Предизвикателството управление на виртуални екипиПредизвикателството управление на виртуални екипи
Доклад 381.38 Kb. 8
чета
\"Ролята на библиотечният мениджър за успешното управление и реализация на проекти с европейско финансиране в обществената библиотека\""Ролята на библиотечният мениджър за успешното управление и реализация на проекти с европейско финансиране в обществената библиотека"
X век, а корените на тази дисциплина се появяват десетилетия по-рано. Потребността да се управляват проекти възниква в бизнес средите
Доклад 39.34 Kb. 4
чета
Доклад от имена, длъжност, инициира предложението в качеството си наДоклад от имена, длъжност, инициира предложението в качеството си на
Доклад 86.5 Kb. 3
чета
Тема на доклада: Добри практики на ефективен мениджмънт в българския туризъмТема на доклада: Добри практики на ефективен мениджмънт в българския туризъм
Доклад 32.48 Kb. 3
чета
Субверсия на субекта и диалектика на желанието във фройдовото несъзнаваноСубверсия на субекта и диалектика на желанието във фройдовото несъзнавано
Доклад 170.19 Kb. 3
чета
Ръководство за развитие на логистични центрове в пристанищатаРъководство за развитие на логистични центрове в пристанищата
Доклад 90.52 Kb. 5
чета
Класическа теория на управлението административна теорияКласическа теория на управлението административна теория
Xx век. С основание все повече теоретици на управленската наука го смятат за нейния действителен баща
Доклад 44.89 Kb. 6
чета
“ е м б у л и н в е с т м ъ н т ” ад“ е м б у л и н в е с т м ъ н т ” ад
Доклад 2.71 Mb. 15
чета
Доклад за отчитане на дейност по учебнаДоклад за отчитане на дейност по учебна
Доклад 73.75 Kb. 8
чета
Доклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитиеДоклад за наблюдение на изпълнението на общински план за развитие
Доклад 133 Kb. 12
чета
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен районГодишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
Ii. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план на за развитие на Северозападен район (2007-2013), съгласно становище по ео №3 -2/2005 г на Министъра на околната среда и водите
Доклад 0.74 Mb. 36
чета
Доклад за наблюдение на общинския план за развитиеДоклад за наблюдение на общинския план за развитие
Dir 5112122-C002 с мосв, в процес на изпълнение, на етап изграждане външни връзки за Регионално депо за битови отпадъци
Доклад 87 Kb. 5
чета
Доклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 на \"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково\" пи №000212, землището на с. Въглен, община АксаковоДоклад за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №345-но/2008 на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и Аксаково" пи №000212, землището на с. Въглен, община Аксаково
Доклад 1.39 Mb. 24
чета
Доклад по околна среда за 2009г. \"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и а ксаково\"Доклад по околна среда за 2009г. "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и а ксаково"
Доклад 0.57 Mb. 20
чета
Михаил Антонов Михайлов ( местообитания ) Настоящия докладМихаил Антонов Михайлов ( местообитания ) Настоящия доклад
Доклад 6.04 Mb. 101
чета

1   ...   134   135   136   137   138   139   140   141   142
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница