Толерантност и етничност в медийния дискурсТолерантност и етничност в медийния дискурс
Автореферат 441.03 Kb. 2
чета
Списък на публикациитеСписък на публикациите
Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), №1, рр. 388-391
Автореферат 200.2 Kb. 1
чета
Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическаСтопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
Автореферат 0.79 Mb. 6
чета
Военна академия „георги с. Раковски” Инститет за перпективни изследвания за отбранатаВоенна академия „георги с. Раковски” Инститет за перпективни изследвания за отбраната
Автореферат 472.16 Kb. 3
чета
Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „навигационен”Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „навигационен”
Ving липсва, въпреки че е необходима не само от теоретична, но и от практическа гледна точка. До тази идея са достигнали и други лингвисти
Автореферат 1.08 Mb. 7
чета
Ролята на емотивни изразни средства при конструирането на джендър идентичността анализ на английска и българска речРолята на емотивни изразни средства при конструирането на джендър идентичността анализ на английска и българска реч
Автореферат 0.65 Mb. 3
чета
Списък на научните трудове на ст н. с. I ст., дбн Георги Г. МарковСписък на научните трудове на ст н. с. I ст., дбн Георги Г. Марков
Автореферат 228.55 Kb. 3
чета
Изследване на взаимоотношението растение-патоген при блатното кокичеИзследване на взаимоотношението растение-патоген при блатното кокиче
Leucojum aestivum L в България и проучвания върху факторите, определящи синтеза на галантамин и взаимодейтвието растение – патоген
Автореферат 0.96 Mb. 5
чета
Българска академия на наукитеБългарска академия на науките
Planetary Biodiversity Inventory Program, Encyclopaedia of Life, Catalogue of Life, Tree of Life се опитват да попълнят липсата на информация за един или друг таксон
Автореферат 0.71 Mb. 5
чета
Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вакСпециализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак
Автореферат 0.54 Mb. 4
чета
На научните публикации Марияна Димитрова НяголоваНа научните публикации Марияна Димитрова Няголова
Автореферат 255.87 Kb. 1
чета
Списък на публикуваните материали на доцент дтн Атанас Иванов ПавловСписък на публикуваните материали на доцент дтн Атанас Иванов Павлов
Ilieva M., Pavlov A. Rosmarinic acid production by Lavandula vera mm suspension culture. Applied Microbiology and Bioitechnology, 47: 683-688, 1997. If=1,331
Автореферат 122.4 Kb. 1
чета
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
II, общо 28 на брой, систематизирани както следва: 5 към глава I, 4 към глава II и 15 към глава III
Автореферат 0.63 Mb. 4
чета
Висше строително училище \"любен каравелов\" инж. Борислав Тотев ДааловВисше строително училище "любен каравелов" инж. Борислав Тотев Даалов
Автореферат 0.75 Mb. 4
чета
--
Haberlea rhodopensis has potential as a new drug source based on its broad biological modalities
Автореферат 60.65 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница