Доклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2011 годинаДоклад за дейностите на Европейския съюз в областта на научните изследвания и технологичното развитие през 2011 година
Eit. Това е насочено към систематичното отстраняване на значителните пропуски в иновациите, с които се сблъсква ес, и постигането на целта на стратегията „Европа 2020“ за увеличаване на разходите за научни изследвания и развойна дейност на 3 от бвп до
Доклад 224.88 Kb. 1
чета
Докладна от д-р Теменужка Любенова Председател на Общинския съвет по наркотични вещества ОтносноДокладна от д-р Теменужка Любенова Председател на Общинския съвет по наркотични вещества Относно
Доклад 0.64 Mb. 5
чета
Докладчик: г-н MorkisДокладчик: г-н Morkis
Доклад 274.59 Kb. 8
чета
Доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен докладДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Доклад 210.9 Kb. 1
чета
Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 гДоклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета на Българското национално радио за периода от 01. 01. 2006 г до 31. 12. 2006 г
Доклад 473.84 Kb. 2
чета
Доклад за дейността на специализирания наказателен съд през 2013 годинаДоклад за дейността на специализирания наказателен съд през 2013 година
Law Choice”, предоставена от всс. Постановените съдебни актове се публикуват незабавно на интернет страницата на съда и се изпращат за публикуване и на централния уеб-базиран интерфейс, поддържан от всс
Доклад 92.86 Kb. 1
чета
Докладна записка от петър андреев киров кмет на община ЕлховоДокладна записка от петър андреев киров кмет на община Елхово
«Център за социална рехабилитация и интеграция». Доставчик на услугата е община Елхово. Финансирането и като такава се извършва съгласно единните разходни стандарти за издръжка на едно лице през съответната година
Доклад 24.49 Kb. 1
чета
Доклад апа 010-2013-06-28 вариант на германската изборна система за рбДоклад апа 010-2013-06-28 вариант на германската изборна система за рб
M в Народното събрание, които се персонифицират мажоритарно. Основните реализации са при м = 60, м = 80 и м = 120. Последната реализация е най-близка до гис и е описана по-долу
Доклад 73.85 Kb. 1
чета
Доклад за дейността на билборд ад, гр. София за финансовата 2011 гДоклад за дейността на билборд ад, гр. София за финансовата 2011 г
Ibt интернешинъл бизнес и трайдинг” ад по споразумение N: 104 от 25. 10. 2005 г между “кейло интернейшънъл” оод, “ibt интернешинъл бизнес и трайдинг” ад и “билборд” ад
Доклад 0.94 Mb. 7
чета
Доклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение наДоклад за второ гласуване Относно: Законопроект за изменение и допълнение на
Доклад 109.18 Kb. 1
чета
Доклад на Ханс Алтендорф, директор на Федералния комисариат за архивите на Държавна сигурност на бившата Германска демократична република (фкащ) „Доклад на Ханс Алтендорф, директор на Федералния комисариат за архивите на Държавна сигурност на бившата Германска демократична република (фкащ) „
Доклад 92.32 Kb. 1
чета
Доклад за одитираните до момента по тази схема държави членки и резултатите от тези одити, както и призив за номиниране на експерти за попълване на списъка на имо с одобрени одитори по тази схемаДоклад за одитираните до момента по тази схема държави членки и резултатите от тези одити, както и призив за номиниране на експерти за попълване на списъка на имо с одобрени одитори по тази схема
Llmc 1996, приложението на Конвенцията от Найроби относно изваждането на потънало имущество от 2007 година
Доклад 46.91 Kb. 1
чета
Доклади от секция „Теория и педагогика на музикатаДоклади от секция „Теория и педагогика на музиката
Доклад 8.5 Kb. 1
чета
Доклад за второ гласуване проект относно: Законопроект за изменение и допълнение наДоклад за второ гласуване проект относно: Законопроект за изменение и допълнение на
Доклад 109.04 Kb. 1
чета
Докладна записка от Димитър Николов Николов Кмет на Община БургасДокладна записка от Димитър Николов Николов Кмет на Община Бургас
V, т. 15 Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас през 2012 година
Доклад 478.41 Kb. 4
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   143
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница