпадение".

Ако загубим връзка с "контрола на мисията", нашето висше съзнание, можем да се забъркаме в ужасни неприятнос­ти и ще сме предразположени към някакво глупаво и дестру-ктивно поведение. Помислете какво щеше да стане, ако бяхме на Луната в скафандър и някой прережеше свръзката с "кон­трола на мисията". Щяхме да имаме само два източника за информация - онази, която получаваме чрез очите и ушите та. Тя определено би била крайно небалансирана, защото би съдържала само информация от света, който непосредствено ни заобикаля. Бихме загубили контакт с онези, които могат да видят по-мащабната картина.

Затова ако бъдем насърчавани да прекъснем връзката с нашия личен "контрол на мисията", Висшият Аз, а в същото време манипулаторите контролират потока от информация, получавана чрез очите и ушите, ние можем много лесно да забравим кои сме в действителност и какво правим тук. Това се случва с милиарди хора, които по този начин са се превър­нали в един вид роботи.

Разяснил съм тези принципи много по-задълбочено в други книги и за незапознатите с темата би било полезно да прочетат "Излекувайте света" или "Вибрациите на истината", наред с тази книга. Но краткото резюме, предложено тук, съдържа познание, което, както ще оцените по-късно, може не само да освободи човешката раса от нейния настоящ мисло­вен затвор, но и да предостави невероятна технология за произвеждането на неограничена, безвредна енергия.

Как и защо това познание е било прикривано от мнозин­ството от хората и какво е извело човечеството на тази мрачна и деструктивна пътека е историята, която сега ще прочетете.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница