Красимира Любенова Аврамова за присъждане на образователна и научна степен \"доктор\" по научна специалност 04. 02. 10 „Специални отрасли /буби/”Красимира Любенова Аврамова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 04. 02. 10 „Специални отрасли /буби/”
Eперуда bombyx mori L.” разработена от докторанта Красимира Любенова Аврамова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 04. 02. 10 „Специални отрасли /буби/”
Автореферат 7.48 Kb. 1
чета
Доц. Д-р Анелия Илиева Кътова І. Научни публикации : 36 научни, 4 научно-популярниДоц. Д-р Анелия Илиева Кътова І. Научни публикации : 36 научни, 4 научно-популярни
Journal of Mountain Agriculture on the Balkan – 10; Екология и бъдеще – 1; Herbologia – 1
Автореферат 104.01 Kb. 1
чета
Списък на публикациите доц д. т н. инж. Николай димитров менков катедра „Процеси и апарати”, ухт пловдивСписък на публикациите доц д. т н. инж. Николай димитров менков катедра „Процеси и апарати”, ухт пловдив
I менков, Н., Алкалай, А. (1993). Изследване влиянието на височината на слоя листа в опаковката за сушене на механизирано бран ориенталски тютюн върху качеството на изсушения тютюн. Механизация на земеделието, I (7), 22-23
Автореферат 129.83 Kb. 1
чета
Селскостопанска академияСелскостопанска академия
Rhizobium и Bradyrhizobium те фиксират атмосферен азот и обогатяват почвата с 4 до 30 кг азот на декар в зависимост от вида на бобовата култура и условията за симбиотична азотфиксация
Автореферат 460.18 Kb. 3
чета
Моделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системиМоделиране показатели на находища на подземни богатства и свързани с тях обекти чрез компютърни системи
Автореферат 0.84 Mb. 11
чета
Научни трудове венев И., С. МетодиевНаучни трудове венев И., С. Методиев
Metodiev, S., Venev, I. 1990. Influence of the sire on litter size in pigs. Proc of The International Scientific Conference of Young Scientist Kortovo 96. Olsztyn, 5 pp
Автореферат 47.43 Kb. 1
чета
Гергана Фъркова Лингвистични, параЛингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес средаГергана Фъркова Лингвистични, параЛингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в бизнес среда
Автореферат 0.73 Mb. 4
чета
Специализирана болница за активно лечение по онкология-еадСпециализирана болница за активно лечение по онкология-еад
Автореферат 1.21 Mb. 8
чета
Флора Венциславова Цветанова Получаване на 2,3-бутандиол от нишесте чрез рекомбинантен щам Klebsiella pneumoniae G31 АФлора Венциславова Цветанова Получаване на 2,3-бутандиол от нишесте чрез рекомбинантен щам Klebsiella pneumoniae G31 А
Автореферат 423.35 Kb. 3
чета
И к о н о м и ч е с к и и н с т и т у т на б а н с о ф и я петьо тодоров бошнаков регионална политика на ес: ефекти за българия чрез програмаИ к о н о м и ч е с к и и н с т и т у т на б а н с о ф и я петьо тодоров бошнаков регионална политика на ес: ефекти за българия чрез програма
Автореферат 446.63 Kb. 2
чета
Специализиран научен съвет по народно стопанство при висшата атестационна комисия на република българияСпециализиран научен съвет по народно стопанство при висшата атестационна комисия на република българия
Автореферат 318.62 Kb. 1
чета
Доцент д-р Иван Тодоров Ламбев, дмДоцент д-р Иван Тодоров Ламбев, дм
Lambev, I., A. Belcheva, D. Zhelyazkov. Flavonoids with antioxidant action
Автореферат 0.52 Mb. 3
чета
Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
Автореферат 441.43 Kb. 3
чета
На дисертация за присъждане на научната степенНа дисертация за присъждане на научната степен
Автореферат 1.34 Mb. 4
чета
Аспарух Красенов Камбуров приложение на метода wartk в съвременните 2d и 3d сеизмични проучвания за търсене на нефт и газАспарух Красенов Камбуров приложение на метода wartk в съвременните 2d и 3d сеизмични проучвания за търсене на нефт и газ
Wartk (Wide Area rtk), за нуждите на геодезическото производство в рамките на сеизмичните 2-d и 3-d проучвания за търсене на нефт и газ
Автореферат 0.61 Mb. 3
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница