Бяха изследвани и 14 проби води от обществениДата05.08.2018
Размер45 Kb.
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н Б Ю Л Е Т И Н
За периода 11.04.2016 г. – 15.04.2016 г. са извършени 60 проверки на обекти с обществено предназначение (19 детски заведения, 10 фризьорски салона, 6 места за настаняване, 5 спортни обекти, по 4 централни водоизточника, обекти за съхранение и търговия с козметични продукти и местни водоизточници, 2 игрални зали, по 1 обект – обществена пералня, заведение за социални услуги, селскостопанска аптека, водоснабдително съоръжение и хотел) в градовете Ловеч, Троян, Тетевен и Априлци и селата Бежаново, Ъглен и Черни Осъм. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

За същия период в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ – Ловеч са изследвани 10 проби води-питейни от централни водоизточници по постоянен мониторингг от следните населени места: с.Хлевене, с.Лешница, с.Българене, с.Дъбрава, с.Стефаново, с.Малиново, с.Прелом, с.Къкрина, с.Брестово, с.Горно Павликени. Всички показатели (микробиологични и химични) на изследваните проби води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.)

Бяха изследвани и 14 проби води от обществени местни водоизточници от следните населени места: с.Брестово – „Голямата чешма”; с.Горно Павликени – „Мерахчийска чешма”; с.Къкрина - „Голямата чешма”; с.Малиново – ул. “П.Славейков” №5 и ул. “Даскал Спас” – „Соланчери”; с.Ново Стефаново – чешма „Растът”; с.Старо Стефаново – „Белярска чешма”, „Коломанка” и „Селската чешма”; с.Българене –„Марийкина чешма” и „Качица”; с.Казачево – „Селската чешма”; с.Лешница – ул.”Стара планина”; с.Хлевене – „Горната чешма”. Показателите (микробиологични и химични) на изследваните проби води съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30/28.03.2001 г.) и Санитарно – технически норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места с питейна вода, с изключение на:

мътност”: с.Къкрина - „Голямата чешма” – 1,56 FNU; с. Ст.Стефаново - „Селската чешма - 1,52 FNU”, при норма 1,0 FNU;

колиформи и микробно число”: с.Брестово – „Голямата чешма”, с.Къкрина - „Голямата чешма”, с.Малиново – чешма Соланчери, с.Ст.Стефаново – „Белярска чешма” и „Селската чешма”, с.Казачево – „Селската чешма”.

Населението на населените места с местни чешми, чиято вода не отговаря на изискванията е уведомено по подходящ начин (на таблата в кметствата или с надпис върху самите чешми), че водата е с променливи качества и не е годна за пиене.

За същия период са извършени 6 проверки за спазване на утвърдените учебните разписания в училища и 11 проверки в ученически столове и кухненските блокове в детски заведения за спазване изискванията за здравословно хранене в гр.Ловеч, гр.Троян, гр.Луковит и селата Черни Вит и Голям Извор. При проверките не са установени нарушения.

Общо 15 са проверените обекти за хранене и развлечение в областта по спазване изискванията на Закона за здравето за забрана на тютюнопушене в закрити обществени места и за недопускане предлагане на алкохол на лица под 18 години, при които не са установени нарушения.

Извършени са 7 проверки в лекарски кабинети в гр. Ловеч на осъществяваната дейност в съответствие с регистрираната по Закона за лечебните заведения. Проверените ОПЛ, специалисти и стоматолози работят съобразно нормативните разпоредби. Осъществени са и 6 планови проверки по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите – в болничната аптека на СБАЛББ-Троян, аптека „Левски Хера” гр. Троян и аптеката в с. Орешак. Няма установени нарушения.


За периода 11. 04. 2016 – 17. 04. 2016 г. включително, на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки, както следва:

Дихателни инфекции:


  • Варицела – 12 случая общо, от които 5 случая за гр. Ловеч – поредни в ОДЗ „Слънце“, ДЯ „Мечо Пух“; 7 сл. за гр. Тетевен - поредни в ЦДГ „Детелина“, НУ „Хаджи Генчо“ и 2-ма възрастни.


Чревни инфекции:

  • Ротавирусен гастроентерит – 1 случай за гр. Ловеч на 4 годишно дете.


Паразитози:

  • Ехинококоза на бял дроб 1 случай за с. Глогово на 24 годишен безработен

  • Жиардиаза (ламблиаза) – 1 случай за гр. Ловеч – 30 г. общ работник


Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч се задържат на ниско ниво, оформена заболяемост от 92.09 на 10 хиляди население, при 63.31 на 10 хиляди население за предходната седмица.
В рамките на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести - 2014-2020 г. през 2016 г. РЗИ – Ловеч организира обучителен курс на медицински специалисти от здравните кабинети на детските и учебни заведения в Ловешка област. Курсът ще засегне актуални теми, свързани с профилактика на болестите и промоция на здраве и ще се проведе в два модула – през м.април и м.юни.

От 19 – 21.04.2016 г. се провежда І-ви модул на обучения по въпросите на здравословното хранене, проблеми при прилагането на здравното законодателство, свързано с организираното хранене на децата и учениците, вредата от тютюнопушенето и практически занятия по темите. Обученията се провеждат от експерти на отдел “Профилактика на болестите и промоция на здраве”, Дирекция “Обществено здраве” в Информационно-образователен център на РЗИ – Ловеч.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница