Културен мениджмънт/или Културен мениджмънт и културно предприемачество Анализ на ситуациятаКултурен мениджмънт/или Културен мениджмънт и културно предприемачество Анализ на ситуацията
Анализ 31.23 Kb. 2
чета
Александър Ширлетов унсс, докторант в катедра „ФинансиАлександър Ширлетов унсс, докторант в катедра „Финанси
Value-at-Risk. Въпреки широката популярност на метода важно е да се познават неговите слабости и проблеми, съпътстващи практическото му приложение
Анализ 92.01 Kb. 1
чета
Творческа автобиографияТворческа автобиография
Рим (1993): Обучение за обучители по формулиране, изпълнение, мониторинг и оценка на проекти за техническо сътрудничество
Анализ 104.05 Kb. 1
чета
И ч е с к и у н и в е р с и т е т в а р н а катедра „социални и правни науки\" Утвърдил, Декан фд \"Докторанти\": (Проф дтн инж. Н. Минчев) к о н с п е к т за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска програмаИ ч е с к и у н и в е р с и т е т в а р н а катедра „социални и правни науки" Утвърдил, Декан фд "Докторанти": (Проф дтн инж. Н. Минчев) к о н с п е к т за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска програма
Анализ 133.5 Kb. 1
чета
Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в натура 2000 зони” Проект life10nat/BG/146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в натура 2000 зони”Проект „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в натура 2000 зони” Проект life10nat/BG/146 „Съхраняване на генетичния фонд и възстановяване на приоритетни горски хабитати в натура 2000 зони”
Анализ 49.73 Kb. 1
чета
Методология за оценка на риска и управление на риска във връзка с процедурите за вътрешен контрол на опрр І. ВъведениеМетодология за оценка на риска и управление на риска във връзка с процедурите за вътрешен контрол на опрр І. Въведение
Анализ 202.55 Kb. 1
чета
Стопански факултетСтопански факултет
Mихаела Добромирова Цочева, Фак номер: 7465, Специалност: Стопанско управление, Курс: Първи, Група: Пета, Преподавател: Ас. Албена Антонова
Анализ 342.31 Kb. 1
чета
Tема: Създаване на база данни с Microsoft Access Изготвили: Кристина Петкова, фак номер 11140003Tема: Създаване на база данни с Microsoft Access Изготвили: Кристина Петкова, фак номер 11140003
EX” (Екскурзии). Необходимостта от създаване на такава база данни произтича от нуждата информацията за това кой организира екскурзиите, тяхната цена и хората, който ще ги посещават, да бъде лесно прегледна и лесно обработваема
Анализ 62.78 Kb. 1
чета
Анализ на проблемаАнализ на проблема
Mc access и избираме Blank Access Database, който отваря отстрани прозорец, в който се задава името на създаваната база данни и определяме в коя папка тя да бъде запаметена
Анализ 53.76 Kb. 1
чета
МонографииМонографии
Scientific Conference ‘Globalism and Security’, State University of Library Studies and Information Technologies June 2009
Анализ 40.06 Kb. 1
чета
Анализ на борсовия индекс sofix и прогнозно развитие през третото тримесечие на 2008 г. Данаил Петков Финансов анализатор Август, 2008 годАнализ на борсовия индекс sofix и прогнозно развитие през третото тримесечие на 2008 г. Данаил Петков Финансов анализатор Август, 2008 год
Анализ 0.65 Mb. 7
чета
Планово задание за разработванеПланово задание за разработване
Анализ 1.63 Mb. 14
чета
Асарел – медет ад гр. Панагюрище утвърждавам: изп. Директор: /д-р инж. Л. ЦоцорковАсарел – медет ад гр. Панагюрище утвърждавам: изп. Директор: /д-р инж. Л. Цоцорков
Анализ 49.63 Kb. 1
чета
Какво е swot анализ Същност на swot анализаКакво е swot анализ Същност на swot анализа
Swot анализа (над матрицата да се изписва организацията и датата, за която се отнася). При динамичната и бързо развиваща се среда той ще бъде различен в различните периоди от време, съответстващ на стратегическите
Анализ 53.99 Kb. 1
чета
Нормативна база. Международно законодателствоНормативна база. Международно законодателство
Анализ 1.66 Mb. 10
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница