Изменения в кохезията при синхронен преводИзменения в кохезията при синхронен превод
Автореферат 0.72 Mb. 11
чета
Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при висшата атестационна комисия на република българияСпециализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при висшата атестационна комисия на република българия
Автореферат 0.66 Mb. 3
чета
Факултет по класически и нови филологии катедра “англицистика и американистика”Факултет по класически и нови филологии катедра “англицистика и американистика”
Автореферат 0.6 Mb. 3
чета
Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологииКатедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии
Amsterdam, 2010 и Beijing, 2010 г. Научните трудове са публикувани в периода 2008-2010 г и обхващат 3 аналитични проучвания, включващи терапиите на 723 197 пациенти със сърдечно-съдови заболявания
Автореферат 0.7 Mb. 5
чета
Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” факултет „навигационен”Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” факултет „навигационен”
Автореферат 0.53 Mb. 3
чета
Списък на научните трудовеСписък на научните трудове
Tchoudomirova K. Genital Chlamydia trachomatis infections in Bulgaria. In: Chlamydia trachomatis infections in Eastern Europe. M. Domeika, A. Hallen (eds.), Uppsala University Publ. Comp. “Kaiastudio”, Kaunas, Lithuania, 2000
Автореферат 162.31 Kb. 1
чета
Специализиран научен съвет по ветеринарна медицина при вакСпециализиран научен съвет по ветеринарна медицина при вак
Aucobs. 0 – площ под кривата наблюдавана (измерена при изследването) плазмена концентрация-време от 0 до , изчисленa по трапецоидния метод; aucpred. 0 – площ под кривата предсказана плазмена концентрация-време от 0 до 
Автореферат 483.93 Kb. 3
чета
Специализиран научен съвет по национално стопанство при висшата атестационна комисия на република българияСпециализиран научен съвет по национално стопанство при висшата атестационна комисия на република българия
Автореферат 393.01 Kb. 5
чета
Сатирический модус человека и мира (на материале творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина)Сатирический модус человека и мира (на материале творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина)
Unio mystica и българският символизъм. Монография. Издат. „За буквите – о писменехь”, София, 2008. – 438
Автореферат 66.37 Kb. 1
чета
Стопански факултет катедра „финанси и отчетност” Валентин Кръстев бошкиловСтопански факултет катедра „финанси и отчетност” Валентин Кръстев бошкилов
Автореферат 0.72 Mb. 4
чета
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Nuts 2 територията на Северозападен и Северен Централен Район, а на ниво nuts 3 – областите Монтана, Враца, Плевен и Велико Търново
Автореферат 0.66 Mb. 3
чета
Майор иван симеонов марковМайор иван симеонов марков
Автореферат 0.49 Mb. 3
чета
Масови комуникацииМасови комуникации
Автореферат 0.57 Mb. 3
чета
Пламен Радков Русев месалим, лугал на кишПламен Радков Русев месалим, лугал на киш
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 5 лиценз. За да видите копие на лиценза, посетете
Автореферат 389.66 Kb. 3
чета
Военна aкадемия „георги стойков раковски”Военна aкадемия „георги стойков раковски”
Автореферат 0.6 Mb. 3
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница