Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
Доклад 2.32 Mb. 16
чета
Доклад за дейността на бнаемпк през 2014 гДоклад за дейността на бнаемпк през 2014 г
NaTrue за натурална и органична козметика”, 6-7 февруари 2014 г, конферентна зала „Пълдин”, х-л „Санкт Петербург“, гр. Пловдив
Доклад 141.23 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на омбудсмана наДоклад за дейността на омбудсмана на
Доклад 2.48 Mb. 11
чета
Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община ЕлховоДокладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
Доклад 27.91 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на софарма ад 2007гДоклад за дейността на софарма ад 2007г
Gmp сертификат на Европейска регулаторна агенция (Латвия), който е валиден за страни членки на ес. Дружеството притежава разрешения за употреба по реда на злахм за всички продукти от производствената си номенклатура
Доклад 403.23 Kb. 2
чета
Природо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен българия и втората световна война 1941- 1944 гПриродо-математическа гимназия „добри чинтулов” – сливен българия и втората световна война 1941- 1944 г
Доклад 136.3 Kb. 1
чета
Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиеДоклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие
I. Общи условия за изпълнение на актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на югозападния район (2011-2013 г.) и промени в социално-икономическите условия
Доклад 3.79 Mb. 25
чета
Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисиятаДоклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
Aci-europe понастоящем разходите, свързани със сигурността, представляват до 35 от общите оперативни разходи на летищата сравнени с 5 до 8 преди събитията от септември 2001 г
Доклад 183.35 Kb. 1
чета
I. кадрова обезпеченостI. кадрова обезпеченост
Доклад 219.8 Kb. 1
чета
Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средстваДоклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
Доклад 81.56 Kb. 1
чета
Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструментДоклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
Доклад 168.55 Kb. 1
чета
Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходитеДоклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
Доклад 358.73 Kb. 4
чета
Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд \"13 века България\" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 гДоклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
Доклад 124.94 Kb. 1
чета
Доклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд \"13 века България\" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 гДоклад №0100000407 за извършен одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г
Доклад 6.51 Kb. 1
чета
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителноДоклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Доклад 350.19 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   143
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница