Докладите трябва да бъдат подадени в готов за отпечатване форматДокладите трябва да бъдат подадени в готов за отпечатване формат
С полета по 20 мм от всички страни на печатната рамка и с шрифт Times New Roman, с височина на буквите 14 Pt
Доклад 55.62 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 годДоклад за дейността на дружеството към 30. 09. 2010 год
Be cool man-Балсам след бръснене, лосион след бръснене, тоалетна вода, душ гел; Be hot man- балсам след бръснене, лосион след бръснене, тоалетна вода, душ гел – етап Документация/Т3-1
Доклад 105.58 Kb. 1
чета
Доклад за второ гласуване относно : Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителнаДоклад за второ гласуване относно : Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна
Доклад 256.65 Kb. 1
чета
Доклад за резултатите от осъществените одити и заверкиДоклад за резултатите от осъществените одити и заверки
Доклад 110.71 Kb. 1
чета
Доклад по проект за решение по отчета за изпълнението на бюджетаДоклад по проект за решение по отчета за изпълнението на бюджета
Доклад 160.56 Kb. 1
чета
Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008Доклад обобщава информацията за дейността на институциите в областта на интелектуалната собственост през месец януари 2008
L /Agis, организирана от Международния център за обучение към Министерството на правосъдието и правоприлагането на Унгария и Секретариата на сероl. Конференцията се проведе от 21-23 януари 08 г в Будапеща – Унгария
Доклад 173.19 Kb. 1
чета
Доклад за дейността/ считаме, че за постигането на публикуваните прогнози могат да повлияятДоклад за дейността/ считаме, че за постигането на публикуваните прогнози могат да повлияят
Доклад 38.85 Kb. 1
чета
Доклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика в БългарияДоклад върху проекта за икономическирастеж и преход към пазарна икономика в България
Доклад 7.33 Mb. 27
чета
Демографски процесиДемографски процеси
Доклад 3.11 Mb. 16
чета
Доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад за периода 01. 10. 2008 гДоклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад за периода 01. 10. 2008 г
Доклад 289.4 Kb. 1
чета
Доклад и дискусия в Университета Пасау, Център за европейско право към Университета Пасау / Брюксел 8 Ноември 2012Доклад и дискусия в Университета Пасау, Център за европейско право към Университета Пасау / Брюксел 8 Ноември 2012
Доклад 300.64 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на ус на бсфс през 2011 и 2012 год. Уважаеми дами и господа, Уважаеми колегиДоклад за дейността на ус на бсфс през 2011 и 2012 год. Уважаеми дами и господа, Уважаеми колеги
Доклад 0.55 Mb. 3
чета
Доклад Човешките права в мултикултурното общество Речта на омразата съдържаниеДоклад Човешките права в мултикултурното общество Речта на омразата съдържание
Доклад 0.9 Mb. 3
чета
Дом витгенщайн” – виена, австрия месец юни 2014 годинаДом витгенщайн” – виена, австрия месец юни 2014 година
Доклад 43.91 Kb. 1
чета
Доклад за дейността през 2010 година съдържание стр. Обща информация за дружествотоДоклад за дейността през 2010 година съдържание стр. Обща информация за дружеството
I. Преглед на резултатите от дейността
Доклад 0.58 Mb. 9
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   143
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница