Списък на публикации и представяния На д-р Димитър Христозов Професор по компютърни наукиСписък на публикации и представяния На д-р Димитър Христозов Професор по компютърни науки
Christozov D., Chapter XXIV. Real Live Cases in Training Management of Information Resources, Current Issues in it education, irm press, 2003, pp. 297-303
Анализ 84.92 Kb. 1
чета
Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад е Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад е
Анализ 0.51 Mb. 6
чета
Science and Technology Journal of bgns, vol. 14, No1, june 2010Science and Technology Journal of bgns, vol. 14, No1, june 2010
Title: определяне на обща бета-активност и тежки метали в биомониторни видове (фитомонитори) от района на ирт – софия
Анализ 13.16 Kb. 1
чета
Относно изграждането на аеробните функции на състезателите в някои циклични спортове за издръжливостОтносно изграждането на аеробните функции на състезателите в някои циклични спортове за издръжливост
Анализ 108.15 Kb. 1
чета
Обяснителен меморандум контекст на предложениетоОбяснителен меморандум контекст на предложението
Анализ 461.23 Kb. 3
чета
Наименование СтрНаименование Стр
Анализ 3.1 Mb. 16
чета
Противодийствие на агресиятаПротиводийствие на агресията
Iii. Основна цел е : справяне с една от формите на насилие между децата, каквато е тормозът (bullying)
Анализ 43.72 Kb. 1
чета
Част първа анализ на съществуващото положениеЧаст първа анализ на съществуващото положение
Анализ 186.63 Kb. 1
чета
Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в община срелчаЦелеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в община срелча
Анализ 1.39 Mb. 17
чета
2 – 2016г. Част първа анализ на съществуващото положение2 – 2016г. Част първа анализ на съществуващото положение
Анализ 186.6 Kb. 1
чета
Проучване на пазара на козметични кремове, препарати за поддържане на косата и пасти за зъби в РумънияПроучване на пазара на козметични кремове, препарати за поддържане на косата и пасти за зъби в Румъния
Анализ 0.96 Mb. 10
чета
Развиване на счетоводен бизнесРазвиване на счетоводен бизнес
Stanford University, Cornell University. Международното ноу-хау е пречупено през опита на предприемачи и мениджъри, успели в България, с които участниците в курса имат пряк контакт по време на сесиите
Анализ 70.26 Kb. 1
чета
Развиване на счетоводен бизнесРазвиване на счетоводен бизнес
Stanford University, Cornell University. Международното ноу-хау е пречупено през опита на предприемачи и мениджъри, успели в България, с които участниците в курса имат пряк контакт по време на сесиите
Анализ 60.15 Kb. 1
чета
2016 посолство на република българия2016 посолство на република българия
Naics става в съответствие с дейността, от която те генерират най-големи приходи. Стопански субекти, които упражняват повече от една дейност, могат да променят кода си по системата според приходите си за конкретната година
Анализ 485.99 Kb. 4
чета
Програма по медицинска биохимия ганка Косекова, Алексей Алексеев и Ваньо МитевПрограма по медицинска биохимия ганка Косекова, Алексей Алексеев и Ваньо Митев
Анализ 81.85 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница