Цар Симеон ВеликиДата23.05.2018
Размер115.9 Kb.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВИДИН

гр. Видин 3700, ул. "Цар Симеон Велики" № 76

Директор – 60 16 95, Факс – 60 16 97Web address: http://www.rzi-vidin.net, E-mail: rzi-vidin@mh.government.bgЗ А П О В Е Д

РД - 12 / 15.01.2018г.гр. Видин

На основание чл. 104, aл. 1 от Закона за здравето, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на Регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 от 26.04.2010г.


1. ОТМЕНЯМ
Заповеди с № №: РД - 14/10.01.2017г.

РД - 16/25.01.2017г.

РД - 61/11.05.2017г.

РД - 83/12.06.2017г.

РД - 107/29.08.2017г.

2. ОПРЕДЕЛЯМ
съставите на ЛКК на територията на област Видин, считано от 15.01.2018г.
I. На база МБАЛ "Св. Петка" АД гр. Видин.

1. Обща ЛКК.

Председател: д-р Красимир Дичов интернист

Заместник: д-р Пролетка Петрова интернист

Членове:


д-р Ели Папавасилиу невролог

д-р Мирослав Маринов хирург

Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.30 до 12.30ч.
Извършва експертиза на работоспособността само на пациенти, които са приети за стационарно лечение в болницата.

2. Специализирани ЛКК.

2.1. Хирургична ЛКК.

Председател:

д-р Антон Дръндов хирург

Заместници: д-р Петър Ружев хирург

д-р Огнян Милев хирург

д-р Цветан Василев хирург

Членове:

д-р Цветан Василев хирург

Заместници:

д-р Петър Ружев хирург

д-р Пламен Николов хирург

д-р Людмил Миланов хирург

д-р Огнян Милев хирург
Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.00 до 12.00ч.

Протоколи за помощни средства - всеки петък от 10.00 до 12.00ч.


2.2. Акушеро-гинекологична ЛКК.

Председател:

д-р Слави Любенов акушер - гинеколог

Заместник: д-р Владимир Николов акушер - гинеколог

Членове:

д-р Петър Томов акушер – гинеколог

Заместник:

д-р Владимир Николов акушер - гинеколог

Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.30 до 11.30ч.
2.3. Ортопедо-травматологична ЛКК.

Председател:

д-р Венелин Велков ортопед-травматолог

Заместници: д-р Богдан Томов ортопед-травматолог

д-р Владимир Цолов ортопед-травматолог

Членове:


д-р Володя Дочков ортопед-травматолог

Заместници:

д-р Владимир Цолов ортопед-травматолог

д-р Богдан Томов ортопед-травматолог


Работно време на комисията - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.

Протоколи за помощни средства - всяка сряда от 12.30 до 13.30ч.


2.4. ЛКК по Вътрешни болести.

Председател:

д-р Любомир Нацин интернист

Заместници: д-р Лиляна Калчева интернист

д-р Галина Недкова-Цветкова интернист

Членове:

д-р Соня Димитрова интернист

Заместници:

д-р Елза Антонова интернист

д-р Румяна Еремиева интернист

Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.00 до 12.30ч.
2.5. Кардиологична ЛКК.

Председател:

д-р Соня Белева кардиолог

Заместник: д-р Стоян Филипов кардиолог

Членове: д-р Стоян Филипов кардиолог

Заместници: д-р Жерар Шабани кардиолог

д-р Надежда Христова кардиолог

Работно време на комисията - всеки работен ден от 11.00 до 13.00ч.


2.6. Неврологична ЛКК.

Председател:

д-р Ангел Петров невролог

Заместник: д-р Жанноел Иванов невролог

Членове:

д-р Жанноел Иванов невролог

Заместник:

д-р Ели Папавасилиу невролог


Работно време на комисията - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.

Протоколи за помощни средства - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.


2.7. Педиатрична ЛКК.

Председател:

д-р Пламен Филипов педиатър

Заместник: д-р Силвия Стоянова педиатър

Членове:

д-р Силвия Стоянова педиатър

д-р Цветан Цоков педиатър

Заместници: д-р Лада Панчева педиатър

д-р Олга Буданова педиатър
Работно време на комисията - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.
2.8. Дерматовенерологична ЛКК.

Председател:

д-р Мариела Ванкова дерматовенеролог

Заместник: д-р Мария Димова - Антова дерматовенеролог

Членове:

д-р Мария Димова - Антова дерматовенеролог

Заместник:

д-р Мая Методиева дерматовенеролог


Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.30 до 13.30ч.

Издаване на Протоколи - всеки понеделник, сряда и петък от 12.00 до 13.00ч.


2.9. Оториноларингологична ЛКК.

Председател:

д-р Илчо Мирчев оториноларинголог

Заместници: д-р Тодор Вълов оториноларинголог

д-р Николай Бирцоев оториноларинголог

Членове:


д-р Николай Бирцоев оториноларинголог

Заместник:

д-р Тодор Вълов оториноларинголог
Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.30 до 13.30ч.

Протоколи за помощни средства - всеки работен ден от 10.30 до 13.30ч.
2.10. Пневмофтизиатрична ЛКК.

Председател:

д-р Ивета Найденова пневмофтизиатър

Заместник:

д-р Николай Николов пневмолог

Членове:

д-р Николай Николов пневмолог

Заместник:

д-р Наташа Йорданова пневмолог

Работно време на комисията - всеки работен ден от 11.00 до 13.00ч.

Протоколи за помощни средства - всяка сряда от 11.00 до 13.00ч.
2.11. Офталмологична ЛКК.

Председател:

д-р Борислав Милчев офталмолог

Членове:


д-р Екатерина Димова офталмолог
Работно време на комисията - всеки работен ден от 13.00 до 14.00ч.

Протоколи за помощни средства - всяка сряда от 13.00 до 14.00ч.


2.12. Нефрологична ЛКК.

Председател:

д-р Людмил Харалампиев нефролог

Членове:


д-р Цветлин Спасов нефролог

Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.30 до 13.30ч.

Издаване на Протоколи - всеки четвъртък от 12.30 до 13.30ч.

2.13. Психиатрична ЛКК.

Председател:

д-р Владимир Кичашки психиатър

Заместници: д-р Калина Савова психиатър

д-р Румен Димитров психиатър

д-р Татяна Вълчева психиатър

Членове:

д-р Татяна Вълчева психиатър

Заместници: д-р Румен Димитров психиатър

д-р Калина Савова психиатър

Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.30 до 13.30ч.

Протоколи за помощни средства - всеки вторник от 09.00 до 12.00ч.


2.14. ЛКК по Анестезиология и интензивно лечение.

Председател:

д-р Вилхелм Елисеев анестезиолог

Заместници: д-р Лъчезар Блажев анестезиолог

д-р Анастасис Папавасилиу анестезиолог

Членове:


д-р Лъчезар Блажев анестезиолог

Заместници:

д-р Анастасис Папавасилиу анестезиолог

д-р Митко Митов анестезиолог

Работно време на комисията - всеки работен ден от 10.00 до 12.00ч.

Извършват експертиза на работоспособността на болни на стационарно лечение в болницата.

Психиатрична и Офталмологична ЛКК обслужват и АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин.

Протоколи за технически помощни средства на основание ПП на Закона за интеграция на хората с увреждания се издават по Приложение № 7 към чл.40, ал.1 с изключение на т. 10.ІІ. На база МБАЛ "Проф. д-р Георги Златарски" ЕООД гр. Белоградчик.

1. Специализирани ЛКК.1.1. ЛКК по Вътрешни болести.

Председател:

д-р Георги Николов Георгиев интернист

Членове:


д-р Маргарита Кирилова Думанова интернист
Работно време на комисията - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.
1.2. Акушеро-гинекологична ЛКК.

Председател:

д-р Румяна Цонева - Иванова акушер-гинеколог

Членове:

д-р Витан Борисов Петков акушер-гинеколог

Работно време на комисията - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.


1.3. Педиатрична ЛКК.

Председател:

д-р Ахмед Дико педиатър

Членове:


д-р Павлинка Цветкова педиатър
Работно време на комисията - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.
1.4. ЛКК по Нервни болести.

Председател:

д-р Ваньо Жиков Иванов невролог

Членове:


д-р Александра Димитрова Угринска невролог
Работно време на комисията - всеки работен ден от 12.00 до 13.00ч.
Извършват експертиза на работоспособността на болни на стационарно лечение в болницата.
ІІІ. На база "МЦ 1 - Белоградчик" ЕООД гр. Белоградчик.

1. Обща ЛКК.

Председател:

д-р Росица Петрова интернист

Членове:


д-р Сашко Стефанов хирург

д-р Севда Ценкова невролог


Работно време на комисията - всеки четвъртък от 11.00 до 13.00ч.
Извършва експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин.
ІV. На база МЦ "Биомед" 99 ЕООД гр. Видин.

1. Обща ЛКК.

Председател:

д-р Цветан Ценков интернист

Членове:

д-р Даниела Калотова невролог

д-р Петър Ружев хирург


Работно време на комисията - всяка сряда от 14.00 до 16.00ч.
Извършва експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин.
2. Специализирани ЛКК.

2.1. Акушеро-гинекологична ЛКК.

Председател:

д-р Руслан Милев акушер-гинеколог

Членове:


д-р Райна Владова акушер-гинеколог

Работно време на комисията - всеки понеделник и четвъртък от 14.30 до 15.30ч.


2.2. Ортопедо-травматологична ЛКК.

Председател:

д-р Володя Дочков ортопед-травматолог

Членове:


д-р Петко Каменов ортопед-травматолог
Работно време на комисията - всеки вторник от 12.00 до 13.30ч.
Извършват експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин. Ортопедо-травматологична ЛКК издава Протоколи за технически помощни средства, в съответствие с разпоредбите на Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.
V. На база МЦ "Света Петка" ЕООД гр. Видин.

1. Обща ЛКК.

Председател: д-р Данчо Йорданов интернист

Заместник: д-р Соня Димитрова интернист

Членове: д-р Ангел Петров невролог

д-р Мирослав Маринов хирург

д-р Валерия Вълчева педиатър

Работно време на комисията - всеки вторник от 14.00 до 15.00ч.
Извършва експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин.

Специалисът по Педиатрия участва в състава на Обща ЛКК само при освидетелстване на случаи с детски болести, както и при случаи за гледане и придружаване на болни деца до 16-годишна възраст, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2, буква б от ПУОРОМЕРКМЕ.


2. Специализирани ЛКК.

2.1. Специализирана ЛКК по Ортопедия и травматология.

Председател:

д-р Богдан Томов ортопед-травматолог

Членове:


д-р Венелин Велков ортопед-травматолог

Работно време на комисията - всеки вторник от 16.00 до 17.00ч.
2.2. Специализирана ЛКК по Хирургия.

Председател:

д-р Пламен Николов хирург

Членове:

д-р Антон Дръндов хирург
Работно време на комисията - всеки понеделник от 14.00 до 15.00ч.
2.3. Специализирана ЛКК по Оториноларингология.

Председател:

д-р Емил Димитров оториноларинголог

Членове:


д-р Илчо Мирчев оториноларинголог
Работно време на комисията - всеки вторник от 14.00 до 15.00ч.

Извършват експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин. Специализираната ЛКК по Ортопедия и травматология издава Протоколи за технически помощни средства, в съответствие с разпоредбите на Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.


VI. На база Медико-дентален център "Омега" ЕООД гр. Видин.

1. Обща ЛКК.

Председател:

д-р Славка Харалампиева интернист и ендокронолог

Членове:

д-р Илия Калчев ортопед-травматолог

д-р Светла Маринова невролог


Работно време на комисията - всеки понеделник и четвъртък от 14.40 до 15.40ч.
Извършва експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин.
VІI. На база МЦ "Здраве" ЕООД гр. Видин.

1. Обща ЛКК.

Председател:

д-р Искра Еленкова интернист

Членове:

д-р Владимир Цолов ортопед-травматолог

д-р Борислав Иванов невролог


Работно време на комисията - всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 15.00ч.
Извършва експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин.
VІІІ. На база "Медицински център Свети Димитър - Видин" ООД гр. Видин.

1. Обща ЛКК.

Председател: д-р Деляна Каменова интернист, кардиолог

Членове: д-р Борис Корманов невролог, неврохирург

д-р Пеко Пеков хирург

Работно време на комисията - всеки понеделник от 15.00 до 16.00ч.
Извършва експертиза на работоспособността на болни, насочени от АПМП, АСМП и ГП, регистрирани на територията на област Видин.

Когато към лечебните заведения за извънболнична помощ на територията на дадено населено място не е изградена специализирана ЛКК, експертизата на работоспособността се извършва от Обща ЛКК на лечебно заведение за извънболнична помощ.


Психиатрична и Офталмологична ЛКК към МБАЛ „Света Петка” АД гр. Видин, обслужват и АПМП, АСМП и ГП, разкрити на територията на област Видин.
Настоящата Заповед да се връчи на ръководителите на лечебните заведения за сведение и изпълнение, РЗОК, ТП на НОИ, РДСП и ТЕЛК и да се приложи в Заповедната книга.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Директор РЗИ: ...............................

/д-р Г. Джамбова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница