Дипломната работа по Държавните образователни изисквания на рб 2023Дипломната работа по Държавните образователни изисквания на рб 2023
Диплом 24.51 Kb. 4
чета
П рофесионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца задание за дипломен проектП рофесионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца задание за дипломен проект
Times New Roman 2, размер на шрифта 12, обем не по-малък от 30 страници разпечатани едностранно на хартиен носител, междуредие Дипломният проект се предава в определения от изпитната комисия срок
Диплом 52.16 Kb. 1
чета
Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен «бакалавър»Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен «бакалавър»
«Маркетингови сратегии за излизане на международен пазар на примера на компания в третичния сектор»
Диплом 412.04 Kb. 24
чета
Дипломен проект на тема: „ Роля и значение на цикличните алгоритми, класификацияДипломен проект на тема: „ Роля и значение на цикличните алгоритми, класификация
Диплом 0.83 Mb. 7
чета
Дипломна работа регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнесДипломна работа регулативни и лицензирани режими за развитието на частния бизнес
Диплом 377 Kb. 19
чета
Математическа гимназия „акад. Кирил попов пловдивМатематическа гимназия „акад. Кирил попов пловдив
Диплом 25.44 Kb. 1
чета
Анализ на дейността по подбор и назначаване на персонала във фирма \"Х\"АДАнализ на дейността по подбор и назначаване на персонала във фирма "Х"АД
I. Теоритико-методологически основи но подбора и назначаването на персонал стр
Диплом 64.71 Kb. 1
чета
00
Tfa се свързват с повишен риск от коронарни сърдечни заболявания, засягайки факторите на възпалението и кръвните липиди
Диплом 1.93 Mb. 16
чета
Отговор на въпроси към рецензия на дипломна работаОтговор на въпроси към рецензия на дипломна работа
Диплом 16.87 Kb. 1
чета
Дипломен проект на тема Маркетингов миксДипломен проект на тема Маркетингов микс
Диплом 91.02 Kb. 14
чета
Неофит рилски” катедра д и п л о м н а р а б о т аНеофит рилски” катедра д и п л о м н а р а б о т а
Диплом 66 Kb. 4
чета
Дипломна работа на тема „ функционални промени при работа, свързана с физически труд магистърска програма по специалностДипломна работа на тема „ функционални промени при работа, свързана с физически труд магистърска програма по специалност
Диплом 478.5 Kb. 28
чета
Навигация на страницатаНавигация на страницата
Диплом 1.05 Mb. 8
чета
\" Икономическата дипломация и енергийната сигурност в отношенията между Русия и Турция между 2014 2022 г.\"" Икономическата дипломация и енергийната сигурност в отношенията между Русия и Турция между 2014 2022 г."
Диплом 132.49 Kb. 10
чета
„Проектиране на корпоративна vpn мрежа„Проектиране на корпоративна vpn мрежа
Диплом 2.17 Mb. 38
чета

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница