Даниела Димитрова Тодорова усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условияДаниела Димитрова Тодорова усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия
Автореферат 0.54 Mb. 5
чета
Бизнес управление на динамични информационни системиБизнес управление на динамични информационни системи
Автореферат 470.33 Kb. 3
чета
С п и с ъ к на научната продукция на м-р д-р инж. Илиян Николаев ЛиловС п и с ъ к на научната продукция на м-р д-р инж. Илиян Николаев Лилов
Автореферат 191.84 Kb. 1
чета
Специализиран научен съвет по езикознание при вакСпециализиран научен съвет по езикознание при вак
Автореферат 0.72 Mb. 5
чета
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вакСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак
Автореферат 0.62 Mb. 4
чета
На образователна и научна степен \"доктор на икономическите науки\"На образователна и научна степен "доктор на икономическите науки"
Автореферат 0.87 Mb. 5
чета
Статистическата наука в информационното обществоСтатистическата наука в информационното общество
M. Porat, 1977 г., информационна промишленост5, общество на знанието6, социална структура на глобализма, симбиозата между човека и природата и глобалното информационно пространство като комплексна мрежа на знанието за получаване на информация7
Автореферат 0.75 Mb. 6
чета
Публикации, неподлежащи на рецензияПубликации, неподлежащи на рецензия
Corine land Cover 1990 –Bulgaria (Координация на информацията за околната среда). Проект на еc
Автореферат 62.89 Kb. 1
чета
Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „инженерен”Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „инженерен”
Автореферат 0.49 Mb. 3
чета
Еорги Радомиров Парпулов принос към историята на псалтира във византияЕорги Радомиров Парпулов принос към историята на псалтира във византия
Iv до XV век. Сред запазените гръцки ръкописи Псалтирите отстъпват по брой единствено на Четвороевангелията. Тяхната многочисленост сама по себе си сочи важността им като източник за историята на византийската религиозност и култура
Автореферат 53.4 Kb. 1
чета
А. ДисертацииА. Дисертации
Автореферат 211.6 Kb. 1
чета
Магистърски факултетМагистърски факултет
Автореферат 279.56 Kb. 1
чета
Българска академия на наукитеБългарска академия на науките
Автореферат 397.58 Kb. 2
чета
СВ. Иван рилски” маг инж. Александър Георгиев ВладимировСВ. Иван рилски” маг инж. Александър Георгиев Владимиров
Автореферат 0.73 Mb. 4
чета
„Диагноза и хирургично лечение на травматичните наранявания на плексус брахиалис., 1987 г„Диагноза и хирургично лечение на травматичните наранявания на плексус брахиалис., 1987 г
Eftimov T, Petkov A, Ivanov I, Hadzhiangelov I: One-staged and multi-staged image-guided polymetastasectomies in patients with multiple parenchymal brain metastases. Balkan Military Medical Review 10: 72-77, 2007
Автореферат 215.05 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница