Су „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет Катедра „Нова и съвременна история“Су „Св. Климент Охридски“ Исторически факултет Катедра „Нова и съвременна история“
Автореферат 428.36 Kb. 4
чета
2 Петя Красимирова Ангелкова2 Петя Красимирова Ангелкова
Автореферат 1.83 Mb. 70
чета
Катедра индустриален бизнес и предприемачествоКатедра индустриален бизнес и предприемачество
Автореферат 0.49 Mb. 5
чета
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
Автореферат 47.92 Kb. 1
чета
Министерство на образованието и науката на р. БългарияМинистерство на образованието и науката на р. България
Ita, много скоро реформирана до ita aites, включваща освен тунелостроенето, геотехническото овладяване на подзем­ните пространства
Автореферат 5.21 Mb. 3
чета
Мартин пламенов ненов оценка на воднофизични, топлинни и електрически свойства на почвата при агротехнически и хидромелиоративни въздействияМартин пламенов ненов оценка на воднофизични, топлинни и електрически свойства на почвата при агротехнически и хидромелиоративни въздействия
Автореферат 5.9 Mb. 4
чета
Военна aкадемия „георги стойков раковски” факултет „командно-щабен”Военна aкадемия „георги стойков раковски” факултет „командно-щабен”
Автореферат 0.57 Mb. 4
чета
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисияСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия
Автореферат 335 Kb. 3
чета
А. Списък на научните публикации и научноизследователската дейностА. Списък на научните публикации и научноизследователската дейност
V: Урокът за формиране на комуникативно-речевите умения на учениците в І-ІV клас, С.,1999
Автореферат 119.5 Kb. 1
чета
За отбраната научна секция „стратегически и социални изследвания”За отбраната научна секция „стратегически и социални изследвания”
Автореферат 316.55 Kb. 1
чета
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия на република българияСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при висшата атестационна комисия на република българия
Автореферат 236 Kb. 1
чета
Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономикаСпециализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика
Автореферат 394.5 Kb. 4
чета
Факултет “национална сигурност и отбрана” Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”Факултет “национална сигурност и отбрана” Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”
Автореферат 148 Kb. 1
чета
Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак стопанска академия „Д. А. Ценов” свищовСпециализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при вак стопанска академия „Д. А. Ценов” свищов
Автореферат 298 Kb. 2
чета
Специализиран научен съвет по икономически теории и международни икономически отношения при вакСпециализиран научен съвет по икономически теории и международни икономически отношения при вак
Автореферат 0.86 Mb. 11
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница