Докладчик: г-н Bernardo Hernández BatallerДокладчик: г-н Bernardo Hernández Bataller
Доклад 198.51 Kb. 1
чета
Доклад на X конгрес на бота, Боровец 2007 Биомеханичен и патоморфологичен анализ на причините за остеолиза при тазобедрените ендопротези Веселин КожухаровДоклад на X конгрес на бота, Боровец 2007 Биомеханичен и патоморфологичен анализ на причините за остеолиза при тазобедрените ендопротези Веселин Кожухаров
An analysis of reasons for osteolysis in specific cases is presented. In part of patients some biomechanical reasons for osteolysis makes impression. In some cases it is demonstrated increased foreign body reaction
Доклад 55.83 Kb. 1
чета
Доклад за опита на държавите-членки с гмо, пуснати на пазара по силата на настоящата директиваДоклад за опита на държавите-членки с гмо, пуснати на пазара по силата на настоящата директива
Доклад 140.27 Kb. 1
чета
Доклад за инвестициите в България през 2012 г. Българската агенция за инвестицииДоклад за инвестициите в България през 2012 г. Българската агенция за инвестиции
Доклад 2.8 Mb. 17
чета
Доклад за дейността на Застрахователно акционерно дружество \"Булстрад\" по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба №2/2003Доклад за дейността на Застрахователно акционерно дружество "Булстрад" по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от зппцк и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба №2/2003
Доклад 110.29 Kb. 1
чета
Доклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителноДоклад по околна среда (гдос) за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Доклад 0.96 Mb. 7
чета
Докладчик: г-жа Margarita LÓpez almendárizДокладчик: г-жа Margarita LÓpez almendáriz
Доклад 241.82 Kb. 1
чета
Докладчик: г-н José Isaías Rodríguez García-CaroДокладчик: г-н José Isaías Rodríguez García-Caro
Доклад 234.34 Kb. 1
чета
Доклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 годинаДоклад №0700010614 за извършен одит Изпълнение на Националната стратегия за научни изследвания за периода от 01. 08. 2011 г до 31. 12. 2014 г юли, 2015 година
Доклад 1.78 Mb. 9
чета
Изменение 55Изменение 55
Nuts класификация. Именно поради това, за да се получи една сравнима регионална статистика, териториалните единици трябва да бъдат дефинирани в съответствие с nuts класификация
Доклад 257.22 Kb. 1
чета
Доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводствоДоклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводство
Harisson Management llc, Панама притежава 7 634 700 /седем милиона шестстотин тридесет и четири хиляди и седемстотин/ бр поименни безналични акции, представляващи 49,28 от капитала на “Арома” ад, гр. София
Доклад 66.9 Kb. 1
чета
Доклад за оценка на съвместимостта с целите на опазване на защитени зони от Натура 2000Доклад за оценка на съвместимостта с целите на опазване на защитени зони от Натура 2000
I. в тази част особено важни са параметрите за бпс популация в зоната (само за видове), площ на местообитания в зоната (за природни местообитания и видове), структура и функции на местообитанията
Доклад 19.42 Mb. 92
чета
Доклад за вида. Фигура Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в зз „КамчияДоклад за вида. Фигура Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в зз „Камчия
C. lupus местообитания в зз „Камчия“ е подготвена на база предварителен дедуктивен модел на пригодните местообитания на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картата са описани в общия доклад за вида
Доклад 145.77 Kb. 1
чета
Доклад за вида. Фигура Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в зз „ВидболДоклад за вида. Фигура Предварителна карта на пригодните местообитания за европейски вълк в зз „Видбол
C. lupus местообитания в зз „Видбол“ е подготвена на база предварителен дедуктивен модел на пригодните местообитания на национално ниво. Стъпките по изготвянето на картата са описани в общия доклад за вида
Доклад 130.84 Kb. 1
чета
Доклад на комисиятаДоклад на комисията
Доклад 224.13 Kb. 1
чета

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   142
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница