Ц е н о в о п р е д л о ж е н и еДата25.07.2016
Размер55.9 Kb.
#5643


Приложение № 5.1

(Образец на ценово предложение по обособена позиция № 1)

..........................................................................................................................

(фирма на участника в откритата процедура)ц е н о в о п р е д л о ж е н и е*
До Народното събрание на Република България

София, пл. “Народно събрание” № 2


Господа,

След като се запознах(ме) с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет периодична доставка на хигиенни материали, с възложител Народното събрание на Република България, подписаният(те), представляващ(и) и управляващ(и) ……………………………..… заявявам(е) следното:1. Предлагам(е) обща цена за доставката на хигиенни материали по обособена позиция № 1 „Доставка на хартиени изделия за хигиенни нужди” в размер …………………………… (……………………………) лева без ДДС.

В цената са включени всички разходи за изпълнение на обособената позиция: стойност на артикулите, опаковка и маркировка, вносни мита и такси, транспортни разходи и застраховки, товаро-разтоварни работи и т.н.2. Единичните цени (без ДДС) на артикулите са, както следва:

по ред

Наименование/характеристики/

произход/производител

Мярка

Количество

Ед. цена /лв. без ДДС/

Сума /лв. без ДДС/

1

2

3

4

5

6

1

Кърпи за ръце в кутия - размер на кутията - 22,5/11,5/5 см.;100 бр. в кутия, двупластови, 100% целулоза, бели, меки на допир;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

пакет

427682

Кърпи за ръце големи - размер на кърпата - 24 см./21 см., 200 бр. в пакет, двупластови, за апарати "Хаглайтнер";

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

пакет

16003

Салфетки - 100 бр. в пакет, размер 33/33 см., еднопластови, 100 % целулоза, бели;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

пакет

195684

Хартия тоалетна, малко руло 150 гр., двупластова с перфорация, 100 % целулоза, бяла;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

руло

529565

Попивателна хартия - професионална ролка 900 гр., чиста целулоза, 2 пласта, бяла;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

ролка

2806

Ароматизирани мокри кърпички, единична опаковка (за ресторантски нужди)

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

бр.

60007

Почистващи антибактериални за ръце кърпи, 15 бр. в опаковка, джобен формат;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

опаковка

2008

Лента санитарна за тоалетна чиния, хартиена (за хотелски нужди);

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

бр.

200009

Шапка от прозрачен целофан за водна чаша (за хотелски нужди);

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

бр.

1200010

Плик санитарен хартиен (за хотелски нужди), 15х28 см., 100 бр. в пакет;

марка/модел (ако има такива)…………….;

произход/производител:………………….

пакет

40Общо:……………………………… (……………………………) лева без ДДС

3. Приемам(е) предложения в т. 6 на раздел I.Б от документацията начин на плащане.

Приложение: По преценка на участника.

............................. 2016 г. Подпис и печат:

1. .................................

(длъжност и име)


2. .................................

(длъжност и име)* Участникът има право по своя преценка да прилага към настоящото ценово предложение и други документи, съдържащи информация за цената или начина на формирането й.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница