Утвърдил: Изп. Директор д-р Кр. Михайлов план за развитие и управление на „мбал-благоевград-ад“Утвърдил: Изп. Директор д-р Кр. Михайлов план за развитие и управление на „мбал-благоевград-ад“
Анализ 0.5 Mb. 3
чета
Тема проблемен анализТема проблемен анализ
Анализ 0.53 Mb. 3
чета
Анализ на пътнотранспортни произшествия с участие на деца и юноши на територията, обслужвана от од мвр стара Загора през пролетно- летния периодАнализ на пътнотранспортни произшествия с участие на деца и юноши на територията, обслужвана от од мвр стара Загора през пролетно- летния период
Анализ 38.5 Kb. 1
чета
Анализ на пътнотранспортни произшествия с участие на деца и юноши на територията, обслужвана от одп стара ЗагораАнализ на пътнотранспортни произшествия с участие на деца и юноши на територията, обслужвана от одп стара Загора
Анализ 40.33 Kb. 1
чета
Анализ на престъпността в нрб през 1988 годАнализ на престъпността в нрб през 1988 год
Анализ 100.63 Kb. 1
чета
Резюме ръководител на проектаРезюме ръководител на проекта
Maple, Matlab и др за извършване на символични математически изчисления, а също така реализиращи и различни числени методи в лабораторните упражнения по математика
Анализ 31.48 Kb. 1
чета
Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водитеПриложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
Анализ 2.72 Mb. 17
чета
Стратегия за развитие на института по хидро- и аеродинамикаСтратегия за развитие на института по хидро- и аеродинамика
Cad-cam системи на базата на visi, Rhino и Autocad за генериране на 3d- модели и производство на макети и детайли със сложна геометрия
Анализ 144.99 Kb. 1
чета
Литература: Доцински И, Христов И, Даскалов ИЛитература: Доцински И, Христов И, Даскалов И
Alferness C, Ideker re (1990): ‘The influence of shock waveforms on defibrillation efficacy’, ieee eng Med Biol, 9, 25-27
Анализ 20.95 Kb. 1
чета
Анализ на работата на седиментни микробни горивни клетки, засадени с различна растителностАнализ на работата на седиментни микробни горивни клетки, засадени с различна растителност
Annual of the university of mining and geology “ST. Ivan rilski”, Vol. 59, Part ІI, Mining and Mineral processing, 2016
Анализ 149.64 Kb. 1
чета
Анализ на развитието и състоянието на клъстерите в България 2003 2015 г. София, юли 2015 г. Съдържание: увод 3 Клъстерите в България от 2003 до 2008 годАнализ на развитието и състоянието на клъстерите в България 2003 2015 г. София, юли 2015 г. Съдържание: увод 3 Клъстерите в България от 2003 до 2008 год
Анализ 123.95 Kb. 1
чета
Tom XIV съдържание дискусиИTom XIV съдържание дискусиИ
Анализ 43.8 Kb. 1
чета
На рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействиятаНа рамкова директива за водите (2000/60/ЕС) Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията
Europe Direct е служба, която ще ви помогне да намерите отговори на своите въпроси за Европейския съюз
Анализ 3.18 Mb. 27
чета
Петър Александров Иванов Тема на дисертационния труд: „Обработка на квантова информация с атоми и йони”Петър Александров Иванов Тема на дисертационния труд: „Обработка на квантова информация с атоми и йони”
I е посветен на едночастичното описание на електронните диполни преходи под действието на лазерно поле, Раздел II описва поведението на йони в трапове
Анализ 48.49 Kb. 1
чета
\"Управление на корпоративните Финанси\" 06-07. 05. 2006 г"Управление на корпоративните Финанси" 06-07. 05. 2006 г
Анализ 56.14 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница