Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионитеДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад 378.43 Kb. 3
чета
Доклад от стефан данаилов министър на културатаДоклад от стефан данаилов министър на културата
Доклад 328.86 Kb. 1
чета
Доклад за оценка на получените резултати и за качествените и количествените аспекти на изпълнението на програматаДоклад за оценка на получените резултати и за качествените и количествените аспекти на изпълнението на програмата
Grotius“ (1996–2000 г.), „Grotius — гражданско право“ (2001 г.), „Schuman“ (1999–2001 г.), а за периода 2002—2006 г. — на общата общностна рамка за дейности с цел улесняване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
Доклад 238.7 Kb. 1
чета
Доклад на читалището 1947 г. 1/1/2/ 2084/1/2Доклад на читалището 1947 г. 1/1/2/ 2084/1/2
Доклад 37.04 Kb. 1
чета
Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема \"Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации\"Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
Доклад 1.82 Mb. 22
чета
Доклад на комисиятаДоклад на комисията
Доклад 176.65 Kb. 1
чета
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионитеДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Eur годишно за всяка еск. От 2010 г нататък избраните градове са подложени на мониторингова фаза, както е определено в Решение 1622/2006/EО
Доклад 192.81 Kb. 1
чета
Доклад на комисията до европейския парламент, до съвета и до комитета на регионитеДоклад на комисията до европейския парламент, до съвета и до комитета на регионите
Доклад 228.95 Kb. 1
чета
Доклад за изпълнението на плана за действиеДоклад за изпълнението на плана за действие
Corrigendum: Annule et remplace toutes les versions linguistiques du document com(2007) 554 final du 25 2007
Доклад 416.9 Kb. 3
чета
Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007гДоклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
Доклад 5.51 Mb. 26
чета
Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 годинаДоклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година
Доклад 2.1 Mb. 9
чета
Доклад за сближаването Брюксел, 13 декември 2007 г. Становище наДоклад за сближаването Брюксел, 13 декември 2007 г. Становище на
Доклад 0.55 Mb. 10
чета
Докладчик: Мариане Мико ВъведениеДокладчик: Мариане Мико Въведение
Доклад 90.37 Kb. 1
чета
Доклад за Оценка на Съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитени зони „Карлуково\" bg 0001014 и „Карлуковски карст\" bg 0000332Доклад за Оценка на Съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитени зони „Карлуково" bg 0001014 и „Карлуковски карст" bg 0000332
W и два броя подстанции”, в землищата на с камено поле, община роман, с горна бешовица и с цаконица, община мездра, област враца
Доклад 4.31 Mb. 26
чета
Народно събраниеНародно събрание
Доклад 155 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница