Динамични модели, основаващи се на микроикономическо поведение УводДинамични модели, основаващи се на микроикономическо поведение Увод
Ramsey и Solow. Исторически сведения за развитието на този клон от икономическата наука могат да се намерят напр в [W] и [BS]. Последната книга съдържа много интересен обзор на статистическите данни, илюстриращи основни факти
Глава 52.6 Kb. 1
чета
Първа общи положенияПърва общи положения
Глава 274.4 Kb. 1
чета
Логистичният подход в управлението на фирмата Същност на логистикатаЛогистичният подход в управлението на фирмата Същност на логистиката
Глава 3.18 Mb. 15
чета
Технологии в хотелиерството Въпрос №1Технологии в хотелиерството Въпрос №1
Глава 47.48 Kb. 1
чета
Преобразуване на предприятие Учебни цели ¨ След усвояване на материала в тази глава вие ще можетеПреобразуване на предприятие Учебни цели ¨ След усвояване на материала в тази глава вие ще можете
Глава 342.27 Kb. 1
чета
Случаят николай генчев. Иниденти в полето на историографията или живот в два паралелни святаСлучаят николай генчев. Иниденти в полето на историографията или живот в два паралелни свята
Глава 312.56 Kb. 1
чета
Държавни ценни книги в България 13. 1 Обща характеристикаДържавни ценни книги в България 13. 1 Обща характеристика
Глава 90 Kb. 1
чета
Първа. Общи положения раздел I. Предмет ОбхватПърва. Общи положения раздел I. Предмет Обхват
Глава 2.12 Mb. 10
чета
Ііі. ОбжалванеІіі. Обжалване
Глава 43.25 Kb. 1
чета
Ii комплексни числа и полиномиIi комплексни числа и полиноми
R, R, се нарича комплексно число в алгебричен вид с реална част
Глава 244.82 Kb. 1
чета
1їАдам, Сит, Енос 2їКаинан, Маалалеил, Яред, 3їЕнох, Матусал, Ламех, 4їНое, Сим, Хам и Яфет1їАдам, Сит, Енос 2їКаинан, Маалалеил, Яред, 3їЕнох, Матусал, Ламех, 4їНое, Сим, Хам и Яфет
Глава 0.62 Mb. 4
чета
Печата 7ма глава обяснение 8ма глава започва с 7ят печат мълчание буквалноПечата 7ма глава обяснение 8ма глава започва с 7ят печат мълчание буквално
Глава 30.25 Kb. 1
чета
Четвърта технически изисквания за наблюденията и докладите от вс съдържание на докладите от всЧетвърта технически изисквания за наблюденията и докладите от вс съдържание на докладите от вс
Ads, елементите, които се съдържат в редовните доклади от вс, трябва да са в съответствие с т. 3 „Изисквания към редовните доклади от вс чрез говорна комуникация”
Глава 118.13 Kb. 1
чета
Основни термодинамични закони и приложението им същност на термодипамичния методОсновни термодинамични закони и приложението им същност на термодипамичния метод
Hi met i но и сложна или смесена, когато в нея се съдържат две или повече вещества
Глава 0.78 Mb. 5
чета
Чист опън и чист натиск напрежения и деформации при чист опън и чист натискЧист опън и чист натиск напрежения и деформации при чист опън и чист натиск
F е приложена центрично, т е директрисата на силата съвпада с надлъжната ос на пръта (фиг. 1а,б). Ако собственото тегло на пръта се пренебрегне, тогава за случаите от фиг. 1а,б надлъжната сила n има постоянна стойност по оста на пръта
Глава 0.86 Mb. 4
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница