Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешителноДоклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
Доклад 2.09 Mb. 13
чета
Докладна записка и мотиви относно промени в Наредба за местните данъци на територията на Община КарнобатДокладна записка и мотиви относно промени в Наредба за местните данъци на територията на Община Карнобат
Доклад 37.59 Kb. 1
чета
Доклад за първо четене по Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г., №702-01-48, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2007 гДоклад за първо четене по Законопроект за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г., №702-01-48, внесен от Министерския съвет на 31 октомври 2007 г
Доклад 36.09 Kb. 1
чета
Доклад за консервационното състояние на нп „Пирин като Обект на световното наследство на юнескоДоклад за консервационното състояние на нп „Пирин като Обект на световното наследство на юнеско
B. 21, държава – членка е представила списък с 6 одобрени и 2 предложени инвестиционни намерения, които са свързани с обезпечаване функционирането на съществуващите съоръжения, подобряване на безопасността на туристите
Доклад 68.38 Kb. 1
чета
Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходитеДоклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
Доклад 2.21 Mb. 48
чета
Доклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 гДоклад №1000001110 за извършен одит на финансовото управление на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация за периода от 01. 01. 2009 г до 31. 12. 2009 г
Доклад 1.7 Mb. 10
чета
Доклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение наДоклад за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на
Доклад 199.76 Kb. 1
чета
Доклад за шумовото натоварване в град пловдив през 2015 годинаДоклад за шумовото натоварване в град пловдив през 2015 година
B(A). По главните градски улици, магистрали и кръстовища нивото на шума достига и до 85 dB(A), а в помещенията на сградите, разположени около тях, то е с от 10 до 20 dB(A), по-високо от нормативните изисквания
Доклад 376.83 Kb. 3
чета
Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 гДоклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
Доклад 4.91 Mb. 24
чета
Доклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децатаДоклад за дейността на центъра за образователна интеграция на децата
Доклад 495.42 Kb. 4
чета
Доклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение наДоклад за второ гласуване з а к о н за изменение и допълнение на
№2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г за запазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси съгласно Общата политика по рибарството
Доклад 331.71 Kb. 1
чета
Доклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивечаДоклад за второ гласуване на з а к о н за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча
Доклад 81.07 Kb. 1
чета
Доклад №0300000812 за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 06. 2012 г. Ноември 2013 гДоклад №0300000812 за извършен одит на развитието на електронното управление за периода от 01. 01. 2010 г до 30. 06. 2012 г. Ноември 2013 г
I. Стратегическите цели на електронното управление са обвързани с актуалните приоритети и съвременни тенденции, като са необходими допълнителни мерки за адекватна защита на личните данни 14
Доклад 2.05 Mb. 22
чета
Доклад относно политиката за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „българска холдингова компания“ адДоклад относно политиката за възнагражденията на членовете на управителния и надзорния съвет на „българска холдингова компания“ ад
Доклад 97.47 Kb. 1
чета
Доклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите наДоклад за начина на прилагане на политиката за възнагражденията на съвета на директорите на
«Слънчо» ад за 2014 год са формирани само от основно ( постоянно ) възнаграждение. Допълнителни стимули и възнаграждения не се изплащат и не се предвиждат за изплащане
Доклад 61.62 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   142
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница